A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 4

1
Tada Isusa odvede Duh u pustinju da ga kuša đavao.
2
Postio je četrdeset dana i četrdeset noći. Tada ogladnje.
3
Onda pristupi k njemu napasnik i reče: “Ako si Sin Božji, zapovjedi da se ovo kamenje pretvori u kruhove!”
4
On mu odgovori: “Stoji pisano: čovjek ne živi samo o kruhu nego o svakoj riječi što dolazi iz Božjih usta.”
5
Tada ga uze đavao sa sobom u Sveti Grad, postavi ga navrh Hrama
6
i reče mu: “Ako si Sin Božji, baci se dolje! Jer stoji pisano: Anđelima je naložio za tebe. Oni će te nositi na svojim rukama da ne zapneš nogom za kamen.”
7
Isus mu odvrati: “Stoji također pisano: Ne kušaj Gospodina, svojega Boga!”
8
Tada ga uze đavao sa sobom na vrlo visoku goru. Tamo mu pokaza sva kraljevstva svijeta s njihovom krasotom
9
i reče mu: “Sve ću ti ovo dati ako padneš ničice i ako mi se pokloniš.”
10
Tada mu zapovjedi Isus: “Odstupi, sotono! Stoji pisano: Gospodinu, svojemu Bogu, klanjaj se i njemu jedinomu služi!”
11
Tada ga đavao ostavi i gle, pristupiše anđeli i služili su mu.
12
Kad je čuo Isus da je Ivan zatvoren, skloni se u Galileju.
13
Ostavi Nazaret i nastani se u primorskom Kafarnaumu, u Zabulonovu i Neftalijevu području.
14
Tako se trebala ispuniti riječ proroka Izaije:
15
”Zemlja Zabulonova i zemlja Neftalijeva, kraj prema moru, s one strane Jordana, Galileja neznabožačka:
16
narod koji sjedi u tami vidi veliko svjetlo; nad onima koji prebivaju u zemlji smrtne sjene sja svjetlo.” \
17
Otada poče Isus propovijedati govoreći: “Obratite se, jer je blizu nebesko kraljevstvo.”
18
Kad je išao pokraj Galilejskoga mora, vidje kako dva brata, Šimun koji se zove Petar i njegov brat Andrija, bacaju mrežu u more. Oni su bili ribari.
19
On im reče: “Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.”
20
Smjesta ostaviše mreže i pođoše za njim.
21
Kad je odatle otišao dalje, vidje druga dva brata: Jakova, Zebedejeva sina, i njegova brata Ivana, kako sa svojim ocem Zebedejem popravljaju u lađici mreže. I pozva ih.
22
Oni smjesta ostaviše lađicu i oca i pođoše za njim.
23
Isus je prolazio po svoj Galileji. Učio je u sinagogama, navješćivao evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
24
Glas o njemu raširio se po svoj Siriji. Donosili su mu sve koji su trpjeli od različitih bolesti i muka i opsjednute, mjesečare i uzete, i on ih je izliječio.
25
Za njim je išlo veliko mnoštvo naroda iz Galileje i Dekapolisa i iz Jeruzalema, Judeje i iz područja s one stranu Jordana.
Mateju 4:1
Mateju 4:2
Mateju 4:3
Mateju 4:4
Mateju 4:5
Mateju 4:6
Mateju 4:7
Mateju 4:8
Mateju 4:9
Mateju 4:10
Mateju 4:11
Mateju 4:12
Mateju 4:13
Mateju 4:14
Mateju 4:15
Mateju 4:16
Mateju 4:17
Mateju 4:18
Mateju 4:19
Mateju 4:20
Mateju 4:21
Mateju 4:22
Mateju 4:23
Mateju 4:24
Mateju 4:25
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28