A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Ivanu 20

1
A u prvi dan tjedna dođe Marija Magdalena rano na grob, dok je još bila tama, i vidje da je kamen odvaljen od groba.
2
Onda otrča i dođe k Šimunu Petru i k drugom učeniku koga je Isus ljubio, i reče im: “Uzeše Gospodina iz groba, i ne znamo gdje ga položiše.”
3
Izađe dakle Petar i drugi učenik i pođoše na grob.
4
Trčala su obojica zajedno. Drugi učenik trčao je brže od Petra i dođe prije na grob.
5
On se naviri i vidje plahte gdje leže, ali ne uđe.
6
Onda dođe i Šimun Petar za njim, i uđe u grob, i vidje plahte gdje leže,
7
i ručnik koji je bio na njegovoj glavi, ali nije ležao zajedno s drugim plahtama, nego posebno savijen na jednom mjestu.
8
Tada uđe i drugi učenik koji je bio prvi došao na grob, i vidje i povjerova;\
9
jer još nisu razumjeli Pisma prema kojima je Isus trebao uskrsnuti od mrtvih.
10
Onda učenici odoše opet kući.
11
A Marija je stajala vani kod groba i plakala. Dok je dakle plakala, naviri se nad grob,
12
i vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama, jednog pokraj glave, a jednog pokraj nogu, gdje je bilo položeno Isusovo tijelo.
13
Oni joj rekoše: “Ženo, zašto plačeš?” Reče im: “Uzeše moga Gospodina i ne znam gdje ga položiše.”
14
Kad je to rekla, obazre se i vidje Isusa gdje stoji.? Ali nije znala da je Isus.?
15
Isus joj reče: “ Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš?” Ona, misleći da je vrtlar, reče mu: “Gospodine, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga položio i ja ću ga uzeti.”
16
Reče joj Isus: “Marijo!” Ona se obazre i reče mu hebrejski: “Rabuni”, to znači: “Učitelju”.
17
Reče joj Isus: “Nemoj se zadržavati uza me, jer još nisam uzašao k svojemu Ocu. Nego idi k mojoj braći i kaži im: Uzlazim k svome Ocu i vašemu Ocu, k svome Bogu i vašemu Bogu.”
18
Marija Magdalena ode i javi učenicima: “Vidjela sam Gospodina i ovo mi je kazao.”
19
A kad bi uvečer onoga prvog dana tjedna, i vrata bila zatvorena gdje su se učenici skupili od straha pred Židovima, dođe Isus i stade na sredinu, i reče im: “Mir vam!”
20
I kad je to rekao, pokaza im ruke i bok. Tada se učenici obradovaše što vide Gospodina.
21
I reče im opet: “Mir vam! Kao što je Otac poslao mene, i ja šaljem vas.”
22
Kad je to rekao, dahnu u njih i reče: “Primite Duha Svetoga!
23
Kojima oprostite grijehe oprostit će im se, i kojima zadržite zadržat će se.”
24
A Toma, jedan od dvanćstorice, nije bio s njima kad je došao Isus.
25
I kazaše mu drugi učenici: “Vidjeli smo Gospodina.” A on im reče: “Dok ne vidim na njegovim rukama ranu od čavala, i ne stavim svojega prsta u ranu od čavala, i ne stavim svoje ruke u njegov bok, ne ću vjerovati.”
26
I poslije osam dana bili su opet njegovi učenici unutra, i Toma s njima. Dođe Isus, dok su bila vrata zatvorena, i stade u sredinu, i reče: “Mir vam!”
27
Potom reče Tomi: “Stavi svoj prst ovamo, i vidi moje ruke, i pruži svoju ruku i stavi je u moj bok, i ne budi nevjeran nego vjeran!”
28
Tada mu reče: “Gospodin moj i Bog moj!”
29
Reče mu Isus: “Zato jer si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a povjerovaše!”
30
I mnoga druga čudesa učini Isus pred svojim učenicima koja nisu napisana u ovoj knjizi.
31
A ova su zapisana da vjerujete da je Isus Mesija, Sin Božji, i da vjerujući imate život u njegovo ime.
Ivanu 20:1
Ivanu 20:2
Ivanu 20:3
Ivanu 20:4
Ivanu 20:5
Ivanu 20:6
Ivanu 20:7
Ivanu 20:8
Ivanu 20:9
Ivanu 20:10
Ivanu 20:11
Ivanu 20:12
Ivanu 20:13
Ivanu 20:14
Ivanu 20:15
Ivanu 20:16
Ivanu 20:17
Ivanu 20:18
Ivanu 20:19
Ivanu 20:20
Ivanu 20:21
Ivanu 20:22
Ivanu 20:23
Ivanu 20:24
Ivanu 20:25
Ivanu 20:26
Ivanu 20:27
Ivanu 20:28
Ivanu 20:29
Ivanu 20:30
Ivanu 20:31
Ivanu 1 / Iva 1
Ivanu 2 / Iva 2
Ivanu 3 / Iva 3
Ivanu 4 / Iva 4
Ivanu 5 / Iva 5
Ivanu 6 / Iva 6
Ivanu 7 / Iva 7
Ivanu 8 / Iva 8
Ivanu 9 / Iva 9
Ivanu 10 / Iva 10
Ivanu 11 / Iva 11
Ivanu 12 / Iva 12
Ivanu 13 / Iva 13
Ivanu 14 / Iva 14
Ivanu 15 / Iva 15
Ivanu 16 / Iva 16
Ivanu 17 / Iva 17
Ivanu 18 / Iva 18
Ivanu 19 / Iva 19
Ivanu 20 / Iva 20
Ivanu 21 / Iva 21