A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Zaharija 13

1
U onaj će dan biti otvoren izvor Davidovu domu i jeruzalemskim stanovnicima protiv grijeha i nečistoće.
2
”U onaj ću dan”, govori Gospodin nad vojskama, “istrijebiti iz zemlje imena idola, tako da se više ne spominju. I učinit ću da iščeznu iz zemlje lažni proroci i duh nečistoće.”
3
Bude li tko htio izići kao lažni prorok, reći će mu njegovi roditelji, otac i majka: “Nema ti dulje ostati na životu jer si govorio laži u Gospodnje ime.” Probost će ga njegovi roditelji, otac i majka, ako se pojavi kao lažni prorok.
4
U onaj će se dan stidjeti lažni proroci svojih viđenja i proroštava. Ne će se više ogrtati u dlakave plašteve, da varaju.
5
Svaki će reći: “Ja nisam prorok; ja sam samo zemljoradnik. Već u mojoj mladosti čovjek me unajmio za slugu.”\
6
Upitaju li ga onda: “Kakve su ti to brazgotine na prsima?”, odgovara: “Udarili su me u kući mojih prijatelja.”
7
”Maču, probudi se protiv moga pastira, protiv čovjeka koji mi je blizu!”, govori Gospodin nad vojskama. “Udarit ću pastira da se razbjegnu ovce. Tada ću okrenuti svoju ruku protiv malih.
8
U svoj zemlji”, govori Gospodin, “istrijebit će se i poginut će dvije trećine. A ostat će u njoj jedna trećina.
9
Tu ću trećinu staviti u oganj i pretopit ću je kako se pretapa srebro, i očistit ću je kako se čisti zlato. Ona će tad zazvati moje ime, i ja ću je uslišiti i reći: Ovo je moj narod.? A ona će reći: Gospodin je moj Bog.”
Zaharija 13:1
Zaharija 13:2
Zaharija 13:3
Zaharija 13:4
Zaharija 13:5
Zaharija 13:6
Zaharija 13:7
Zaharija 13:8
Zaharija 13:9
Zaharija 1 / Zah 1
Zaharija 2 / Zah 2
Zaharija 3 / Zah 3
Zaharija 4 / Zah 4
Zaharija 5 / Zah 5
Zaharija 6 / Zah 6
Zaharija 7 / Zah 7
Zaharija 8 / Zah 8
Zaharija 9 / Zah 9
Zaharija 10 / Zah 10
Zaharija 11 / Zah 11
Zaharija 12 / Zah 12
Zaharija 13 / Zah 13
Zaharija 14 / Zah 14