A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 14

1
U ono vrijeme dopre do četverovlasnika Heroda glas o Isusu.
2
On reče svojim dvoranima: “To je Ivan Krstitelj. On je uskrsnuo od mrtvih; zato djeluju u njemu čudesne sile.”\
3
Herod je, naime, bio dao Ivana uhvatiti, svezati i baciti u tamnicu zbog Herodijade, žene svojega brata Filipa.
4
Jer ga je Ivan bio prekorio: “Nije ti dopušteno imati je za ženu.”
5
Rado bi ga bio dao ubiti, ali se bojao naroda. Jer su ga držali za proroka.
6
Na proslavi Herodova rođendana Herodijadina kći plesala je pred gostima. To se svidjelo Herodu tako
7
da joj je pod zakletvom obećao dati što god zaište.
8
Ona, potaknuta od svoje majke, reče: “Daj mi ovdje na plitici glavu Ivana Krstitelja!”
9
To zabrinu kralja. Ali zbog zakletve i zbog gostiju zapovjedi da joj se dade.
10
I tako dade odsjeći glavu Ivanu u tamnici.
11
Donesoše njegovu glavu na plitici i dadoše je djevojci; ona je odnese svojoj majci.\
12
Tada uzeše njegovi učenici mrtvo tijelo i ukopaše ga. Potom otiđoše i javiše to Isusu.
13
Na tu vijest otiđe Isus otamo u lađici na samotno mjesto, da bude sam. Ali to sazna mnoštvo naroda i pođe za njim pješke iz gradova.
14
Kad on izađe na kopno i vidje veliko mnoštvo, smilova im se i iscijeli njihove bolesnike.
15
Predvečer pristupiše k njemu njegovi učenici i rekoše: “Mjesto je pusto, a doba je već poodmaklo. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane!”
16
Isus im odvrati: “Ne treba da idu. Podajte im vi jesti!”
17
Oni mu odvratiše: “Imamo ovdje samo pet kruhova i dvije ribe.”
18
On reče: “Donesite mi ih ovamo!”
19
I odredi da narod posjeda po travi. Tada uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo i izreče blagoslov. Zatim razlomi kruhove i dade ih svojim učenicima, a učenici ih dadoše narodu.
20
Svi su jeli i nasitili se. Štoviše, nakupili su od preostalih komada još dvanćst punih košarica.
21
A broj svih koji su jeli bio je oko pet tisuća muževa, bez žena i djece.
22
Odmah zapovjedi svojim učenicima da uđu u lađicu i da otplove na drugu obalu, dok on otpusti narod.
23
Kad je otpustio narod, popne se na goru sam, kako bi molio. Već je bila nastala večer, a on je još bio ondje sam.
24
Lađica je već bila nasred mora, a valovi su je bacali tamo i amo jer je bio protivan vjetar.
25
O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodajući po moru.
26
Kad ga tako učenici vidješe gdje hoda po moru, povikaše uplašeni: “Sablast!” I zavikali su od straha.
27
A Isus im odmah progovori: “Budite hrabri! Ja sam. Ne bojte se!”
28
Petar mu odvrati: “Gospodine, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi!”
29
On reče: “Dođi!” Petar izađe iz lađice i hodajući po vodi pođe k Isusu.
30
A kad je vidio jak vjetar, uplaši se. Poče se topiti i povika: “Gospodine, spasi me!”
31
Odmah Isus pruži ruku, uhvati ga i reče mu: “Malovjerniče, zašto si posumnjao.”
32
Tada uđoše u lađicu, i prestade vjetar.
33
Oni koji su bili u lađici baciše se pred njega ničice i rekoše: “Ti si zaista Sin Božji!”
34
Tada prijeđoše i dođoše u pokrajinu Genezaret.
35
čim ga stanovnici onoga kraja prepoznaše, poslaše glasnike po svoj onoj okolini i dadoše donijeti k njemu sve bolesnike.
36
Ovi ga zamoliše da se samo smiju dotaknuti resa na njegovoj haljini. I svi koji se dotakoše ozdraviše.
Mateju 14:1
Mateju 14:2
Mateju 14:3
Mateju 14:4
Mateju 14:5
Mateju 14:6
Mateju 14:7
Mateju 14:8
Mateju 14:9
Mateju 14:10
Mateju 14:11
Mateju 14:12
Mateju 14:13
Mateju 14:14
Mateju 14:15
Mateju 14:16
Mateju 14:17
Mateju 14:18
Mateju 14:19
Mateju 14:20
Mateju 14:21
Mateju 14:22
Mateju 14:23
Mateju 14:24
Mateju 14:25
Mateju 14:26
Mateju 14:27
Mateju 14:28
Mateju 14:29
Mateju 14:30
Mateju 14:31
Mateju 14:32
Mateju 14:33
Mateju 14:34
Mateju 14:35
Mateju 14:36
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28