A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Luki 5

1
On je stajao kraj Genezaretskoga jezera. Narod se nakupio oko njega da sluša Božju riječ.
2
Tada vidje dvije lađice gdje stoje na obali. Ribari su bili izašli iz njih i čistili svoje mreže.
3
On uđe u jednu lađicu koja je pripadala Šimunu i zamoli ga da malo otisne od kopna. Tada sjede i poče učiti narod iz lađice.
4
Kad je završio svoj govor, reče Šimunu: “Izvezi na pučinu, i bacite svoje mreže te lovite!”
5
”Učitelju”,odvrati Šimun, “svu smo se noć trudili, i ništa ne uhvatismo. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže.”
6
Učiniše to i uhvatiše tako veliko mnoštvo riba da su im se mreže razdirale.
7
Zato dadoše znak svojim drugovima u drugoj lađici da dođu i da im pomognu. I dođoše. Napuniše obje lađice tako da su se gotovo potopile.
8
Kad to vidje Šimun Petar, pade Isusu pred noge i reče: “Gospodine, otiđi od mene, jer sam čovjek grješan!”
9
Jer je bilo obuzelo zaprepaštenje njega i sve njegove drugove zbog mnoštva riba koje su upravo ulovili;\
10
isto tako i Jakova i Ivana, Zebedejeve sinove, koji su bili Šimunovi drugovi. Tada reče Isus Šimunu: “Ne boj se! Odsad ćeš loviti ljude.”
11
Tada izvukoše lađice na zemlju, ostaviše sve i pođoše za njim.
12
On je boravio u jednom gradu. Ondje je bio čovjek sav u gubi. čim je vidio Isusa, baci se pred njega ničice i zamoli: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.”
13
On pruži svoju ruku, dotaknu ga se i reče: “Hoću; očisti se!” Odmah guba pade s njega.\
14
A on mu zabrani: “Nikome ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi žrtvu za svoje očišćenje, kako je propisao Mojsije. Neka im to služi za svjedočanstvo!”
15
Glas o njemu širio se sve dalje. U velikim skupinama sabirali su se ljudi da ga slušaju i da zamole iscjeljenje od svojih bolesti.
16
A on je odlazio na samotna mjesta i predavao se molitvi.
17
Jednog je dana učio, a sjedili su pritom farizeji i pismoznanci, koji su bili došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jeruzalema. Tada ga je nukala Gospodnja sila da iscjeljuje.
18
Ljudi upravo donesoše na nosilima uzeta čovjeka. Pokušavali su ga unijeti u kuću i postaviti pred njega.
19
Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli unijeti. Zato se popeše na krov i kroz crepove ga spustiše s posteljom na sredinu, pred Isusa.
20
Kad vidje njihovu vjeru, reče: “čovječe, oprošteni su ti tvoji grijesi.”
21
Tada su pomislili u sebi pismoznanci i farizeji: “Tko je ovaj što huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?”
22
Isus prozre njihove misli i reče im: “Što mislite u svojim srcima?
23
Što je lakše reći: Oprošteni su ti tvoji grijesi, ili: Ustani i hodi?
24
Ali znajte: Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!” I tada reče uzetome: “Zapovijedam ti, ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”
25
Odmah ustade on pred njihovim očima, uze postelju na kojoj je bio ležao i ode kući slaveći Boga.
26
Svi su bili obuzeti divljenjem i hvalili su Boga. Puni straha govorili su: “Danas smo vidjeli izvanredno čudo.”
27
Potom ode i vidje carinika imenom Levija, gdje sjedi na carini. Reče mu: “Pođi za mnom!”
28
On ustade, ostavi sve i pođe za njim.
29
I priredi mu Levi u svojoj kući veliku gozbu. Veliko mnoštvo carinika i drugih ljudi bili su s njim za stolom.
30
Zbog toga su mrmljali farizeji i pismoznanci. Rekoše njegovim učenicima: “Zašto jedete i pijete s carinicima i grješnicima?”
31
Isus im odvrati: “Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni.
32
Nisam došao zvati na obraćenje pravednike, nego grješnike.”
33
Oni mu rekoše: “Ivanovi učenici, kao i farizejski, poste često i mole se, a tvoji jedu i piju.”
34
Isus im odvrati: “Možete li svatove natjerati da poste dok je zaručnik među njima?
35
Ali će doći dani kad će im biti ugrabljen zaručnik. Onda će, u one dane, postiti.”
36
A kaza im i prispodobu: “Nitko ne reže krpe od nove haljine i ne prišiva je na staru haljinu; inače razdere ova novu, i staroj ne pristaje krpa od nove.\
37
Nitko ne lijeva novoga vina u stare mjehove; inače razdere novo vino mjehove. Ono se prolije, i mjehovi propadnu.\
38
Nego novo vino mora se lijevati u nove mjehove.
39
Nitko koji je pio staro vino ne će odmah novo. Veli: Staro je bolje.”
Luki 5:1
Luki 5:2
Luki 5:3
Luki 5:4
Luki 5:5
Luki 5:6
Luki 5:7
Luki 5:8
Luki 5:9
Luki 5:10
Luki 5:11
Luki 5:12
Luki 5:13
Luki 5:14
Luki 5:15
Luki 5:16
Luki 5:17
Luki 5:18
Luki 5:19
Luki 5:20
Luki 5:21
Luki 5:22
Luki 5:23
Luki 5:24
Luki 5:25
Luki 5:26
Luki 5:27
Luki 5:28
Luki 5:29
Luki 5:30
Luki 5:31
Luki 5:32
Luki 5:33
Luki 5:34
Luki 5:35
Luki 5:36
Luki 5:37
Luki 5:38
Luki 5:39
Luki 1 / Luki 1
Luki 2 / Luki 2
Luki 3 / Luki 3
Luki 4 / Luki 4
Luki 5 / Luki 5
Luki 6 / Luki 6
Luki 7 / Luki 7
Luki 8 / Luki 8
Luki 9 / Luki 9
Luki 10 / Luki 10
Luki 11 / Luki 11
Luki 12 / Luki 12
Luki 13 / Luki 13
Luki 14 / Luki 14
Luki 15 / Luki 15
Luki 16 / Luki 16
Luki 17 / Luki 17
Luki 18 / Luki 18
Luki 19 / Luki 19
Luki 20 / Luki 20
Luki 21 / Luki 21
Luki 22 / Luki 22
Luki 23 / Luki 23
Luki 24 / Luki 24