A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 19

1
Kad je Isus završio ove govore, napusti Galileju i pođe u područje Judeje, s onu stranu Jordana.
2
Veliko mnoštvo naroda išlo je za njim, i on ih je iscjeljivao.
3
Tada pristupiše k njemu farizeji da ga kušaju. Oni zapitaše: “Je li dopušteno muškarcu otpustiti ženu iz kojeg mu drago razloga?”
4
On im odgovori: “Niste li čitali da je Stvoritelj u početku stvorio čovjeka kao muža i ženu i rekao
5
da će muž ostaviti oca i majku i prionuti uza svoju ženu, i njih dvoje bit će jedno tijelo?
6
Oni dakle nisu više dvoje, nego jedno tijelo. A što je Bog svezao, čovjek ne smije rastavljati.”
7
Oni mu odvratiše: “A zašto je Mojsije zapovjedio da se dade ženi otpusna knjiga, i da se tad pusti?”
8
On im odvrati: “Mojsije vam je dopustio samo zbog tvrdoće vašega srca da otpuštate svoje žene; iz početka nije bilo tako.\
9
Ali vam ja kažem: Tko otpusti svoju ženu? osim zbog preljuba? i oženi se drugom, čini preljub.”
10
Tada mu učenici rekoše: “Ako je to tako između muža i žene, onda nije probitačno ženiti se.”
11
On im reče: “Ne shvaćaju to svi, nego samo oni kojima je dano.
12
Ima ljudi koji su od majčina krila nesposobni za ženidbu; ima takvih koje su ljudi učinili nesposobnima; i ima takvih koji se odriču ženidbe zbog kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati!” \
13
Tada mu donesoše djecu, da stavi ruke na njih i da se pomoli. Ali su učenici odbijali ljude.
14
A Isus reče: “Pustite djecu neka dođu k meni i ne branite im; jer je takovih kraljevstvo nebesko.”\
15
Tada stavi na njih ruke i otiđe dalje.
16
I gle, tada neki mladić pristupi k njemu i upita: “Učitelju, što dobra moram činiti da postignem život vječni?”
17
On mu odgovori: “Što me pitaš za dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoćeš ući u život, drži zapovijedi!”
18
Upita ga: “Koje?” Isus odgovori: “Ne ubijaj! Ne čini preljub! Ne kradi! Ne svjedoči lažno!
19
Poštuj oca i majku, i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe!”
20
Mladić mu odvrati: “Sve sam to držao. Što još trebam činiti?”
21
Isus mu odgovori: “Ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj što imaš i daj utržak siromasima i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi i idi za mnom!”
22
Na te riječi otiđe mladić žalostan, jer je posjedovao mnoga dobra.
23
Tada reče Isus svojim učenicima: “Zaista kažem vam: Bogataš će teško ući u nebesko kraljevstvo.
24
Još vam jedanput kažem: Lakše je devi proći kroz iglene uši, negoli bogatašu ući u Božje kraljevstvo.”
25
Kad to čuše učenici, posve se smetoše i upitaše: “Tko se onda može spasiti?”
26
A Isus ih pogleda i reče im: “Ljudima je to nemoguće, a Bogu je sve moguće.”
27
Tada progovori Petar i reče mu: “Mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Što će nam za to pripasti?”
28
Isus im odvrati: “Zaista kažem vam, vi koji pođoste za mnom, kod obnove svijeta, kad Sin čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, isto ćete tako sjesti i vi na dvanćst prijestolja i suditi dvanćst Izrćlovih plemena.
29
Jest, svaki koji ostavi kuću, braću, sestre, oca, majku, djecu i polja zbog mojega imena primit će stostruko za to i baštinit će vječni život.
30
Mnogi koji su prvi bit će posljednji i mnogi koji su posljednji bit će prvi.”
Mateju 19:1
Mateju 19:2
Mateju 19:3
Mateju 19:4
Mateju 19:5
Mateju 19:6
Mateju 19:7
Mateju 19:8
Mateju 19:9
Mateju 19:10
Mateju 19:11
Mateju 19:12
Mateju 19:13
Mateju 19:14
Mateju 19:15
Mateju 19:16
Mateju 19:17
Mateju 19:18
Mateju 19:19
Mateju 19:20
Mateju 19:21
Mateju 19:22
Mateju 19:23
Mateju 19:24
Mateju 19:25
Mateju 19:26
Mateju 19:27
Mateju 19:28
Mateju 19:29
Mateju 19:30
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28