A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 3

1
U one dane pojavi se Ivan Krstitelj i propovijedao je u judejskoj pustinji:
2
”Obratite se jer je blizu kraljevstvo nebesko.”
3
Na njega, naime, misli prorok Izaija, kad veli: “Glas onoga što viče u pustinji: Popravite put Gospodnji! Poravnajte njegove staze!”
4
Ivan je nosio haljinu od devine dlake i pojas od kože oko struka. Hrana su mu bili skakavci i divlji med.
5
Tada je izlazio k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva jordanska okolica.
6
Oni su dolazili da ih on krsti u Jordanu i priznavali su pritom svoje grijehe.
7
Kad je on vidio i mnoge farizeje i saduceje gdje dolaze na njegovo krštenje, reče im: “Vi zmijino leglo! Tko vas je uputio da pokušate umaknuti gnjevu što dolazi?
8
Donesite dakle rod dostojan obraćenja!
9
Ne umišljajte si da smijete kazati: Naš je otac Abraham. Jer vam kažem: Bog može od ovoga kamenja podignuti djecu Abrahamovu.
10
Već je sjekira stavljena na korijen drveću. Svako drvo koje ne rađa dobra roda siječe se i u oganj baca.
11
Ja vas krstim samo vodom na obraćenje. A onaj koji dolazi za mnom moćniji je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
12
Vijačom u ruci očistit će svoje gumno; skupit će pšenicu u svoju žitnicu, a pljevu će sažeći neugasivim ognjem.” \
13
Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga ovaj krsti.
14
Ali ga Ivan htjede od toga odvratiti pa reče: “Ja bih trebao da me ti krstiš, a ti dolaziš k meni?”
15
Isus mu odgovori: “Samo to ti pusti! Dolikuje nam da ispunimo svu pravednost.” Tada mu popusti.
16
Kad se Isus krstio, on izađe odmah iz vode. Tada se otvoriše nebesa i on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i dolazi na njega.
17
I glas s neba povika: “Ovo je moj ljubljeni Sin koji mi se dopada.”
Mateju 3:1
Mateju 3:2
Mateju 3:3
Mateju 3:4
Mateju 3:5
Mateju 3:6
Mateju 3:7
Mateju 3:8
Mateju 3:9
Mateju 3:10
Mateju 3:11
Mateju 3:12
Mateju 3:13
Mateju 3:14
Mateju 3:15
Mateju 3:16
Mateju 3:17
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28