A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Danilo 8

1
”U trećoj godini vladanja kralja Baltazara imao sam ja, Daniel, poslije viđenja, što mi se najprije pokazalo, još drugo.
2
Vidio sam ovo viđenje: Gledao sam kako sam bio u prijestolnom gradu Suzi, koji leži u pokrajini Elamu. I to sam vidio u viđenju, da sam bio na rijeci Ulaju.
3
Kad sam pogledao oko sebe, vidio sam najednom ovna gdje stoji pokraj rijeke. Imao je dva roga. Rogovi su bili veliki. Jedan je bio veći od drugoga. Veći je bio narastao poslije.
4
Vidio sam ovna gdje bode na zapad, na sjever i na jug. Nijedna životinja nije mu mogla odoljeti i od njegove se sile izbaviti. činio je što je htio, i osilio se.
5
Dok sam još gledao, dolazio je najednom jarac od zapada povrh sve zemlje, a da se nije doticao zemlje. Jarac je imao snažan rog iznad očiju.
6
Kad je sa dva roga bio došao do ovna što sam ga vidio gdje stoji pokraj rijeke, navali na nj silnim gnjevom.
7
Vidio sam onda gdje posve blizu dođe k ovnu. Bijesno je udario na ovna i slomio mu oba roga. Kako ovan nije imao snage da mu odoli, baci ga na zemlju i pogazi ga nogama. Nikoga nije bilo da bi oslobodio ovna od njegove sile.
8
Jarac je potom postao vrlo velik. Ali kad je bio postao velik, slomio se veliki rog. Na njegovo mjesto narasla su četiri druga roga prema četiri nebeska vjetra.
9
Iz jednoga od njih narastao je malen rog i onda postao vrlo velik prema jugu i istoku, i prema najkrasnijoj od zemalja.
10
Podigao se do nebeske vojske i pobacao na zemlju neke od nebeske vojske i od zvijezda, i pogazio ih.
11
Sve do kneza nebeske vojske se podigao. Uzeo mu je svagdanju žrtvu i oskvrnuo mjesto njegova svetišta.
12
Zbog bezakonja bila je predana sveta vojska zajedno sa svagdanjom žrtvom. Srušio je istinu na zemlju. Što je činio, napredovalo mu je.
13
Tada sam čuo jednoga sveca gdje govori. Drugi je svetac upitao toga koji je govorio: Dokle će trajati to viđenje za svagdanju žrtvu i za pustošeno bezakonje, i za ostavljanje svetišta i svete vojske?
14
Tada mi on reče: Do dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara. Tada će svetište doći do svojega prava.
15
Kad sam ja, Daniel, tražio da razumijem viđenje što sam ga bio vidio, tad najednom stade netko preda me, tko je izgledao kao čovjek.
16
Nato sam čuo čovječji glas gdje viče preko Ulaja: Gabrijele, razjasni tome tamo viđenje.
17
I dođe on na mjesto, na kojem sam stajao. Kad se približio, uplaših se i padoh ničice na svoje lice. A on mi reče: Pazi, sine čovječji, to se viđenje odnosi na posljednje vrijeme.
18
Kad se on razgovarao sa mnom, postadoh ja sav zapanjen i padoh na zemlju ničice na svoje lice. A on me se dotače i ispravi me opet na mjestu, na kojem sam bio stajao.
19
Tada reče: Evo, kazat ću ti što će se dogoditi u posljednje vrijeme gnjeva, jer se viđenje odnosi na posljednje vrijeme.
20
Ovan što si ga vidio, sa dva roga, to su medijski i perzijski kraljevi.
21
Jarac je grčki kralj; veliki rog, što mu je bio iznad očiju, to je prvi kralj.\
22
Što su onda kada se slomio, umjesto njega narasla četiri druga, znači: četiri kraljevstva proizići će iz njegova naroda, ali ne tako jaka kao on.
23
Pri kraju njihove vlasti, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj, drska pogleda i lukav.
24
Silna će mu biti moć, ali ne od vlastite snage. Nanijet će izvanrednu pustoš, i djela će mu napredovati. Moćne narode, pa i narod svetaca, upropaštavat će.
25
Njegovim će mu lukavstvom napredovati njegov prijevarni pothvat. Bit će ohol i mnoge će iznenada upropastiti. Ali čim se digne na kneza nad knezovima, bit će satrven bez ljudske ruke.
26
Viđenje o večerima i jutrima, o čemu je bio govor, odgovara istini. Ali zapečati viđenje, jer se odnosi na daleke dane!
27
Ja, Daniel, bio sam posve iznemogao i bolovao sam čitave dane. Kad sam opet mogao ustati, obavljao sam kraljevsku službu. A vrlo sam se čudio viđenju. Ali nije bilo nikoga koji bi mogao to objasniti.”
Danilo 8:1
Danilo 8:2
Danilo 8:3
Danilo 8:4
Danilo 8:5
Danilo 8:6
Danilo 8:7
Danilo 8:8
Danilo 8:9
Danilo 8:10
Danilo 8:11
Danilo 8:12
Danilo 8:13
Danilo 8:14
Danilo 8:15
Danilo 8:16
Danilo 8:17
Danilo 8:18
Danilo 8:19
Danilo 8:20
Danilo 8:21
Danilo 8:22
Danilo 8:23
Danilo 8:24
Danilo 8:25
Danilo 8:26
Danilo 8:27
Danilo 1 / Dan 1
Danilo 2 / Dan 2
Danilo 3 / Dan 3
Danilo 4 / Dan 4
Danilo 5 / Dan 5
Danilo 6 / Dan 6
Danilo 7 / Dan 7
Danilo 8 / Dan 8
Danilo 9 / Dan 9
Danilo 10 / Dan 10
Danilo 11 / Dan 11
Danilo 12 / Dan 12