A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 11

1
Kad je Isus završio ove pouke dvanćstorici svojih učenika, otiđe odatle dalje naučavati i propovijedati po tamošnjim gradovima.
2
Kad je Ivan u tamnici čuo o Kristovu djelovanju, posla dvojicu svojih učenika
3
da ga upitaju: “Jesi li ti onaj koji treba doći ili da drugoga čekamo?”
4
Isus im odgovori: “Idite i javite Ivanu što čujete i vidite:
5
Slijepi vide, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se navješćuje Evanđelje.
6
Blago onome koji se ne sablazni u meni!”
7
Kad oni otiđoše, reče Isus mnoštvu naroda o Ivanu: “Što ste izašli u pustinju? Zar da vidite trsku koju ljulja vjetar?
8
Što ste izašli? Zar da vidite čovjeka u mekim haljinama? Ne, ljudi koji nose meke haljine na kraljevskim su dvorima.
9
Što ste dakle izašli? Zar da vidite proroka? Da, ja vam kažem, više nego proroka.
10
On je onaj o kojem stoji pisano: Eto, ja šaljem svoga glasnika pred tobom, da pripravi tvoj put pred tobom.
11
Zaista vam kažem: Između onih koji su rođeni od žene nije ustao veći od Ivana Krstitelja. Ipak je najmanji u kraljevstvu nebeskom veći od njega.
12
Od danâ Ivana Krstitelja dosad trpi nebesko kraljevstvo silu i silnici ga grabe.
13
Jer su svi proroci i Zakon do Ivana proricali o tom.
14
A on je, ako hoćete shvatiti, Ilija koji treba doći.
15
Tko ima uši, neka čuje!
16
S kime da usporedim ovaj rod? On je kao djeca što sjede na trgu i dovikuju drugima:
17
Mi smo vam zasvirali, a vi niste plesali; mi smo zapjevali tužaljke, a vi niste plakali. \
18
Ivan je došao: on nije jeo i nije pio, i reklo se: On je opsjednut od đavla.
19
Sin čovječji je došao: on jede i pije, i kaže se: Gle izjelice i pijanice, prijatelja carinika i grješnika! Ali mudrost opravda svoja djela.”
20
Tada uze koriti gradove u kojima su se dogodila mnoga njegova čudesa, a koji se ipak nisu obratili.
21
”Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido! Jer da su se dogodila u Tiru i Sidonu čudesa što su se dogodila u vama, oni bi već davno činili pokoru u vreći i pepelu.
22
Ali vam kažem: Tiru i Sidonu bit će lakše u dan suda negoli vama.
23
I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do nebesa podići? Sići ćeš u podzemni svijet. Jer da su se u Sodomi dogodila čudesa što su se dogodila u tebi, stajala bi još do dana današnjega.
24
Ali vam kažem: Zemlji sodomskoj bit će lakše u dan suda negoli tebi.”
25
U ono vrijeme progovori Isus i reče: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razumnih, a objavio malenima.
26
Da, Oče, tako je bilo tebi milo.
27
Sve je meni predao moj Otac. Nitko ne pozna Sina nego jedino Otac, i nitko ne pozna Oca nego jedino Sin i onaj kojemu to Sin hoće objaviti.
28
Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti.
29
Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja krotak i ponizan srcem. I naći ćete pokoj svojim dušama.
30
Jer je moj jaram blag i moje breme lako.”
Mateju 11:1
Mateju 11:2
Mateju 11:3
Mateju 11:4
Mateju 11:5
Mateju 11:6
Mateju 11:7
Mateju 11:8
Mateju 11:9
Mateju 11:10
Mateju 11:11
Mateju 11:12
Mateju 11:13
Mateju 11:14
Mateju 11:15
Mateju 11:16
Mateju 11:17
Mateju 11:18
Mateju 11:19
Mateju 11:20
Mateju 11:21
Mateju 11:22
Mateju 11:23
Mateju 11:24
Mateju 11:25
Mateju 11:26
Mateju 11:27
Mateju 11:28
Mateju 11:29
Mateju 11:30
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28