A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 7

1
Ne sudite! I ne ćete biti suđeni.
2
Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti.
3
Što vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svojemu oku ne osjećaš?
4
Ili kako možeš reći svome bratu: Daj da izvadim trun iz tvoga oka, a eto brvno u tvome oku?
5
Licemjeru, izvadi najprije brvno iz svojega oka! Tada ćeš vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svojega brata.
6
Ne dajte svetinje psima i ne bacajte svojega biserja pred svinje! Inače bi ga mogle pogaziti svojim nogama, okrenuti se i rastrgati vas.
7
Molite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se.
8
Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se.\
9
Tko će od vas svojemu sinu dati kamen, ako ga zamoli kruha?
10
Ili tko će mu dati zmiju, ako zamoli ribu?
11
Kad dakle vi, koji ste zli, znate davati dobre dare svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac dati dobra onima koji ga za to mole!
12
Sve, dakle, što hoćete da vama ljudi čine, činite i vi njima! Jer je to sadržaj Zakona i Prorokâ.
13
Uđite na uska vrata! Jer su široka vrata i širok je put koji vodi u propast i vrlo mnogi njim idu.
14
Kako su uska vrata i tijesan je put što vodi u život i samo ih ga malo nalazi!
15
čuvajte se lažnih proroka! Oni dolaze k vama u ovčjem odijelu, a unutra su grabežljivi vuci.
16
Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se s trnja grožđe ili se s drače beru smokve?
17
Tako svako dobro stablo rađa dobre plodove, a zlo stablo rađa zle plodove.
18
Dobro stablo ne može rađati zlih plodova, ni zlo stablo dobrih plodova.
19
Svako stablo koje ne rađa dobra ploda siječe se i baca u oganj.
20
Dakle, po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
21
Ne će svaki koji mi govori: “Gospodine, Gospodine” ući u nebesko kraljevstvo, nego samo tko čini volju mojega Oca koji je na nebesima.
22
U onaj dan mnogi će mi reći: Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li u tvoje ime izgonili đavle? Nismo li u tvoje ime činili mnoga čudesa?
23
Tada ću im izjaviti: “Nikad vas nisam poznavao; idite od mene, zlotvori!”\
24
Tko sluša ove moje riječi i izvršava ih, sličan je razboritu čovjeku koji sagradi svoju kuću na stijeni.
25
I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću; ali ona ne pade, jer je bila sagrađena na stijeni.\
26
Nasuprot, tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pijesku.
27
I udari pljusak, dođoše vode, zapuhaše vjetrovi i napadoše onu kuću. Ona pade, i njezin je pad bio velik.
28
Kad je Isus dovršio te riječi, mnoštvo je naroda bilo zadivljeno njegovim naukom.
29
Jer je učio kao onaj koji ima moć, a ne kao njihovi pismoznanci.
Mateju 7:1
Mateju 7:2
Mateju 7:3
Mateju 7:4
Mateju 7:5
Mateju 7:6
Mateju 7:7
Mateju 7:8
Mateju 7:9
Mateju 7:10
Mateju 7:11
Mateju 7:12
Mateju 7:13
Mateju 7:14
Mateju 7:15
Mateju 7:16
Mateju 7:17
Mateju 7:18
Mateju 7:19
Mateju 7:20
Mateju 7:21
Mateju 7:22
Mateju 7:23
Mateju 7:24
Mateju 7:25
Mateju 7:26
Mateju 7:27
Mateju 7:28
Mateju 7:29
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28