A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 16

1
Pristupiše mu farizeji i saduceji da ga kušaju. Zatražiše od njega da im pokaže znak s neba.
2
A on im odvrati: “Uvečer govorite: Bit će lijepo vrijeme jer je nebo crveno.
3
Ujutro: Danas će biti kišovito vrijeme jer je nebo crveno i mutno. Znate protumačiti izgled neba, a znake vremena ne razumijete?
4
Zli i preljubnički rod traži znak. Ali ne će mu se dati drugi znak osim znaka Jone.” I ostavi ih te otiđe.
5
Učenici dođoše na drugu obalu, a bili su zaboravili uzeti sa sobom kruha.
6
Tada im reče Isus: “Pazite i čuvajte se farizejskog i saducejskog kvasca!”
7
Oni su razmišljali u sebi i rekoše: “Nismo uzeli sa sobom kruha.”
8
Isus to opazi i reče: “Malovjerni, što razmišljate u sebi o tom što nemate uza se kruha?
9
Zar još uvijek ne shvaćate? Zar više ne mislite na pet kruhova za pet tisuća, i koliko košarica nakupiste?
10
Ni na sedam kruhova za četiri tisuće, i koliko košarica nakupiste?
11
Kako ne shvaćate da nisam govorio o kruhu kad sam rekao: čuvajte se farizejskog i saducejskog kvasca?”
12
Tada shvatiše kako nije mislio na to da se čuvaju krušnoga kvasca nego farizejskog i saducejskog nauka.
13
Kad dođe Isus u okolinu Cezareje Filipove, upita učenike: “Za koga drže ljudi Sina čovječjega?”
14
Oni odgovoriše: “Jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, drugi opet za Jeremiju ili za kojega od proroka.”
15
On ih upita: “A vi, za koga me vi držite?”
16
Šimun Petar odgovori: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.”
17
Tada mu reče Isus: “Blago tebi, Šimune, Jonin sine! Jer ti tijelo i krv nisu to objavili nego moj Otac koji je na nebesima.
18
I ja tebi kažem: Ti si Petar. Na toj stijeni sagradit ću svoju Crkvu, i paklena vrata ne će je nadvladati.
19
Tebi ću dati ključeve nebeskoga kraljevstva. Što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, i što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima.”
20
Tada zapovjedi učenicima da nikomu ne kazuju da je on Mesija.
21
Otada poče Isus objašnjavati svojim učenicima da mora ići u Jeruzalem, da će mnogo trpjeti od starješina, svećeničkih glavara i pismoznanaca i da će biti ubijen, ali da će treći dan uskrsnuti.
22
Petar ga uze nasamo, poče ga nagovarati i reče: “Bože sačuvaj, Gospodine! Daleko neka bude to od tebe!”
23
A on se okrenu i reče Petru: “Idi od mene, sotono! Ti si mi na sablazan. Ne držiš se onog što je Božje, nego što je ljudsko.”
24
Tada reče Isus svojim učenicima: “Tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe, neka uzme na se svoj križ i neka tako ide za mnom!
25
Jer tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene, naći će ga.\
26
Što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a pritom izgubi svoj život? Što čovjek može dati kao otkup za svoj život?
27
Jer Sin čovječji doći će sa svojim anđelima, u slavi svojega Oca, i tada će vratiti svakome po njegovim djelima.
28
Zaista kažem vam: Od onih što stoje ovdje neki ne će okusiti smrti dok ne vide Sina čovječjega gdje dolazi u svome kraljevstvu.”
Mateju 16:1
Mateju 16:2
Mateju 16:3
Mateju 16:4
Mateju 16:5
Mateju 16:6
Mateju 16:7
Mateju 16:8
Mateju 16:9
Mateju 16:10
Mateju 16:11
Mateju 16:12
Mateju 16:13
Mateju 16:14
Mateju 16:15
Mateju 16:16
Mateju 16:17
Mateju 16:18
Mateju 16:19
Mateju 16:20
Mateju 16:21
Mateju 16:22
Mateju 16:23
Mateju 16:24
Mateju 16:25
Mateju 16:26
Mateju 16:27
Mateju 16:28
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28