A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 5

1
Kad vidje Isus mnoštvo naroda, popne se na goru i sjede. Pristupiše mu njegovi učenici.
2
Tada otvori svoja usta i poče ih učiti:
3
”Blaženi siromašni u duhu! Njihovo je nebesko kraljevstvo.
4
Blaženi žalosni! Oni će se utješiti.
5
Blaženi krotki! Oni će posjedovati zemlju.
6
Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi.
7
Blaženi milosrdni! Oni će postići milosrđe.
8
Blaženi koji su čista srca! Oni će Boga gledati.
9
Blaženi mirotvorci! Oni će se zvati sinovi Božji.
10
Blaženi koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.
11
Blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo!
12
Radujte se i veselite se, jer je velika vaša plaća na nebesima. Jer su isto tako progonili i proroke prije vas.”
13
Vi ste sol zemlji. Ako li sol obljutavi, čime će se onda soliti? Ne valja više ni za što; baci se napolje i ljudi je pogaze.\
14
Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti.
15
Niti se užiže svijeća i stavlja pod posudu, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući.
16
Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.
17
Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim.
18
Zaista kažem vam, dok stoji nebo i zemlja, ne će nestati nijedne jote ili točke iz Zakona, dok se sve ne ispuni.
19
Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvat će se najmanji u nebeskom kraljevstvu. A tko ih drži i uči držati, zvat će se velik u nebeskom kraljevstvu.
20
Jer vam kažem: Ako vaša pravednost ne bude savršenija negoli pravednost pismoznanaca i farizejâ, ne ćete ući u nebesko kraljevstvo.
21
čuli ste da je bilo kazano starima: Ne ubijaj! Tko ubije, bit će kriv sudu.
22
A ja vam kažem: Svatko tko se gnjevi na svojega brata bit će kriv sudu. Tko rekne svome bratu: Budalo!, bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Luđače!, zaslužio je pakleni oganj.
23
Ako dakle prineseš svoj dar na žrtvenik i ondje se sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,
24
ostavi ondje svoj dar pred žrtvenikom, otiđi prije i pomiri se sa svojim bratom; onda dođi i žrtvuj svoj dar!\
25
Sporazumi se bez otezanja sa svojim protivnikom, dok si još na putu s njim. Inače bi te protivnik mogao predati sucu, a sudac sudskome službeniku, i onda bi te bacili u tamnicu.
26
Zaista kažem ti, ne ćeš izaći odanle dok ne platiš posljednjeg novčića.
27
čuli ste da je bilo kazano: Ne čini preljub!
28
A ja vam kažem: Svatko tko pogleda požudno na ženu, već je u svojem srcu učinio s njom preljub.
29
Ako te dakle sablažnjava tvoje desno oko, iskopaj ga i baci ga od sebe! Jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, negoli da se sve tvoje tijelo baci u pakao.
30
I ako te sablažnjava tvoja desna ruka, odsijeci je i baci je od sebe! Jer je bolje za te da propadne jedan od tvojih udova, negoli da se sve tvoje tijelo baci u pakao.
31
Nadalje je bilo kazano: Tko hoće otpustiti svoju ženu neka joj dade otpusno pismo!
32
A ja vam kažem: Svatko tko otpusti svoju ženu? osim zbog preljuba? navodi je da čini preljub; i tko otpuštenu uzme za ženu, čini preljub. \
33
Još ste čuli da je bilo kazano starima: Ne kuni se krivo, i: Drži što si se zakleo Gospodinu!
34
A ja vam kažem: Ne kunite se nikako: ni nebom jer je prijestolje Božje,
35
ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama, ni Jeruzalemom jer je grad velikoga kralja.
36
Ni svojom glavom se ne kuni, jer ne možeš ni jedne dlake učiniti bijelom ili crnom.
37
Nego vaša riječ neka bude: Da, da? ne, ne. Što je više od toga, od zla je.
38
čuli ste da je bilo kazano: Oko za oko, zub za zub!
39
A ja vam kažem: Ne opirite se zlu; nego ako te tko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi!\
40
Hoće li se tko s tobom pravdati kako bi ti uzeo košulju, pusti mu i kabanicu!
41
Prisili li te tko da ideš s njim jednu milju, idi s njim dvije!
42
Tko te moli, podaj mu; tko hoće posuditi od tebe, ne odbijaj ga! \
43
čuli ste da je bilo kazano: Ljubi svojega bližnjega i mrzi neprijatelja!
44
A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone!
45
Tada ćete biti djeca svog Oca nebeskoga koji pušta da njegovo sunce izlazi nad dobre i zle i koji daje da kiša pada na pravednike i grješnike.
46
Jer ako ljubite samo one koji vas ljube, kakvu ćete imati plaću? Ne čine li to i carinici?
47
I ako pozdravljate samo svoju braću, što osobito činite? Ne čine li to i neznabošci?
48
Budite dakle savršeni kao što je savršen vaš nebeski Otac!
Mateju 5:1
Mateju 5:2
Mateju 5:3
Mateju 5:4
Mateju 5:5
Mateju 5:6
Mateju 5:7
Mateju 5:8
Mateju 5:9
Mateju 5:10
Mateju 5:11
Mateju 5:12
Mateju 5:13
Mateju 5:14
Mateju 5:15
Mateju 5:16
Mateju 5:17
Mateju 5:18
Mateju 5:19
Mateju 5:20
Mateju 5:21
Mateju 5:22
Mateju 5:23
Mateju 5:24
Mateju 5:25
Mateju 5:26
Mateju 5:27
Mateju 5:28
Mateju 5:29
Mateju 5:30
Mateju 5:31
Mateju 5:32
Mateju 5:33
Mateju 5:34
Mateju 5:35
Mateju 5:36
Mateju 5:37
Mateju 5:38
Mateju 5:39
Mateju 5:40
Mateju 5:41
Mateju 5:42
Mateju 5:43
Mateju 5:44
Mateju 5:45
Mateju 5:46
Mateju 5:47
Mateju 5:48
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28