A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Djela Apostolska 23

1
Očiju uprtih u Veliko vijeće, Pavao reče: “Ljudi, braćo, ja sam potpuno čiste savjesti živio pred Bogom sve do današnjega dana.”
2
A veliki svećenik Ananija zapovjedi onima što su stajali kod njega da ga udare po ustima.
3
Tada mu reče Pavao: “Udarit će tebe Bog, zide obijeljeni! I ti sjediš te mi sudiš po Zakonu, a protiv Zakona zapovijedaš da me udaraju?”
4
A oni što su stajali ondje rekoše: “Što, ti grdiš velikog svećenika Božjega?”
5
A Pavao reče: “Nisam znao, braćo, da je veliki svećenik. Jer je pisano: Ne grdi glavara svojega naroda!”
6
A znajući da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji, Pavao povika pred Velikim vijećem: “Ljudi, braćo, ja sam farizej, sin farizeja; zbog nade u uskrsnuće mrtvih doveden sam na sud.”\
7
Kad on to reče, nastade rasprava među farizejima i saducejima, i razdijeli se mnoštvo.
8
Jer saduceji govore da nema uskrnuća, ni anđela, ni duha, a farizeji priznaju oboje.
9
I nastade velika vika. I ustadoše neki pismoznanci farizejske sljedbe te su se prepirali govoreći: “Ništa zla ne nalazimo na ovom čovjeku. Što ako mu je govorio duh ili anđeo?”
10
I kad nastade velika rasprava, poboja se zapovjednik da Pavla ne rastrgaju, i zapovjedi da siđu vojnici i da ga otmu između njih te da ga odvedu u vojarnu.
11
Sljedeće noći stade Gospodin pred njega i reče: “Budi hrabar! Kao što si svjedočio za mene u Jeruzalemu, tako ti valja i u Rimu svjedočiti.”
12
A kad osvanu dan, sabraše se neki od Židova i zakleše se govoreći da ne će ni jesti ni piti dok ne ubiju Pavla.
13
A bilo ih je više od četrdeset koji se tako zakleše.
14
Oni pristupiše svećeničkim glavarima i starješinama i rekoše: “Tvrdo smo se zakleli da ne ćemo ništa okusiti, dok ne ubijemo Pavla.
15
Sad dakle vi s Velikim vijećem poručite zapovjedniku da ga dovede k vama, kao da biste htjeli doznati bolje o njemu, a mi smo spremni ubiti ga prije nego se on približi.”
16
Međutim, sin Pavlove sestre, čuvši za zasjedu, dođe, uđe u vojarnu i javi Pavlu.
17
A Pavao dozva k sebi jednoga satnika i reče: “Ovoga mladića odvedi k zapovjedniku, jer mu želi nešto javiti!”
18
I on ga uze, dovede k zapovjedniku i reče: “Sužanj Pavao dozva me i zamoli da dovedem k tebi ovoga mladića koji ti nešto želi kazati.”
19
A zapovjednik, uzevši ga za ruku i otišavši nasamo, upita ga: “Što mi imaš javiti?”
20
A on reče: “Židovi se dogovoriše da te zamole da sutra dovedeš Pavla pred Veliko vijeće, kao da bi točnije ispitali njegov slučaj;\
21
ali ih ti nemoj poslušati, jer ga čeka u zasjedi više od četrdeset njihovih muškaraca koji su se zakleli da ne će ni jesti ni piti dok ga ne ubiju. I sad su spremni, i čekaju tvoje obećanje.”
22
Tada zapovjednik otpusti mladića zapovjedivši: “Ne kazuj nikomu da si mi ovo javio!”
23
I dozvavši dvojicu satnika reče: “Pripravite dvjesta vojnika da idu do Cezareje, i sedamdeset konjanika i dvjesta strijelaca, nakon treće noćne ure;\
24
i priredite i zaprežne životinje, da posade Pavla i da ga zdrava doprate do namjesnika Feliksa.”
25
I napisa poslanicu ovog sadržaja:
26
”Klaudije Lizija pozdravlja čestitog namjesnika Feliksa.
27
čovjeka ovoga uhvatiše Židovi i htjedoše ga ubiti; a ja dođoh s vojnicima i oteh ga doznavši da je rimski građanin.\
28
I želeći doznati krivnju za koju ga optužuju, izvedoh ga pred njihovo Veliko vijeće.
29
I ustanovih da ga tuže za kršenje njihova Zakona, ali nema nikakve krivnje zbog koje zaslužuje smrt ili okove.
30
A kad mi dojaviše da se sprema zasjeda protiv njega, poslah ga k tebi zapovjedivši i tužiteljima da pred tobom kažu što imaju protiv njega. Da si zdravo!”
31
A vojnici zatim, kao što im je bilo zapovjeđeno, uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu.
32
Sutradan, ostavivši konjanike da idu dalje s njim, vratiše se u vojarnu.
33
I oni, stigavši u Cezareju, predadoše poslanicu namjesniku i izvedoše Pavla pred njega.
34
A kad je ovaj pročitao, zapita iz koje je pokrajine. Doznavši da je iz Cilicije,
35
reče: “Saslušat ću te kad dođu tvoji tužitelji.” I zapovjedi da ga čuvaju u Herodovu dvoru.
Djela Apostolska 23:1
Djela Apostolska 23:2
Djela Apostolska 23:3
Djela Apostolska 23:4
Djela Apostolska 23:5
Djela Apostolska 23:6
Djela Apostolska 23:7
Djela Apostolska 23:8
Djela Apostolska 23:9
Djela Apostolska 23:10
Djela Apostolska 23:11
Djela Apostolska 23:12
Djela Apostolska 23:13
Djela Apostolska 23:14
Djela Apostolska 23:15
Djela Apostolska 23:16
Djela Apostolska 23:17
Djela Apostolska 23:18
Djela Apostolska 23:19
Djela Apostolska 23:20
Djela Apostolska 23:21
Djela Apostolska 23:22
Djela Apostolska 23:23
Djela Apostolska 23:24
Djela Apostolska 23:25
Djela Apostolska 23:26
Djela Apostolska 23:27
Djela Apostolska 23:28
Djela Apostolska 23:29
Djela Apostolska 23:30
Djela Apostolska 23:31
Djela Apostolska 23:32
Djela Apostolska 23:33
Djela Apostolska 23:34
Djela Apostolska 23:35
Djela Apostolska 1 / DjApo 1
Djela Apostolska 2 / DjApo 2
Djela Apostolska 3 / DjApo 3
Djela Apostolska 4 / DjApo 4
Djela Apostolska 5 / DjApo 5
Djela Apostolska 6 / DjApo 6
Djela Apostolska 7 / DjApo 7
Djela Apostolska 8 / DjApo 8
Djela Apostolska 9 / DjApo 9
Djela Apostolska 10 / DjApo 10
Djela Apostolska 11 / DjApo 11
Djela Apostolska 12 / DjApo 12
Djela Apostolska 13 / DjApo 13
Djela Apostolska 14 / DjApo 14
Djela Apostolska 15 / DjApo 15
Djela Apostolska 16 / DjApo 16
Djela Apostolska 17 / DjApo 17
Djela Apostolska 18 / DjApo 18
Djela Apostolska 19 / DjApo 19
Djela Apostolska 20 / DjApo 20
Djela Apostolska 21 / DjApo 21
Djela Apostolska 22 / DjApo 22
Djela Apostolska 23 / DjApo 23
Djela Apostolska 24 / DjApo 24
Djela Apostolska 25 / DjApo 25
Djela Apostolska 26 / DjApo 26
Djela Apostolska 27 / DjApo 27
Djela Apostolska 28 / DjApo 28