A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Mateju 10

1
On pozva k sebi svojih dvanćst učenika i dade im vlast da izgone nečiste duhove i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
2
Imena dvanćst apostola jesu: na prvom mjestu Šimun, prozvan Petar, i njegov brat Andrija; Jakov, Zebedejev sin, i njegov brat Ivan;\
3
Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov, Alfejev sin, i Tadej;\
4
Šimun Revnitelj i Juda Iškariotski, koji postade njegov izdajnik.
5
Tu dvanćstoricu posla Isus i zapovjedi im: “Ne idite k neznabošcima i ne ulazite ni u koji samarijski grad!
6
Nego idite k izgubljenim ovcama Izrćlove kuće!
7
Idite i navješćujte: Blizu je nebesko kraljevstvo.
8
Liječite bolesne, dižite mrtve, čistite gubave i izgonite đavle! Badava ste dobili, badava dajite!
9
Ne uzimajte sa sobom u svoje pojase ni zlata, ni srebra, ni drugoga novca,
10
ni putne torbe, ni dvoje haljine, ni obuće, ni štapa, jer je poslenik vrijedan svoje prehrane.
11
Kad dođete u koji grad ili u koje selo, ispitajte tko je u njemu dostojan! Ostanite ondje dok ne pođete dalje!
12
Kad uđete u koju kuću, pozdravite ukućane!
13
Je li kuća toga dostojna, neka siđe na nju vaš pozdrav mira; nije li toga dostojna, neka se vaš pozdrav mira vrati k vama.\
14
A gdje vas ne prime i ne poslušaju vaših riječi, ondje ostavite kuću i grad i otresite prah sa svojih nogu!
15
Zaista kažem vam, u dan suda bit će lakše Sodomi i Gomori negoli takvu gradu!
16
Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi!
17
čuvajte se ljudi! Oni će vas predavati sudovima i bičevat će vas u sinagogama.
18
Zbog mene vodit će vas pred namjesnike i kraljeve da dadete svjedočanstvo pred njima i pred neznabošcima.
19
A kad vas predaju, ne brinite se kako ćete ili što ćete govoriti! U onaj čas dat će vam se što ćete govoriti.
20
Jer niste vi koji govorite, nego Duh vašega Oca govori preko vas.
21
Brat brata, otac sina predavat će na smrt. Djeca će ustajati na roditelje i izručivat će ih u smrt.
22
Zbog mojega imena svi će vas zamrziti. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
23
Kad vas progone u jednom gradu, bježite u koji drugi! Zaista vam kažem: Ne ćete još biti pri kraju s Izrćlovim gradovima prije nego dođe Sin čovječji.
24
Učenik nije nad učiteljem ni sluga nad gospodarom.
25
Učenik mora biti zadovoljan ako mu je kao učitelju, i sluga ako mu je kao gospodaru. Kad su domaćina grdili kao Beelzebula, koliko će više grditi njegove domaće!
26
Ne bojte ih se, dakle! Jer nema ništa sakriveno što se ne bi otkrilo, ništa tajno što se ne bi doznalo.
27
Što vam kazujem u tami, to navješćujte na svjetlosti; što vam se šapće na uho, to propovijedajte na krovovima!\
28
Ne bojte se onih koji, doduše, mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti! Nego se bojte onoga koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu!
29
Ne kupuju li se dva vrapca za pet novčića? A ipak, nijedan od njih ne pada na zemlju bez znanja vašega Oca.
30
A u vas je, štoviše, izbrojena sva kosa na glavi.
31
Ne bojte se, dakle! Vi ste više vrijedni negoli mnogi vrapci.
32
Tko god me prizna pred ljudima, toga ću i ja priznati pred svojim Ocem na nebesima.
33
A tko me zataji pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred svojim Ocem na nebesima.
34
Ne mislite da sam ja došao donijeti na zemlju mir. Nisam došao donijeti mir, nego mač.
35
Jer sam došao da rastavim sina od oca, kćer od majke, snahu od svekrve.
36
Tako postaju čovjeku neprijatelji njegovi vlastiti domaći.
37
Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan.
38
Tko ne uzme na se svoj križ i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
39
Tko gleda da dobije svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene, dobit će ga.
40
Tko vas prima, mene prima. Tko prima mene, prima onoga koji me je poslao.
41
Tko prima proroka jer je prorok, primit će proročku plaću. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će pravedničku plaću.
42
Tko jednome od ovih malenih pruži samo čašu hladne vode da se napije, jer je moj učenik, zaista kažem vam, on ne će izgubiti svoju plaću.”
Mateju 10:1
Mateju 10:2
Mateju 10:3
Mateju 10:4
Mateju 10:5
Mateju 10:6
Mateju 10:7
Mateju 10:8
Mateju 10:9
Mateju 10:10
Mateju 10:11
Mateju 10:12
Mateju 10:13
Mateju 10:14
Mateju 10:15
Mateju 10:16
Mateju 10:17
Mateju 10:18
Mateju 10:19
Mateju 10:20
Mateju 10:21
Mateju 10:22
Mateju 10:23
Mateju 10:24
Mateju 10:25
Mateju 10:26
Mateju 10:27
Mateju 10:28
Mateju 10:29
Mateju 10:30
Mateju 10:31
Mateju 10:32
Mateju 10:33
Mateju 10:34
Mateju 10:35
Mateju 10:36
Mateju 10:37
Mateju 10:38
Mateju 10:39
Mateju 10:40
Mateju 10:41
Mateju 10:42
Mateju 1 / Mat 1
Mateju 2 / Mat 2
Mateju 3 / Mat 3
Mateju 4 / Mat 4
Mateju 5 / Mat 5
Mateju 6 / Mat 6
Mateju 7 / Mat 7
Mateju 8 / Mat 8
Mateju 9 / Mat 9
Mateju 10 / Mat 10
Mateju 11 / Mat 11
Mateju 12 / Mat 12
Mateju 13 / Mat 13
Mateju 14 / Mat 14
Mateju 15 / Mat 15
Mateju 16 / Mat 16
Mateju 17 / Mat 17
Mateju 18 / Mat 18
Mateju 19 / Mat 19
Mateju 20 / Mat 20
Mateju 21 / Mat 21
Mateju 22 / Mat 22
Mateju 23 / Mat 23
Mateju 24 / Mat 24
Mateju 25 / Mat 25
Mateju 26 / Mat 26
Mateju 27 / Mat 27
Mateju 28 / Mat 28