A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jona 3

1
Opet dođe Joni Gospodnja riječ:
2
”Ustani, idi u Ninivu, veliki grad, i održi mu propovijed koju sam ti naložio!”
3
Jona ustade i ode u Ninivu po Gospodnjem naputku. Niniva je bila nekoć silno velik grad, tri dana hoda dug.
4
Jona poče dakle obilaziti grad jedan dan hoda, i propovijedao je: “Još četrdeset dana i Niniva će propasti!”
5
Ninivljani povjerovaše Bogu, oglasiše post i obukoše se, veliki i mali, u pokorničke haljine.
6
Vijest o tom dopre i do kralja u Ninivi. Tada on usta sa svojega prijestolja, skine sa sebe svoj plašt, zamota se u pokorničku haljinu i sjede u pepeo.
7
Onda dade oglasiti u Ninivi: “Zapovijed kralja i njegovih knezova: Ljudi i životinje, goveda i ovce ne smiju okusiti ništa! Ne smiju ići na pašnjak i na pojilište,
8
nego se moraju? čovjek i stoka? pokriti haljinama žalosti! Neka se glasno zaziva Bog, i neka se svaki okani svojega zla puta i opakoga djela svojih ruku!
9
Možda se opet umilostivi Bog i odustane od svoga ljutoga gnjeva, tako da ipak ne izginemo.”
10
Kada Bog vidje njihova djela, da se naime okaniše svojega zla puta, sažali se Bog zbog nesreće kojom im je bio zaprijetio, i ne učini je.
Jona 3:1
Jona 3:2
Jona 3:3
Jona 3:4
Jona 3:5
Jona 3:6
Jona 3:7
Jona 3:8
Jona 3:9
Jona 3:10
Jona 1 / Jona 1
Jona 2 / Jona 2
Jona 3 / Jona 3
Jona 4 / Jona 4