A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 18

1
U onaj čas pristupiše učenici k Isusu i zapitaše: “Tko je doista najveći u nebeskom kraljevstvu?”
2
Tada on dozva dijete, postavi ga među njih
3
i reče: “Zaista, kažem vam: Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, ne ćete ući u nebesko kraljevstvo.
4
Tko se dakle drži malenim kao ovo dijete, taj je najveći u nebeskom kraljevstvu.
5
Tko prima takvo dijete u moje ime, taj mene prima.
6
Tko sablazni jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu.
7
Teško svijetu zbog sablazni! Moraju, doduše, doći sablazni, ali teško onomu čovjeku po kojem dolazi sablazan!
8
Ako te tvoja ruka ili noga sablažnjava, odsijeci je i baci je od sebe! Bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, negoli s dvije ruke i dvije noge biti bačen u vječni oganj.
9
I ako te tvoje oko sablažnjava, izvadi ga i baci ga od sebe! Bolje ti je s jednim okom ući u život, negoli s dva oka biti bačen u pakleni oganj.
10
Gledajte da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih! Jer vam kažem: Njihovi anđeli na nebesima gledaju uvijek lice mojega Oca koji je na nebesima.
11
Jer Sin je čovječji došao spasiti što je bilo izgubljeno.
12
Što vam se čini: Ako netko ima sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti devedeset i devet u gori i neće li tražiti onu što je zalutala?
13
I ako mu pođe za rukom pa je nađe, zaista kažem vam, on se toj više raduje nego devedeset i devet onih što nisu zalutale.
14
Tako ni vaš Otac na nebesima ne će da se izgubi jedan od ovih malenih.
15
Ako tvoj brat pogriješi protiv tebe, pođi i opomeni ga u četiri oka! Ako te posluša, dobio si svojega brata.
16
Ako te ne posluša, uzmi sa sobom još jednu ili dvije osobe, da se svaki spor uredi izjavom dvojice ili trojice svjedoka.
17
Ako ni njih ne posluša, kaži Crkvi! Ako li ne posluša ni Crkve, neka ti bude kao neznabožac i carinik!
18
Zaista kažem vam: Što god svežete na zemlji, bit će svezano i na nebu, i što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno i na nebu.
19
Nadalje vam kažem: Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, moj nebeski Otac će im dati.
20
Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, ondje sam ja među njima.”
21
Tada pristupi k njemu Petar i zapita: “Gospodine, ako moj brat pogriješi protiv mene, koliko puta da mu oprostim? Do sedam puta?”
22
Isus mu odgovori: “Kažem ti, ne do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.
23
Zato je kraljevstvo nebesko kao kralj koji htjede urediti račune sa svojim slugama.
24
Kad poče obračunavati, dovedoše mu jednoga, koji mu je bio dužan deset tisuća talenata.
25
A kako nije mogao platiti, zapovjedi gospodar da prodaju njega sa ženom i djecom i svim imanjem i da se tako podmiri dug.
26
Tada mu se sluga baci pred noge i zamoli: Gospodaru, imaj sa mnom strpljenja, sve ću ti platiti!
27
Gospodar se smilova sluzi, pusti ga i oprosti mu dug.
28
A kad izađe taj sluga, nađe jednoga od svojih drugova, koji mu je bio dužan sto denara. Uhvati ga i poče ga daviti govoreći: Plati što si dužan!
29
Tada pred njega pade njegov drug i zamoli: Imaj strpljenja sa mnom, platit ću ti!
30
Ali on ne htjede, nego ode i dade ga baciti u tamnicu dok ne plati svojega duga.
31
Kad vidješe njegovi drugovi što se dogodi, vrlo se ozlovoljiše. Otiđoše i javiše svome gospodaru sav slučaj.
32
Tada ga dozva k sebi njegov gospodar i reče mu: Zli slugo! Sav sam ti dug oprostio jer si me molio.
33
Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu drugu, kako sam se ja smilovao tebi?
34
Pun gnjeva predade ga njegov gospodar mučiteljima, dok ne plati sav dug.
35
Tako će i moj nebeski Otac postupati s vama ako svaki od vas ne oprosti od srca svojemu bratu.”
Mateju 18:1
Mateju 18:2
Mateju 18:3
Mateju 18:4
Mateju 18:5
Mateju 18:6
Mateju 18:7
Mateju 18:8
Mateju 18:9
Mateju 18:10
Mateju 18:11
Mateju 18:12
Mateju 18:13
Mateju 18:14
Mateju 18:15
Mateju 18:16
Mateju 18:17
Mateju 18:18
Mateju 18:19
Mateju 18:20
Mateju 18:21
Mateju 18:22
Mateju 18:23
Mateju 18:24
Mateju 18:25
Mateju 18:26
Mateju 18:27
Mateju 18:28
Mateju 18:29
Mateju 18:30
Mateju 18:31
Mateju 18:32
Mateju 18:33
Mateju 18:34
Mateju 18:35
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28