A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 25

1
Tada će biti kraljevstvo nebesko kao deset djevica koje uzeše svoje svjetiljke i izađoše u susret zaručniku.
2
Pet su bile lude, a pet mudre.
3
Lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
4
A mudre sa svjetiljkama uzeše i ulje u svojim posudama.
5
Kako se zaručnikov dolazak otegnuo, zadrijemaše sve i pozaspaše.
6
U ponoć odjeknu poziv: Zaručnik dolazi! Izlazite mu u susret!
7
Tada se digoše sve one djevice i prirediše svoje svjetiljke.
8
A lude rekoše mudrima: Dajte nam od svojega ulja! Naše svjetiljke će se ugasiti!
9
Mudre odvratiše: Da ne bi možda ponestalo nama i vama, idite radije k trgovcima i kupite sebi!
10
Dok su one bile u kupovini, dođe zaručnik. Koje su bile spremne, uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.
11
Napokon dođoše i druge djevice i povikaše: Gospodaru, gospodaru, otvori nam!
12
A on odvrati: Zaista kažem vam, ne poznajem vas.
13
Budite dakle budni, jer ne znate ni dana ni časa!
14
Dogodit će se kao čovjeku koji odluči otputovati u tuđinu. On dozva k sebi svoje sluge i predade im svoju imovinu.
15
Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, trećemu jedan, svakomu prema njegovoj sposobnosti. Tada otputova.
16
Onaj koji je bio primio pet talenata, odmah je otišao, radio je s njima i stekao još drugih pet.
17
Isto je tako stekao i onaj s dva talenta još druga dva.
18
Koji je bio primio jedan, otiđe, iskopa zemlju i sakri u nju novac svojega gospodara.
19
Poslije dugog vremena dođe natrag gospodar onih slugu i stade s njima uređivati račune.
20
Koji je bio primio pet talenata pristupi, donese sa sobom još daljnjih pet talenata i reče: Gospodaru, predao si mi pet talenata. Evo, stekao sam još daljnjih pet talenata.
21
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svoga gospodara!
22
Tada pristupi onaj s dva talenta i reče: Gospodaru, predao si mi dva talenta. Evo, stekao sam još daljnja dva talenta.
23
Tada mu reče gospodar: Pravo, slugo dobri i vjerni! Nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost svojega gospodara!
24
Napokon pristupi i onaj s jednim talentom i reče: Gospodaru, znam te, ti si čovjek tvrd. Žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
25
Zato se pobojah, otiđoh i zakopah tvoj talent u zemlju. Ovdje imaš što je tvoje.
26
Tada mu odvrati gospodar: Zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao.
27
Zato si trebao moj novac uložiti kod mjenjača, i ja bih mogao pri povratku podignuti svoje s kamatama.
28
Uzmite mu zato talent i podajte ga onome koji ima deset talenata!
29
Jer tko ima njemu će se dati i obilovat će; a tko nema njemu će se još uzeti ono što ima.\
30
A nekorisnoga slugu bacite napolje u tamu! Ondje će biti jauk i škrgut zuba.
31
Kad dođe Sin čovječji u svojoj slavi i svi anđeli s njime, sjest će na prijestolje svoje slave.
32
Svi će se narodi pred njim sabrati. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.
33
Postavit će ovce sebi s desne, a jarce sebi s lijeve.
34
Tada će kralj reći onima s desne strane: Dođite, blagoslovljeni mojega Oca! Primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od stvaranja svijeta!
35
Jer sam bio gladan i dali ste mi jesti; žedan i dali ste mi piti. Bio sam stranac i primili ste me na konak;\
36
gol i zaodjenuli ste me. Bio sam bolestan i pohodili ste me; bio sam u tamnici i došli ste k meni.\
37
Tada će ga pravednici upitati: Gospodine, kad smo te vidjeli gladna i dali ti jesti, ili žedna i dali ti piti?
38
Kad smo te vidjeli kao stranca i primili te na konak, ili gola i zaodjenuli te?
39
Kad smo te vidjeli bolesna ili u tamnici, i došli k tebi?
40
Kralj će im odgovoriti: Zaista kažem vam: Što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće, to ste meni učinili.
41
Tada će reći onima na lijevoj strani: Idite od mene, prokleti, u vječni oganj što je pripravljen đavlu i njegovim anđelima!
42
Bio sam gladan i niste mi dali jesti; žedan i niste mi dali piti.\
43
Bio sam stranac i niste me primili na konak; gol i niste me zaodjenuli. Bio sam bolestan i u tamnici, i niste me pohodili.\
44
Tada će ga i oni upitati: Gospodine, kada smo te vidjeli gladna ili žedna, ili kao stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i nismo te poslužili?
45
Ali će im on odgovoriti: Zaista, kažem vam: Što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, to niste učinili ni meni.
46
Ovi će ući u vječnu muku, a pravednici u vječni život.”
Mateju 25:1
Mateju 25:2
Mateju 25:3
Mateju 25:4
Mateju 25:5
Mateju 25:6
Mateju 25:7
Mateju 25:8
Mateju 25:9
Mateju 25:10
Mateju 25:11
Mateju 25:12
Mateju 25:13
Mateju 25:14
Mateju 25:15
Mateju 25:16
Mateju 25:17
Mateju 25:18
Mateju 25:19
Mateju 25:20
Mateju 25:21
Mateju 25:22
Mateju 25:23
Mateju 25:24
Mateju 25:25
Mateju 25:26
Mateju 25:27
Mateju 25:28
Mateju 25:29
Mateju 25:30
Mateju 25:31
Mateju 25:32
Mateju 25:33
Mateju 25:34
Mateju 25:35
Mateju 25:36
Mateju 25:37
Mateju 25:38
Mateju 25:39
Mateju 25:40
Mateju 25:41
Mateju 25:42
Mateju 25:43
Mateju 25:44
Mateju 25:45
Mateju 25:46
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28