A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 26

1
Kad je Isus dovršio sve ove govore, reče svojim učenicima:
2
”Znate da je za dva dana Vazam. Tada će Sin čovječji biti predan u smrt na križu.”
3
Tada se sabraše svećenički glavari i narodne starješine u palači velikog svećenika po imenu Kajfa.
4
Posavjetovaše se kako bi mogli Isusa lukavštinom uhvatiti i ubiti.
5
Ali rekoše: “Samo ne na Blagdan! Inače bi se narod pobunio.”
6
Kad je Isus boravio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca,
7
dođe k njemu žena s alabastrenom posudom, punom dragocjene pomasti. To ona izli na njegovu glavu, dok je bio za stolom.
8
Kad to vidješe učenici, razljutiše se i rekoše: “čemu ova rasipnost?
9
To se moglo skupo prodati i dati siromasima.”
10
Isus to primijeti i reče im: “Zašto žalostite ženu? Ona dobro djelo učini na meni.
11
Siromahe imate svagda među sobom, a mene nemate svagda.
12
Kad je ona ovu pomast izlila na moje tijelo, učinila je to za moj ukop.
13
Zaista kažem vam: Svuda, po svemu svijetu, gdje se bude propovijedalo Evanđelje, kazat će se i, na njezin spomen, što je ona učinila.”
14
Tada jedan od dvanćstorice, po imenu Juda Iškariotski, otiđe svećeničkim poglavarima
15
i reče: “Što ćete mi dati da vam ga predam?” Oni mu isplatiše trideset srebrnjaka.
16
Otada je čekao zgodnu priliku da ga izda.
17
U prvi dan beskvasnih kruhova pristupiše učenici k Isusu i upitaše: “Gdje da ti pripravimo Vazam za blagovanje?”
18
On odgovori: “Idite u grad k jednom čovjeku i recite mu: Učitelj poručuje: Vrijeme je moje blizu; kod tebe ću održati Vazam sa svojim učenicima.”\
19
Učenici učiniše kako im je Isus naložio i pripraviše Vazam.
20
Kad bi uvečer, sjede za stol s dvanćstoricom.
21
Dok su jeli, reče: “Zaista, kažem vam: Jedan između vas će me izdati.”
22
To ih vrlo ožalosti pa su ga jedan za drugim pitali: “Da nisam ja, Gospodine?”
23
On odgovori: “Koji umače sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati.
24
Sin čovječji ide, istina, kao što je pisano za njega, ali teško čovjeku koji izda Sina čovječjega! Bolje bi mu bilo da se nije rodio.”
25
Tada upita Juda, njegov izdajnik: “Jesam li ja, učitelju?” On odgovori: “Ti si rekao!”
26
Dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov, razlomi kruh i dade ga svojim učenicima i reče: “Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje.”
27
Tada uze kalež, zahvali i pruži ga učenicima i reče: “Pijte svi iz njega,
28
jer je ovo moja krv, krv Saveza, koja se prolijeva za mnoge, na oproštenje grijeha.
29
Ali vam kažem: Odsad ne ću više piti od ovoga trsova roda do onog dana kad ga budem pio s vama novoga, u kraljevstvu svojega Oca.”
30
Tada otpjevaše hvalospjeve i izađoše na Maslinsku goru.
31
Onda im reče Isus: “Svi ćete se vi sablazniti zbog mene ove noći. Jer stoji pisano: Udarit ću pastira, i razbježat će se ovce stada.
32
Ali poslije svoga uskrsnuća ići ću pred vama u Galileju.”
33
Petar mu odvrati: “Ako se i svi sablazne u tebi, ja se ne ću nikad sablazniti!”
34
Isus mu reče: “Zaista, kažem ti: Još noćas, prije nego pijetao zapjeva, tri puta ćeš me zatajiti.”
35
Petar ga je uvjeravao: “Ako bih morao poći i u smrt s tobom, ne bih te zatajio.” Tako su tvrdili i svi drugi učenici.
36
Tada dođe Isus s njima u zaselak koji se zove Getsemani. On reče svojim učenicima: “Sjedite tu, dok ja idem tamo i pomolim se.”
37
Petra i oba Zebedejeva sina uze sa sobom. Tada se poče žalostiti i plašiti.
38
On im reče: “Žalosna je moja duša do smrti; ostanite ovdje i bdijte sa mnom!”\
39
I otiđe malo dalje, pade ničice i pomoli se: “Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali ne kako ja hoću nego kako ti hoćeš.”
40
Tada dođe k svojim učenicima i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: “Zar niste mogli jednu uru sa mnom probdjeti?
41
Bdijte i molite se da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ali je tijelo slabo.”\
42
Udalji se po drugi put i pomoli se: “Oče moj, ako me ne može mimoići ovaj kalež, da ga ne pijem, neka bude tvoja volja!”
43
I dođe opet natrag i nađe ih opet gdje spavaju, jer su im bile oči otežale.
44
On ih ostavi, otiđe opet i pomoli se po treći put onim istim riječima.
45
Tada se vrati natrag k svojim učenicima i reče im: “Spavajte samo i počivajte. Evo se približio čas i Sin čovječji bit će predan u ruke grješnicima.
46
Ustanite, hajdemo! Evo, približava se moj izdajnik.”
47
Dok je još govorio, dođe Juda, jedan od dvanćstorice, i s njim velika četa s mačevima i toljagama, po nalogu svećeničkih poglavara i narodnih starješina.
48
Njegov izdajnik je bio s njima ugovorio znak i rekao: “Koga ja poljubim, taj je, držite ga!”
49
Odmah pristupi k Isusu i reče: “Zdravo, učitelju!” i poljubi ga.
50
Isus mu reče: “Prijatelju, zašto si došao!” Tada oni pristupiše, staviše ruke na Isusa i uhvatiše ga.
51
Jedan od Isusovih pratilaca odmah se maši rukom za mač i trgnu ga. Udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
52
Isus mu reče: “Zadjeni svoj mač u korice! Svi koji posežu za mačem, ginu od mača.
53
Ili zar misliš da mi moj Otac ne bi odmah poslao u pomoć više od dvanćst legija anđela kad bih ga za to zamolio?
54
Ali, kako bi se onda ispunilo Pismo, po kojemu treba biti tako?”
55
A u onaj čas reče Isus mnoštvu: “Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama da me uhvatite. Svaki sam dan sjedio u Hramu i naučavao i niste me uhvatili.
56
Ali se sve ovo dogodi da se ispune Pisma proroka.” Tada ga ostaviše svi njegovi učenici i pobjegoše.
57
Oni koji uhvatiše Isusa odvedoše ga k velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega su se bili sabrali pismoznanci i starješine.
58
Petar je išao za njim izdaleka do dvorišta velikoga svećenika. Uđe unutra i sjede sa slugama da čeka svršetak.
59
Svećenički poglavari i sve Visoko vijeće tražili su lažno svjedočanstvo protiv Isusa da ga pogube.
60
Ali unatoč mnogim lažnim svjedocima koji pristupiše, ne nađoše nijedno. Najposlije dođoše još dva
61
i rekoše: “On je tvrdio: Ja mogu razvaliti Božji Hram i u tri ga dana opet sagraditi.”
62
Tada se diže veliki svećenik i reče mu: “Zar ništa nemaš kazati na to što ovi iznose protiv tebe.”
63
Isus je šutio. Tada mu reče veliki svećenik: “Zaklinjem te živim Bogom: Kaži nam, jesi li ti Mesija, Sin Božji?”
64
Isus mu odgovori: “Ti kaza! Ali vam velim: Odsad ćete vidjeti Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na nebeskim oblacima.”
65
Tada veliki svećenik razdera svoju haljinu i reče: “Pohulio je na Boga! čemu trebamo još svjedoke? Sami ste sad čuli hulu na Boga.
66
Što vam se čini?” Oni odgovoriše: “Zaslužio je smrt!”
67
Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga šakama. Drugi su ga udarali po obrazu
68
i rugali se: “Mesija, kaži nam tko te je udario?”
69
Uto je Petar sjedio napolju u dvorištu. Tada pristupi k njemu jedna sluškinja i reče: “I ti si bio s Isusom Galilejcem!”
70
On to zataji pred svima i reče: “Ne znam što govoriš.”
71
Kad se onda uputio k vratima, ugleda ga druga sluškinja i reče onima što su stajali ondje: “I ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom!”
72
On opet zataji i zakle se: “Ne znam toga čovjeka.”
73
Malo poslije toga pristupiše k Petru oni što su okolo stajali i rekoše: “Doista, i ti si jedan od njih. I govor te tvoj izdaje.”
74
Tada se poče kleti i preklinjati: “Ne znam toga čovjeka.” Odmah zapjeva pijetao.
75
Petar se sjeti riječi koju mu je bio Isus rekao: “Prije nego zapjeva pijetao, tri puta ćeš me zatajiti.” Izađe napolje i gorko proplaka.
Mateju 26:1
Mateju 26:2
Mateju 26:3
Mateju 26:4
Mateju 26:5
Mateju 26:6
Mateju 26:7
Mateju 26:8
Mateju 26:9
Mateju 26:10
Mateju 26:11
Mateju 26:12
Mateju 26:13
Mateju 26:14
Mateju 26:15
Mateju 26:16
Mateju 26:17
Mateju 26:18
Mateju 26:19
Mateju 26:20
Mateju 26:21
Mateju 26:22
Mateju 26:23
Mateju 26:24
Mateju 26:25
Mateju 26:26
Mateju 26:27
Mateju 26:28
Mateju 26:29
Mateju 26:30
Mateju 26:31
Mateju 26:32
Mateju 26:33
Mateju 26:34
Mateju 26:35
Mateju 26:36
Mateju 26:37
Mateju 26:38
Mateju 26:39
Mateju 26:40
Mateju 26:41
Mateju 26:42
Mateju 26:43
Mateju 26:44
Mateju 26:45
Mateju 26:46
Mateju 26:47
Mateju 26:48
Mateju 26:49
Mateju 26:50
Mateju 26:51
Mateju 26:52
Mateju 26:53
Mateju 26:54
Mateju 26:55
Mateju 26:56
Mateju 26:57
Mateju 26:58
Mateju 26:59
Mateju 26:60
Mateju 26:61
Mateju 26:62
Mateju 26:63
Mateju 26:64
Mateju 26:65
Mateju 26:66
Mateju 26:67
Mateju 26:68
Mateju 26:69
Mateju 26:70
Mateju 26:71
Mateju 26:72
Mateju 26:73
Mateju 26:74
Mateju 26:75
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28