A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Ivanu 4

1
Isus je doznao kako je farizejima javljeno da on dobiva više učenika i krsti više nego Ivan.
2
? Uostalom, Isus sam nije krstio, nego njegovi učenici.?
3
Zato ostavi Judeju i ode opet u Galileju.
4
A morao je proći kroz Samariju.
5
Tako dođe u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu zemljišta što ga je bio darovao Jakov svojemu sinu Josipu.
6
Tamo je bio Jakovljev studenac. Umoran od puta Isus je sjeo na studencu. Bilo je oko šeste ure.
7
Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: “Daj mi da se napijem!”
8
? Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane?
9
Žena mu Samarijanka odvrati: “Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?”? Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima.?
10
Isus joj odgovori: “Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem!? ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.”
11
Žena mu odvrati: “Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu?
12
Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?”
13
Isus joj odgovori: “Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti.
14
A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.”
15
Tada ga žena zamoli: “Gospodine, daj mi te vode, da ne ožednim više i da ne dolazim ovamo po vodu.”
16
Isus još reče: “Idi, zovni svoga muža i dođi onda opet ovamo!”
17
Žena odvrati: “Nemam muža.” Isus joj reče: “Pravo si kazala: Nemam muža.
18
Jer si imala pet muževa, i sad ovaj koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala.”
19
Reče mu žena: “Gospodine, vidim da si ti prorok.
20
Oci su se naši klanjali Bogu tamo na gori, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati Bogu.”
21
Isus joj odvrati: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se ne ćete klanjati Ocu ni na onoj gori tamo ni u Jeruzalemu.
22
Vi ne znate čemu se klanjate; mi znamo čemu se klanjamo; jer spasenje dolazi od Židova.\
23
Ali dolazi čas, i već je tu, kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i u istini; jer takve klanjatelje traži Otac.\
24
Bog je duh i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”
25
Žena mu odvrati: “Znam da dolazi Mesija? to jest Pomazanik. Kad on dođe, sve će nam kazati.”
26
Tada joj reče Isus: “Ja sam, koji govorim s tobom.”
27
U taj čas dođoše njegovi učenici. Oni su se čudili što je govorio sa ženom. Ali nijedan ne upita: “Što od nje tražiš” ili “Zašto s njom razgovaraš?”
28
Žena ostavi svoj krčag, ode u grad i reče ljudima:
29
”Dođite! Vidite čovjeka koji mi kaza sve što sam učinila! Da nije to Mesija?”
30
Tada izađoše iz grada i dođoše k njemu.
31
Uto su ga molili učenici: “Učitelju, jedi!”
32
A on im odvrati: “Ja trebam jesti hranu za koju vi ne znate.”
33
Tada učenici rekoše jedan drugome: “Da mu tko nije donio da jede?”
34
Isus im reče: “Moja je hrana to da činim volju onoga koji me je poslao, i da izvršim njegovo djelo.
35
Ne kažete li vi: Još četiri mjeseca i dolazi žetva? Eto, velim vam: Podignite svoje oči i promatrajte njive! One su već bijele za žetvu.
36
Onaj koji žanje, prima plaću i sabire plod za vječni život, da se raduju zajedno: i koji sije i koji žanje.
37
Jer ovdje pristaje poslovica: Jedan sije, drugi žanje.
38
Ja vas poslah da žanjete gdje se vi niste trudili; drugi su se trudili, a vi ste u njihov posao ušli.” \
39
Mnogi Samarijanci iz onoga grada povjerovaše u njega, jer je žena svjedočila: “On mi kaza sve što sam učinila.”
40
Samarijanci izađoše dakle k njemu i zamoliše ga da ostane kod njih. Tako ostade ondje dva dana.
41
I mnogo ih je više počelo vjerovati zbog njegova nauka.
42
Oni rekoše ženi: “Sad ne vjerujemo više zbog tvoje izjave; jer sami čusmo i znamo: Ovaj je zaista Spasitelj svijeta.” \
43
Nakon dva dana otiđe odatle u Galileju.
44
A Isus je sam posvjedočio da prorok ne vrijedi u svojemu zavičaju.
45
A kad dođe u Galileju, primiše ga Galilejci radosno, jer su vidjeli sve što je učinio na blagdan u Jeruzalemu. Jer su i oni došli na blagdan.
46
Tako dođe opet u Kanu u Galileji, gdje je bio pretvorio vodu u vino. I bio je neki kraljevski činovnik kojemu je sin bolovao u Kafarnaumu.
47
Kad je on čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju, otiđe k njemu i zamoli ga neka siđe i iscijeli mu sina koji je ležao na umoru.
48
Isus mu reče: “Ako ne vidite znakova i čudesa, ne vjerujete.”
49
Reče mu kraljevski činovnik: “Gospodine, siđi, dok nije umrlo moje dijete!”
50
Isus mu odvrati: “Idi! Tvoj sin živi.” Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode.
51
A već na putu dođoše mu ususret njegove sluge i javiše da njegov sin živi.
52
Upita ih za uru u koju se počeo bolje osjećati. Rekoše mu: “Jučer o sedmoj uri pusti ga groznica.”
53
Tada razumje otac da je to bila ona ura u koju mu reče Isus: “Tvoj sin živi.” I povjerova on i sva njegova kuća.
54
To je bilo drugo čudo koje učini Isus poslije svojega povratka iz Judeje u Galileju.
Ivanu 4:1
Ivanu 4:2
Ivanu 4:3
Ivanu 4:4
Ivanu 4:5
Ivanu 4:6
Ivanu 4:7
Ivanu 4:8
Ivanu 4:9
Ivanu 4:10
Ivanu 4:11
Ivanu 4:12
Ivanu 4:13
Ivanu 4:14
Ivanu 4:15
Ivanu 4:16
Ivanu 4:17
Ivanu 4:18
Ivanu 4:19
Ivanu 4:20
Ivanu 4:21
Ivanu 4:22
Ivanu 4:23
Ivanu 4:24
Ivanu 4:25
Ivanu 4:26
Ivanu 4:27
Ivanu 4:28
Ivanu 4:29
Ivanu 4:30
Ivanu 4:31
Ivanu 4:32
Ivanu 4:33
Ivanu 4:34
Ivanu 4:35
Ivanu 4:36
Ivanu 4:37
Ivanu 4:38
Ivanu 4:39
Ivanu 4:40
Ivanu 4:41
Ivanu 4:42
Ivanu 4:43
Ivanu 4:44
Ivanu 4:45
Ivanu 4:46
Ivanu 4:47
Ivanu 4:48
Ivanu 4:49
Ivanu 4:50
Ivanu 4:51
Ivanu 4:52
Ivanu 4:53
Ivanu 4:54
Ivanu 1 / Iva 1
Ivanu 2 / Iva 2
Ivanu 3 / Iva 3
Ivanu 4 / Iva 4
Ivanu 5 / Iva 5
Ivanu 6 / Iva 6
Ivanu 7 / Iva 7
Ivanu 8 / Iva 8
Ivanu 9 / Iva 9
Ivanu 10 / Iva 10
Ivanu 11 / Iva 11
Ivanu 12 / Iva 12
Ivanu 13 / Iva 13
Ivanu 14 / Iva 14
Ivanu 15 / Iva 15
Ivanu 16 / Iva 16
Ivanu 17 / Iva 17
Ivanu 18 / Iva 18
Ivanu 19 / Iva 19
Ivanu 20 / Iva 20
Ivanu 21 / Iva 21