A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 12

1
U ono je vrijeme išao Isus u subotu kroz usjeve. Njegovi su učenici bili gladni pa su trgali klasje i jeli.
2
Farizeji su to vidjeli i rekli su mu: “Eto, tvoji učenici čine ono što je zabranjeno u subotu.”
3
On im odvrati: “Niste li čitali što je učinio David kad je ogladnio: on i njegova pratnja?
4
Kako je ušao u kuću Božju i pojeo postavljene kruhove koje on i njegova pratnja nisu smjeli jesti, nego samo svećenici?
5
Ili, niste li čitali u Zakonu da svećenici u Hramu u subotu krše subotnji počinak pa su bez krivnje?
6
A ja vam kažem: Ovdje je više nego Hram.
7
Kad biste razumjeli riječ: Hoću milosrđe, a ne žrtvu, onda ne biste osuđivali nedužnih.
8
Jer je Sin čovječji gospodar subote.”
9
Odatle otiđe dalje i dođe u njihovu sinagogu.
10
Tu je bio čovjek s usahnulom rukom. Zapitaše ga: “Smije li se u subotu liječiti?” Tražili su, naime, kakav razlog kako bi ga optužili.
11
On im odvrati: “Ako jednome od vas u subotu upadne njegova jedina ovca u jamu, ne će li je on prihvatiti i izvaditi?
12
A koliko je vredniji čovjek od ovce? Dakle, smije se u subotu dobro činiti.”
13
Tada reče čovjeku: “Pruži svoju ruku!” On je pruži, i postade opet zdrava kao druga.
14
A farizeji izađoše te stanu razmišljati kako bi ga mogli uništiti.
15
Kada to sazna Isus, ukloni se odatle. Mnogi pođoše za njim, i on ih sve ozdravi.
16
Ali im zabrani da o njemu razglašavaju.
17
Tako se trebala ispuniti riječ proroka Izaije, koji govori:
18
”Eto, to je moj sluga koga sam izabrao. Ljubimac moj, na kojem se veseli moje srce. Stavit ću svoj duh na njega, i on će navješćivati pravdu među narodima.
19
Ne će se prepirati i ne će bučiti, nitko ne će po ulicama čuti njegova glasa.
20
Stučene trske ne će prelomiti i stijenja što tinja ne će ugasiti, dok pravdu ne privede pobjedi.
21
U njegovo ime uzdat će se narodi.”
22
Tada mu dovedoše opsjednuta, koji je bio slijep i nijem. On ga iscijeli, tako da je nijemi mogao govoriti i vidjeti.
23
Sav se divio i govorio: “Nije li ovo Davidov Sin?”
24
A farizeji, koji su to čuli, rekoše: “Taj izgoni đavle samo po Beelzebulu, đavolskom poglavici.”
25
Isus prozre njihove misli i reče im: “Svako kraljevstvo što je u sebi razdijeljeno, raspada se; nijedan grad, nijedna kuća što je u sebi razdijeljena, ne može postojati.\
26
Ako sotona izgoni sotonu, onda je razdijeljen sam u sebi: kako će tad postojati njegovo kraljevstvo?
27
I ako ja izgonim đavle po Beelzebulu, po kome ih tada izgone vaši sinovi? Oni će zato biti vaši suci.
28
Ako li ja izgonim đavle Duhom Božjim, onda je došlo k vama Božje kraljevstvo.
29
Ili kako može netko provaliti u kuću jakoga i ugrabiti mu imanje, ako nije najprije svezao jakoga? Istom tada može oplijeniti njegovu kuću.
30
Tko nije sa mnom, protiv mene je; tko ne sabire sa mnom, rasipa. \
31
Zato vam kažem: Svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima. Ali hula na Duha ne će se oprostiti.
32
Tko rekne riječ na Sina čovječjega, oprostit će mu se. A tko rekne riječ na Duha Svetoga, ne će mu se oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu.
33
Priznate li da je stablo dobro, onda morate i njegov plod držati dobrim. A priznate li da je stablo zlo, onda morate i njegov plod držati zlim. Jer se po plodu poznaje stablo.
34
Vi, zmijsko leglo, kako možete dobro govoriti kad ste zli? Jer čega je srce puno, o tome govore usta.
35
Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.
36
A ja vam kažem: Za svaku praznu riječ koju ljudi reknu, moraju u dan suda dati račun.
37
Jer ćeš po svojim riječima biti proglašen pravednim, po svojim riječima bit ćeš osuđen.”
38
Neki književnici i farizeji rekoše mu: “Učitelju, htjeli bismo vidjeti od tebe koji znak!”
39
On im odvrati: “Zao i preljubnički rod traži znak. Ali mu se ne će dati drugi znak osim znaka proroka Jone.
40
Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i Sin čovječji u krilu zemlje tri dana i tri noći.
41
Ljudi iz Ninive pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga. Jer se oni obratiše na Joninu propovijed. A ovdje je više nego Jona!
42
Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga. Jer ona dođe s krajeva svijeta da čuje Salomonovu mudrost. A ovdje je više nego Salomon!
43
Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, luta kroz puste goleti i traži kakvo mjesto pokoja, ali ga ne nalazi.
44
Onda pomisli: Vratit ću se u svoju kuću, iz koje sam izašao. I on dođe, nađe je praznu, lijepo pometenu i ukrašenu.
45
Tada otiđe i dovede još sedam drugih duhova koji su gori od njega. Oni uđu i nastane se u njoj. I poslije onome čovjeku bude gore nego što je bilo. Isto će tako biti i ovome zlome rodu.”
46
Dok je on još govorio narodu, stajali su vani njegova mati i braća i htjeli su s njime govoriti.
47
Netko mu reče: “Tvoja majka i braća stoje vani i hoće s tobom govoriti.”
48
A on odvrati onome koji mu je to javio: “Tko je moja mati i tko su moja braća?”
49
Tada pruži ruku na svoje učenike i reče: “Ovo je moja mati i ovo su moja braća!
50
Jer tko čini volju mojega Oca na nebesima, taj mi je brat, sestra i mati.”
Mateju 12:1
Mateju 12:2
Mateju 12:3
Mateju 12:4
Mateju 12:5
Mateju 12:6
Mateju 12:7
Mateju 12:8
Mateju 12:9
Mateju 12:10
Mateju 12:11
Mateju 12:12
Mateju 12:13
Mateju 12:14
Mateju 12:15
Mateju 12:16
Mateju 12:17
Mateju 12:18
Mateju 12:19
Mateju 12:20
Mateju 12:21
Mateju 12:22
Mateju 12:23
Mateju 12:24
Mateju 12:25
Mateju 12:26
Mateju 12:27
Mateju 12:28
Mateju 12:29
Mateju 12:30
Mateju 12:31
Mateju 12:32
Mateju 12:33
Mateju 12:34
Mateju 12:35
Mateju 12:36
Mateju 12:37
Mateju 12:38
Mateju 12:39
Mateju 12:40
Mateju 12:41
Mateju 12:42
Mateju 12:43
Mateju 12:44
Mateju 12:45
Mateju 12:46
Mateju 12:47
Mateju 12:48
Mateju 12:49
Mateju 12:50
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28