A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 17

1
Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra i Jakova, i njegova brata Ivana, i povede ih nasamo na visoku goru.
2
Tada se preobrazi pred njima. Lice njegovo zasja kao sunce, a haljine njegove zasvijetliše kao svjetlo.
3
Ukazaše im se Mojsije i Ilija koji su s njime razgovarali.
4
Tada prozbori Petar i reče Isusu: “Gospodine, dobro je da smo ovdje! Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”
5
Dok je on još govorio, zasjeni ih sjajan oblak i začu se glas iz oblaka: “Ovo je moj ljubljeni sin, koji mi je po volji. Njega slušajte!”
6
Kad učenici to čuše, padoše ničice vrlo uplašeni.
7
Isus pristupi, dotače ih se i reče: “Ustanite, ne bojte se!”
8
Oni podigoše oči, ali ne vidješe više nikoga, nego sama Isusa.
9
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: “Nikomu ne kazujte ništa o ovom viđenju, dok Sin čovječji ne uskrsne od mrtvih!”
10
Tada ga učenici zapitaše: “Zašto kažu književnici da najprije mora doći Ilija?”
11
On odgovori: “Svakako će doći Ilija i sve će obnoviti.
12
Ali vam kažem: Ilija je već došao. A oni ga ne spoznaše, nego učiniše s njim što htjedoše. Tako će i Sin čovječji morati od njih trpjeti.”
13
Tada razumješe učenici da je on mislio na Ivana Krstitelja.
14
Kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek, baci se pred njega na koljena i zamoli:
15
”Gospodine, smiluj se mome sinu! On je mjesečar i mora strašno trpjeti. često se baca u oganj i često u vodu.
16
Donesoh ga tvojim učenicima, ali ga oni ne mogoše iscijeliti.”
17
Isus odvrati: “O nevjerni i naopaki rode! Dokle ću još ostati kod vas? Dokle ću vas još podnositi? Donesite ga ovamo k meni!”
18
Isus zapovjedi zlome duhu, i on izađe iz njega tako da je ozdravio od toga časa.
19
Tada pristupiše učenici k Isusu i upitaše ga nasamo: “Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?”
20
On im odgovori: “Jer imate tako malo vjere. Zaista kažem vam: Ako imate vjere koliko je gorušičino zrno, možete reći ovoj gori: Prijeđi odavle tamo, i prijeći će. Ništa vam ne će biti nemoguće.”
21
***
22
Kad su se okupili u Galileji, reče im Isus: “Sin čovječji bit će predan u ruke ljudima.
23
Ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti.” Tada se oni vrlo ražalostiše.
24
Kad dođoše u Kafarnaum, pristupiše k Petru skupljači hramskoga poreza i zapitaše: “Zar vaš učitelj ne plaća hramskoga poreza?”
25
On odgovori: “Plaća.” Kad onda uđe u kuću, preteče ga Isus pitanjem: “Što misliš, Šimune, od koga uzimaju zemaljski kraljevi daće ili poreze? Od svojih sinova ili od podanika?”
26
On odgovori: “Od podanika.” Tada mu reče Isus: “Dakle, sinovi su slobodni.
27
Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, baci udicu i uzmi prvu ribu koju uhvatiš! Otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga i podaj im za me i za se!”
Mateju 17:1
Mateju 17:2
Mateju 17:3
Mateju 17:4
Mateju 17:5
Mateju 17:6
Mateju 17:7
Mateju 17:8
Mateju 17:9
Mateju 17:10
Mateju 17:11
Mateju 17:12
Mateju 17:13
Mateju 17:14
Mateju 17:15
Mateju 17:16
Mateju 17:17
Mateju 17:18
Mateju 17:19
Mateju 17:20
Mateju 17:21
Mateju 17:22
Mateju 17:23
Mateju 17:24
Mateju 17:25
Mateju 17:26
Mateju 17:27
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28