A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 6

1
Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače nemate plaće kod svog Oca na nebesima.\
2
Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću.
3
Kad daješ milostinju, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica,
4
da ostane tvoja milostinja u tajnosti. Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
5
Kad se molite, ne budite kao licemjeri! Oni se najradije mole u sinagogama i na uličnim uglovima, da upadnu ljudima u oči. Zaista kažem vam, oni su već primili svoju plaću.
6
Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti! Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
7
Kad se molite, ne brbljajte kao neznabošci! Oni misle da će biti uslišani zbog svojih mnogih riječi.
8
Ne povodite se za njima! Jer zna vaš Otac što vam treba prije nego ga zamolite.
9
Ovako se molite: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje!
10
Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja; kako na nebu, tako i na zemlji! \
11
Kruh naš svagdanji daj nam danas!
12
I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim!
13
I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla!
14
Ako otpuštate ljudima njihove pogrješke, otpustit će ih i vama vaš Otac nebeski.
15
Ako ne otpuštate ljudima, ni vaš Otac ne će otpustiti vaših pogrješaka.
16
Kad postite, ne budite mrka lica kao licemjeri, koji promijene izgled da ih ljudi vide kako poste. Zaista kažem vam: oni su već primili svoju plaću.
17
Kad ti postiš, namaži glavu i operi lice
18
da te ne vide ljudi kako postiš, nego samo tvoj Otac koji je u tajnosti. Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.
19
Ne sabirite sebi blaga na zemlji, gdje ga uništava moljac i rđa, gdje kradljivci obijaju i kradu!
20
Sabirite sebi blago u nebu gdje ga ne uništava ni moljac ni rđa, gdje kradljivci ne obijaju i ne kradu!
21
Jer gdje je tvoje blago, ondje je i tvoje srce.
22
Oko je svjetiljka tvome tijelu. Ako je tvoje oko zdravo, onda sve tvoje tijelo ima svjetlo.
23
Ako je tvoje oko bolesno, onda je sve tvoje tijelo u tami. Ako je dakle svjetlo u tebi tama, kako li će biti onda velika tama!
24
Nitko ne može služiti dva gospodara. Ili će jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamoni.
25
Zato vam kažem: Ne budite tjeskobno zabrinuti za svoj život: što ćete jesti i što ćete piti; ni za svoje tijelo, u što ćete se obući. Nije li život vrjedniji od hrane i nije li tijelo vrjednije od odijela?\
26
Pogledajte ptice nebeske! One ne siju, ne žanju, ne sabiru u žitnice, a vaš ih nebeski Otac hrani. Niste li vi vrjedniji od njih?
27
Tko si od vas može svojim brigama produljiti život za samo jedan sat?
28
I što ste tako tjeskobno zabrinuti za odijelo? Pogledajte ljiljane u polju! Kako rastu! Ne rade i ne predu.
29
Ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svojemu sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.
30
I kad Bog travu, što danas stoji na polju, a sutra se baca u peć, tako odijeva, koliko više će vas, malovjerni!
31
Ne budite dakle tjeskobno zabrinuti i ne pitajte: Što ćemo jesti, što ćemo piti, čim ćemo se odjenuti?
32
Za sve se to brinu neznabošci. A vaš nebeski Otac zna da vam sve to treba.
33
Tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, i sve će vam se to dodati.
34
Ne budite dakle tjeskobno zabrinuti za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan pobrinuti sam za se. Svaki dan ima dosta svojega vlastitog zla.
Mateju 6:1
Mateju 6:2
Mateju 6:3
Mateju 6:4
Mateju 6:5
Mateju 6:6
Mateju 6:7
Mateju 6:8
Mateju 6:9
Mateju 6:10
Mateju 6:11
Mateju 6:12
Mateju 6:13
Mateju 6:14
Mateju 6:15
Mateju 6:16
Mateju 6:17
Mateju 6:18
Mateju 6:19
Mateju 6:20
Mateju 6:21
Mateju 6:22
Mateju 6:23
Mateju 6:24
Mateju 6:25
Mateju 6:26
Mateju 6:27
Mateju 6:28
Mateju 6:29
Mateju 6:30
Mateju 6:31
Mateju 6:32
Mateju 6:33
Mateju 6:34
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28