A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 8

1
Kad siđe s gore, išlo je za njim veliko mnoštvo naroda.
2
Tada dođe jedan gubavac, pade pred njega ničice i zamoli: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.”
3
Isus pruži ruku, dotače ga se i reče: “Hoću, očisti se!” I odmah se onaj očisti od svoje gube.
4
A Isus mu reče: “Pazi da nikomu ne kazuješ! Nego idi, pokaži se svećeniku i žrtvuj dar što ga je propisao Mojsije! Neka im to služi kao svjedočanstvo!”
5
Kad je Isus ulazio u Kafarnaum, pristupi k njemu jedan satnik
6
i zamoli: “Gospodine, moj sluga leži kod kuće uzet i teško se muči.”
7
On mu reče: “Doći ću i ozdravit ću ga.”
8
Satnik odvrati: “Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod moj krov, nego samo reci riječ i ozdravit će moj sluga.
9
I ja, premda samo podložnik, imam za podložnike vojnike pa jednome od njih reknem: Idi! i on ode; drugome: Dođi! i on dođe; a svome sluzi: Učini to! i on učini.”\
10
Kad je to čuo Isus, zadivi se i reče onima koji su za njim išli: “Zaista, kažem vam, ne nađoh tolike vjere u Izrćlu.
11
Ujedno vam kažem: Mnogi će doći od istoka i od zapada i sjedit će za stolom s Abrahamom, Izakom i Jakovom u nebeskom kraljevstvu.
12
A djeca kraljevstva izagnat će se napolje u tamu. Ondje će biti jauk i škrgut zuba.”
13
A satniku Isus reče: “Idi: neka ti bude kako si vjerovao!” U isti čas ozdravi njegov sluga.
14
Onda dođe Isus u Petrovu kuću. Nađe njegovu punicu gdje leži bolesna od groznice.
15
Tada je uze za ruku, i pusti je groznica. Ona ustade, i dvorila ga je.
16
Uvečer mu donesoše mnoge opsjednute. On izagna duhove svojom riječju i izliječi sve bolesnike.
17
Tako se trebala ispuniti riječ proroka Izaije, koji veli: “On uzima naše slabosti i nosi naše bolesti.”
18
Kad vidje Isus veliko mnoštvo naroda oko sebe, dade se odvesti na drugu obalu.
19
Tada pristupi jedan pismoznanac i reče mu: “Učitelju, ići ću za tobom, kamo god ti pođeš.”
20
Isus mu odvrati: “Lisice imaju svoje jame, nebeske ptice svoja gnijezda, a Sin čovječji nema gdje bi naslonio svoju glavu.”
21
Drugi, jedan od njegovih učenika, reče mu: “Gospodine, dopusti mi da najprije odem i ukopam svojega oca!”
22
Isus mu odvrati: “Pođi za mnom i ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace!”
23
Tada uđe u lađicu, a za njim uđoše i njegovi učenici.
24
I gle, podiže se silna bura na moru, tako da su lađicu pokrili valovi. A on je spavao.
25
Tada pristupiše njegovi učenici k njemu, probudiše ga i povikaše: “Gospodine, izbavi nas, izgibosmo!”
26
A on im odvrati: “Što ste tako strašljivi, malovjerni?” Tada ustade, zapovjedi vjetru i moru, i nastade velika tišina.
27
Puni čuđenja rekoše ljudi: “Tko je ovaj? Slušaju ga i vjetar i more!”
28
Kad dođe na drugu obalu, u gadarenski kraj, dotrčaše mu u susret dvojica opsjednutih koji su izašli iz kamenih grobova. Oni su bili tako divlji da nitko nije mogao ići onim putem.
29
Oni povikaše: “Što mi imamo s tobom, Sine Božji! Jesi li došao mučiti nas prije vremena?”
30
Nedaleko od njih paslo je veliko krdo svinja.
31
Zli ga dusi zamoliše: “Ako nas hoćeš izagnati, daj nam da idemo u krdo svinja.”
32
On im odvrati: “Idite!” Tada izađoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo navali niz obronak u more i uginu u vodi.
33
A pastiri otrčaše, dođoše u grad i pripovjediše sve, i što se opsjednutima dogodilo.
34
Tada izađe sav grad u susret Isusu. Kad ga vidješe, zamoliše ga da se udalji iz njihova kraja.
Mateju 8:1
Mateju 8:2
Mateju 8:3
Mateju 8:4
Mateju 8:5
Mateju 8:6
Mateju 8:7
Mateju 8:8
Mateju 8:9
Mateju 8:10
Mateju 8:11
Mateju 8:12
Mateju 8:13
Mateju 8:14
Mateju 8:15
Mateju 8:16
Mateju 8:17
Mateju 8:18
Mateju 8:19
Mateju 8:20
Mateju 8:21
Mateju 8:22
Mateju 8:23
Mateju 8:24
Mateju 8:25
Mateju 8:26
Mateju 8:27
Mateju 8:28
Mateju 8:29
Mateju 8:30
Mateju 8:31
Mateju 8:32
Mateju 8:33
Mateju 8:34
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28