English
A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 9
1
On uđe u lađicu, prijeđe i dođe u svoj grad.
2
Ondje mu donesoše uzeta koji je ležao na postelji. Kad je Isus vidio njihovu vjeru, reče uzetomu: “Budi hrabar, sinko, oprošteni su ti grijesi!”
3
Tada su neki od pismoznanaca pomislili u sebi: “Ovaj huli na Boga!”
4
Isus prozre njihove misli i reče: “Zašto zlo mislite u svojim srcima?
5
Što je lakše reći: Oprošteni su ti tvoji grijesi ili ustani i hodi?
6
Ali znajte, Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!” I tada reče uzetom: “Ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”
7
On ustade i ode kući.
8
A mnoštvo naroda, kad to vidje, poboja se, i uze slaviti Boga koji je takvu vlast dao ljudima.
9
Kad je Isus odatle otišao dalje, vidje čovjeka po imenu Mateja, gdje sjedi u carinarnici. Reče mu: “Pođi za mnom!” On ustade i pođe za njim.
10
Kad je onda u njegovoj kući sjedio za stolom, dođoše mnogi carinici i grješnici i sjedoše za stol s Isusom i s njegovim učenicima.
11
Farizeji to vidješe i rekoše njegovim učenicima: “Zašto jede vaš učitelj s carinicima i grješnicima?”
12
Isus je to čuo i odvratio: “Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni.
13
Idite i naučite što znači: Hoću milosrđe, a ne žrtvu. Jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grješnike.”
14
Tada dođoše k njemu Ivanovi učenici i upitaše: “Zašto postimo mi i farizeji, a tvoji učenici ne poste?”
15
Isus im odgovori: “Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Ali doći će dani kad će se zaručnik oteti od njih. Onda će postiti.
16
Nitko ne stavlja zakrpe od nova sukna na staru haljinu; inače se odere zakrpa od haljine i rupa bude još veća.\
17
Također se ne lijeva novo vino u stare mjehove; inače se prodru mjehovi, vino se prolije i mjehovi se pokvare. Nego se lijeva novo vino u nove mjehove. Tada se sačuva oboje.” \
18
Dok im je tako govorio, dođe neki poglavar, baci se pred njega ničice i reče: “Moja je kći upravo sada umrla. No, dođi i stavi na nju svoju ruku! Tada će opet živjeti.”
19
Isus ustade i pođe za njim sa svojim učenicima.
20
Tada žena koja je već dvanćst godina bolovala od istjecanja krvi pristupi otraga i dotače se ukrasa njegove haljine.
21
Jer je rekla u sebi: “Ako se samo dotaknem njegove haljine, ozdravit ću.”
22
Isus se obazre, ugleda je i reče: “Budi hrabra, kćeri, vjera te je tvoja ozdravila.” Od toga časa bila je žena zdrava.
23
Kad je onda došao Isus u poglavarevu kuću i ugledao svirače i svijet gdje buči, reče:
24
”Odstupite! Jer djevojka nije mrtva, ona samo spava.” Tada su mu se oni podsmjehivali.
25
A on istjera ljude van i uđe u sobu. Uhvati djevojku za ruku i ona ustade.
26
Glas o tom raširi se po svem onom kraju.
27
Kad je Isus odatle otišao dalje, pratila su ga dva slijepca. Vikali su: “Sine Davidov, smiluj nam se!”
28
Jedva je ušao u kuću, pristupiše k njemu slijepci. Isus ih upita: “Vjerujete li da mogu to učiniti?” Oni mu odgovoriše: “Da, Gospodine!”
29
Tada se dotače njihovih očiju i reče: “Kako vjerujete, tako neka vam bude!”
30
Tada se otvoriše njihove oči. A Isus im dade strogi naputak: “Gledajte da nitko ne dozna!”
31
No, oni otiđoše i raširiše glas o njemu po cijelom onom kraju.
32
Kad su otišli, donesoše mu nijema čovjeka kojega je đavao bio opsjeo.
33
čim je bio izagnan đavao, nijemi je mogao govoriti. Pun čuđenja povika narod: “Još se nikada nije tako što dogodilo u Izrćlu!”
34
A farizeji rekoše: “Uz pomoć đavolskog poglavice izgoni đavle.”
35
Isus je prolazio po svim gradovima i selima. Učio je u sinagogama, navješćivao je Evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć.
36
A kad je vidio mnoštvo naroda, sažali se nad njim jer su bili kao ovce bez pastira, izmučeni i satrveni.
37
I on reče svojim učenicima: “Žetva je velika, a poslenika je malo.
38
Molite zato gospodara žetve da pošalje poslenike u svoju žetvu!”