A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Luki 121
Uto se skupilo toliko mnoštvo naroda da su čak jedan drugoga gazili. Tada reče najprije svojim učenicima: “čuvajte se farizejskoga kvasca, to jest licemjerja!
2
Jer ništa nije sakriveno što se ne bi otkrilo, ništa tajno što se ne bi doznalo.
3
Zato će se sve što ste rekli u tmini, objaviti na svjetlosti; što ste šaptali na uho u sobama, oglasit će se s krovova. \
4
Kažem vam, prijatelji moji: Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a dalje ne mogu ništa.
5
Pokazat ću vam koga da se bojite: Bojte se onoga koji nakon smrti ima moć baciti u pakao. Da, kažem vam: Njega se bojte!
6
Ne kupuje li se pet vrabaca za dva novčića? A ipak nijedan od njih nije zaboravljen kod Boga.
7
Tako je i kosa na vašoj glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.
8
Kažem vam: Tko prizna mene pred ljudima, njega će i Sin čovječji priznati pred Božjim anđelima.
9
A tko zaniječe mene, bit će zanijekan pred Božjim anđelima.
10
Tko rekne riječ protiv Sina čovječjega, oprostit će mu se; a tko pohuli na Duha Svetoga, ne će mu se oprostiti.\
11
Ako vas dovuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladare, ne brinite se kako i čim ćete se braniti ili što ćete reći.
12
Jer će vam u onaj čas Duh Sveti staviti u usta prave riječi.”
13
Jedan iz naroda reče mu: “Učitelju, reci mojemu bratu da podijeli sa mnom baštinu!”
14
On mu odvrati: “čovječe, tko je mene postavio sucem ili djeliteljem baštine među vama?”
15
Onda nastavi: “Pazite i čuvajte se svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem.”
16
Tada im pridoda još jednu prispodobu: “Neki bogat čovjek imao je zemlju koja mu je bogato urodila.
17
Tada je mislio u sebi: Što da činim? Nemam u što sabrati svoju ljetinu.
18
Ovako ću učiniti, reče: Srušit ću svoje žitnice i sagradit ću veće. U njih ću sabrati sav svoj prihod i sva svoja dobra.
19
Onda ću kazati svojoj duši: Dušo moja, imaš veliko imanje za mnogo godina. Otpočini! Jedi, pij i uživaj!
20
Ali Bog mu reče: Luđače, još ove noći potražit ću tvoju dušu od tebe! Komu će tad pripasti što si nakupio?
21
Tako biva onome koji sebi zgrće blago, umjesto da se bogati kod Boga.”
22
Tada reče svojim učenicima: “Zato vam kažem: Ne brinite se za život: što ćete jesti, ni za tijelo: u što ćete se obući.
23
Jer je život vredniji od jela, i tijelo od odijela.
24
Pogledajte gavrane! Ne siju, ne žanju, nemaju skrovišta ni žitnica: Bog ih hrani. Koliko ste vi vredniji od ptica!
25
Tko od vas svojim brigama može produljiti svoj život pa i samo za jedan pedalj?
26
Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto ste tako tjeskobno zabrinuti za ostalo?
27
Pogledajte ljiljane! Kako rastu! Ne rade, ne predu, a ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svom sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.
28
I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!
29
I zato ne pitajte što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!
30
Za sve se to brinu neznabošci. Vaš Otac zna da vam to treba.
31
Nego tražite njegovo kraljevstvo, a ostalo će vam se dodati.
32
Ne boj se, malo stado; jer je volja vašega Oca da vam da kraljevstvo.\
33
Prodajte što imate i dajte od toga milostinju! Pribavite sebi torbe nepoderive, neprolazno blago u nebu koje tat ne može ukrasti, niti ga moljac izjeda!
34
Jer gdje je vaše blago, ondje je i vaše srce.
35
Neka budu vaši bokovi opasani i svjetiljke upaljene u vašim rukama:
36
Tako ćete biti kao ljudi koji čekaju svojega gospodara, dok se vraća sa svadbe, da mu odmah otvore kad dođe i pokuca.
37
Blago onim slugama koje gospodar nađe budne, kad dođe! Zaista, kažem vam: On će se pripasati i posadit će ih za stol, i obilazit će da ih posluži.
38
I ako dođe o drugoj ili o trećoj noćnoj straži, i nađe ih tako? onda blago njima!
39
A ovo znajte: Kad bi znao domaćin u koji će čas doći tat, ostao bi budan i ne bi dao provaliti u svoju kuću.
40
Tako i vi buditi spremni, jer će Sin čovječji doći u čas u koji najmanje mislite.”
41
Tada upita Petar: “Gospodine, namjenjuješ li ovu prispodobu samo nama ili svima?”
42
Gospodin odgovori: “Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj kojega postavlja gospodar nad svojim ukućanima, da im u pravo vrijeme daje hranu?
43
Blago onome sluzi kojega gospodar, kad se vrati kući, nađe da radi tako!
44
Zaista kažem vam: On će ga postaviti nad svim svojim dobrima.
45
Ako li onaj sluga misli u sebi: Moj gospodar ne će još zadugo doći; ako zlostavlja sluge i sluškinje, ako jede i pije i opija se,\
46
doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, u čas koji ne zna. Tada će ga sasjeći na komade i odredit će mu mjesto među nevjernicima.
47
Onaj sluga koji, poznajući volju svojega gospodara, ne radi i ne upravlja po njegovoj volji, dobit će mnogo udaraca.
48
A onaj koji je ne poznaje i radi što zaslužuje kaznu, bit će malo udaran. Komu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti; komu je mnogo povjereno, od njega će se još više iskati. \
49
Došao sam da bacim oganj na zemlju, i što bih želio nego da je već planuo?
50
Ali ja prije trebam uzeti na sebe krštenje, i kako me to muči dok se ne izvrši!
51
Mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.
52
Odsad će pet u jednoj kući biti razdijeljeni: tri protiv dvojice i dva protiv trojice.
53
Ustat će otac protiv sina, i sin protiv oca, majka protiv kćeri, i kći protiv majke, svekrva protiv snahe, i snaha protiv svekrve.”
54
Onda je progovorio mnoštvu naroda: “Kad vidite oblak gdje se diže na zapadu, odmah kažete: Bit će kiše, i tako bude.
55
Opazite li da puše jug, kažete: Bit će vrućine, i bude.
56
Licemjeri! Znakove na nebu i zemlji znate tumačiti. Kako to da ne razumijete sadašnje vrijeme?
57
Zašto sami od sebe ne spoznajete što je pravo?
58
Kad ideš sa svojim protivnikom k poglavaru, još na putu gledaj da ga se oslobodiš! Inače bi te mogao odvući pred suca, a sudac te predati sudskom izvršitelju, a sudski izvršitelj će te baciti u tamnicu.
59
Kažem ti: Ne ćeš iz nje izaći dok ne platiš posljednjeg novčića.”Luki 12:1

Luki 12:2

Luki 12:3

Luki 12:4

Luki 12:5

Luki 12:6

Luki 12:7

Luki 12:8

Luki 12:9

Luki 12:10

Luki 12:11

Luki 12:12

Luki 12:13

Luki 12:14

Luki 12:15

Luki 12:16

Luki 12:17

Luki 12:18

Luki 12:19

Luki 12:20

Luki 12:21

Luki 12:22

Luki 12:23

Luki 12:24

Luki 12:25

Luki 12:26

Luki 12:27

Luki 12:28

Luki 12:29

Luki 12:30

Luki 12:31

Luki 12:32

Luki 12:33

Luki 12:34

Luki 12:35

Luki 12:36

Luki 12:37

Luki 12:38

Luki 12:39

Luki 12:40

Luki 12:41

Luki 12:42

Luki 12:43

Luki 12:44

Luki 12:45

Luki 12:46

Luki 12:47

Luki 12:48

Luki 12:49

Luki 12:50

Luki 12:51

Luki 12:52

Luki 12:53

Luki 12:54

Luki 12:55

Luki 12:56

Luki 12:57

Luki 12:58

Luki 12:59Luki 1 / Luki 1

Luki 2 / Luki 2

Luki 3 / Luki 3

Luki 4 / Luki 4

Luki 5 / Luki 5

Luki 6 / Luki 6

Luki 7 / Luki 7

Luki 8 / Luki 8

Luki 9 / Luki 9

Luki 10 / Luki 10

Luki 11 / Luki 11

Luki 12 / Luki 12

Luki 13 / Luki 13

Luki 14 / Luki 14

Luki 15 / Luki 15

Luki 16 / Luki 16

Luki 17 / Luki 17

Luki 18 / Luki 18

Luki 19 / Luki 19

Luki 20 / Luki 20

Luki 21 / Luki 21

Luki 22 / Luki 22

Luki 23 / Luki 23

Luki 24 / Luki 24