A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 28

1
Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, otiđoše Marija Magdalena i druga Marija da pogledaju grob.
2
Tada se zemlja silno potrese. Gospodnji anđeo siđe s neba, pristupi, odvali kamen i na nj sjede.
3
Njegovo je lice bilo kao munja, a odijelo bijelo kao snijeg.
4
Stražari uzdrhtaše pred njim od straha i postadoše kao mrtvi.
5
Anđeo prozbori ženama: “Vi se ne bojte! Znam, vi tražite Isusa Raspetoga.
6
On nije ovdje. Uskrsnuo je, kao što je rekao. Dođite, vidite ovdje mjesto gdje je ležao.
7
A sad otiđite brže i javite njegovim učenicima: On je uskrsnuo od mrtvih i ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Eto, ja vam rekoh.”
8
Sa strahom i ujedno s velikom radošću otiđoše brzo od groba i pohitješe da to dojave njegovim učenicima.
9
Tada im dođe u susret Isus i reče: “Zdravo!” One pristupiše k njemu, obujmiše njegove noge i pokloniše mu se.
10
Na to im reče Isus: “Ne bojte se! Idite i javite mojoj braći neka idu u Galileju! Ondje će me vidjeti.”
11
Kad su one otišle, dođoše neki od straže u grad i javiše svećeničkim glavarima sve što se bilo dogodilo.
12
Oni se sabraše sa starješinama i održaše vijeće. Dadoše vojnicima mnogo novca
13
i rekoše: “Izjavite: Noću dođoše njegovi učenici i ukradoše ga, dok smo mi spavali.
14
Ako to dođe upravitelju do ušiju, mi ćemo ga umiriti i zauzeti se za vas.”
15
Oni uzeše novac i učiniše kako im je bilo rečeno. To je govorkanje rašireno kod Židova do današnjega dana.
16
Jedanćstorica učenika otiđoše u Galileju na goru, kamo ih je Isus bio uputio.
17
Kad ga vidješe, pokloniše mu se. A neki posumnjaše.
18
Tada pristupi Isus k njima i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.
19
Zato idite i počnite činiti mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga,
20
učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.”
Mateju 28:1
Mateju 28:2
Mateju 28:3
Mateju 28:4
Mateju 28:5
Mateju 28:6
Mateju 28:7
Mateju 28:8
Mateju 28:9
Mateju 28:10
Mateju 28:11
Mateju 28:12
Mateju 28:13
Mateju 28:14
Mateju 28:15
Mateju 28:16
Mateju 28:17
Mateju 28:18
Mateju 28:19
Mateju 28:20
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28