A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 15

1
Tada pristupiše k Isusu farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema i zapitaše:
2
”Zašto tvoji učenici prestupaju predaju starih? Oni ne peru svojih ruku prije objeda.”
3
On im odvrati: “Zašto vi sami prestupate Božju zapovijed zbog svoje predaje.”
4
Bog je zapovjedio: Poštuj oca i majku i, tko pogrdi oca ili majku, neka bude kažnjen smrću!
5
A vi kažete: “Tko rekne ocu ili majci: Ono čime bih ti trebao pomoći, posvetni je dar,
6
taj ne treba više štovati oca ili majke.” Tako ukidate Božju zapovijed zbog svoje predaje.
7
Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija:
8
”Ovaj narod me štuje samo usnama, ali njegovo je srce daleko od mene.
9
Uzalud me poštuje, njegova su učenja samo ljudske odredbe.”
10
Tada dozva narod i reče im: “Slušajte i razumijte:
11
Ono što ulazi u usta ne čini čovjeka nečistim, nego što izlazi iz usta, to čini čovjeka nečistim.”
12
Tada pristupiše njegovi učenici i rekoše mu: “Znaš li da se farizeji sablazniše kad čuše taj govor?”
13
On odgovori: “Svaki nasad, što ga nije zasadio Otac moj nebeski, iskorijenit će se.
14
Ostavite ih! Oni su slijepi vodiči slijepcima. A kad slijepac vodi slijepca, oba padnu u jamu.”
15
Tada mu reče Petar: “Objasni nam tu prispodobu!”
16
On reče: “Jeste li i vi još nerazumni?
17
Zar ne uviđate da sve što ulazi u usta ide u želudac i tada se izbacuje van.
18
A što dolazi iz usta, izlazi iz srca, i to čini čovjeka nečistim.
19
Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljub, bludnost, krađa, lažno svjedočenje, hula na Boga.
20
To čini čovjeka nečistim; a neopranim rukama jesti ne čini čovjeka nečistim.” \
21
Otamo otiđe Isus dalje i povuče se u podučje Tira i Sidona.
22
Tada dođe žena Kanaanka iz onoga kraja i povika: “Smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov! Moju kćer vrlo muči đavao.”
23
On se ne osvrnu nijednom riječju. Tada pristupiše njegovi učenici i zamoliše ga: “Otpusti je! Jer viče za nama!”
24
On odvrati: “Ja sam poslan samo k izgubljenim ovcama Izrćlove kuće.”
25
Uto dođe ona, pade pred njega ničice i zamoli: “Gospodine, pomozi mi!”
26
On reče: “Nije pravo oduzeti kruh djeci i baciti ga psićima.”
27
”Sigurno, Gospodine”, odvrati ona, “ali psići dobiju ipak od mrvica što padnu sa stola njihovih gospodara.”
28
Tada joj reče Isus: “O, ženo, velika je tvoja vjera; neka ti bude kako želiš!” Od toga časa bila je njezina kći zdrava. \
29
Otamo ode Isus dalje i dođe na Galilejsko more. Popne se na goru i ondje sjede.
30
Tada se sabra oko njega veliko mnoštvo naroda. Oni donesoše sa sobom hrome, kljaste, slijepe, nijeme i mnoge druge i položiše ih do njegovih nogu. I on ih iscijeli.
31
Kad vidje narod kako nijemi govore, kljasti ozdravljaju, hromi hodaju i slijepi gledaju, divio se i slavio je Izrćlova Boga.
32
Tada Isus dozva svoje učenike k sebi i reče: “Žao mi je naroda. Već tri dana stoje kod mene i nemaju što jesti. Ne ću ih otpustiti gladne. Inače bi mogli klonuti na putu.”
33
Učenici mu odvratiše: “Odakle da dobijemo u pustinji toliki kruh, da se nasiti tako veliko mnoštvo?”
34
Isus ih upita: “Koliko kruhova imate?” Oni odgovoriše: “Sedam i nekoliko ribica.”
35
Tada zapovjedi da narod posjeda po zemlji.
36
Onda uze onih sedam kruhova i ribe, izreče hvalu, razlomi kruhove i davaše ih svojim učenicima, a učenici ih davahu narodu.
37
Svi su jeli i nasitili se, štoviše, od preostalih komada ponesoše još sedam punih košarica.
38
Bilo je četiri tisuće muževa koji su jeli, osim žena i djece.
39
Tada otpusti narod, uđe u lađicu i ode u okolinu Magadan.
Mateju 15:1
Mateju 15:2
Mateju 15:3
Mateju 15:4
Mateju 15:5
Mateju 15:6
Mateju 15:7
Mateju 15:8
Mateju 15:9
Mateju 15:10
Mateju 15:11
Mateju 15:12
Mateju 15:13
Mateju 15:14
Mateju 15:15
Mateju 15:16
Mateju 15:17
Mateju 15:18
Mateju 15:19
Mateju 15:20
Mateju 15:21
Mateju 15:22
Mateju 15:23
Mateju 15:24
Mateju 15:25
Mateju 15:26
Mateju 15:27
Mateju 15:28
Mateju 15:29
Mateju 15:30
Mateju 15:31
Mateju 15:32
Mateju 15:33
Mateju 15:34
Mateju 15:35
Mateju 15:36
Mateju 15:37
Mateju 15:38
Mateju 15:39
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28