A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Danilo 11

1
Već u prvoj godini vladanja Medijanca Darija stajao sam uz njega kao pomoćnik i zaštitnik.
2
Sad ću ti kazati istinu. Evo, još će se pojaviti. četvrti će steći veće bogatstvo nego svi drugi. Kad se osili svojim bogatstvom, sve će podići na grčko kraljevstvo.
3
Tada će se pojaviti junački kralj i podići silno kraljevstvo, i izvesti sve što hoće.
4
Ali jedva nakon što se pojavi, raspast će se njegovo kraljevstvo i razdijelit će se u četiri nebeska vjetra, ali ne među njegovim potomcima. I ne će više biti tako moćno kao pod njegovom vlašću.
5
Južni će kralj postati jak. Ali jedan od njegovih vojskovođa natkrilit će ga moću i vlast će prisvojiti sebi. Kraljevstvo će njegovo biti vrlo veliko.
6
Poslije nekoliko godina oni će se sprijateljiti. Kći južnoga kralja doći će k sjevernom kralju, da uspostavi mir. Ali ona ne će zadržati jaku pomoć, jer on i njegova pomoć ne će se održati. Štoviše ona će biti predana zajedno sa svojom pratnjom, svojim ocem i pomoćnikom.
7
Potom će od izdanka iz njezina korijena ustati jedan i staviti se na čelo vojsci, provalit će u tvrđavu sjevernoga kralja, napasti je i zauzeti.
8
I bogove će njihove s njihovim livenim likovima, s dragocjenim njihovim posuđem, srebrom i zlatom odnijeti u Egipat kao plijen. Godine i godine ostat će jači od sjevernoga kralja.
9
Tada će ovaj upasti u kraljevstvo južnoga kralja; ali se mora opet vratiti u svoju zemlju. \
10
Ali će se njegovi sinovi naružati i skupit će silne vojske. Oni će doći sve plaveći i potapajući, i ponovno će u boju prodirati do njegova grada.
11
Ogorčen će izići južni kralj i ratovat će sa sjevernim kraljem. Ovaj će podići veliku vojsku, ali će se vojska dati u ruke onomu.
12
Nakon što bude vojska uništena, ponijet će se njegovo srce. Pobit će deset tisuća; ipak se ne će moći održati.\
13
Sjeverni će kralj opet dići vojsku, veću od prijašnje; i poslije više godina doći će s velikom vojskom i sa silnim blagom.\
14
U to će vrijeme mnogi ustati na južnoga kralja, i zlikovci od tvojega naroda podići će se, da se po njima ispuni proroštvo. Ali će oni pasti.
15
I doći će kralj sjevernoga kraljevstva, napravit će opkope i uzet će jedan tvrdi grad. Južne čete ne će odoljeti. Ni njegove izabrane čete ne će se moći oduprijeti.
16
Tako može onaj koji je došao protiv njega, činiti što hoće, a da mu se nitko ne opre. I on će se utvrditi u najkrasnijoj od svih zemalja. Uništenje je u njegovoj ruci.
17
Tada naumi da sve njegovo kraljevstvo dobije u svoju vlast. Sklapa s njim ugovor i daje mu kćer za ženu u zloj namjeri. Ali se naum ne će obistiniti i ne će mu uspjeti.
18
Tada će se okrenuti na primorske zemlje i mnoge osvojiti. Ali će jedan vojskovođa dokrajčiti njegovo ruganje i njegovu porugu svaliti na njega.
19
Tada će se okrenuti tvrđavama svoje zemlje. Pritom će se spotaknuti i pasti, i zauvijek iščeznuti.
20
Na njegovo će mjesto stupiti drugi, koji šalje nadstojnika kroz najkrasniju zemlju svoga kraljevstva. Ali poslije nekoliko dana biva umoren, a ne od gnjeva, niti u ratu.
21
Na njegovo će mjesto doći opak čovjek, kome nije bila namijenjena kraljevska čast. On će doći iznenada i spletkama se domoći vlasti.
22
Vojne sile bit će od njega poplavljene i uništene zajedno s knezom zavjeta.
23
I protiv onoga, koji se udruži s njim čini prijevaru. On će doći i nadvladat će unatoč svojim neznatnim četama.
24
Iznenada će upasti u najrodnije krajeve zemlje i počiniti zlodjela kakva nisu počinili ni njegovi oci ni djedovi. Grabež, plijen i blago razdijelit će među njima rasipno. Protiv tvrdih mjesta smišljat će svoje naume, ali samo još za neko vrijeme.
25
Potom će podići svoju moć i hrabrost protiv južnoga kralja s velikom vojskom. Kralj će južni doći u boj s velikom, vrlo jakom vojskom, ali ne će moći odoljeti, jer će se skovati protiv njega spletke.
26
Njegovi drugovi za stolom navući će mu slom. Njegove čete bit će poplavljene, i mnogi će biti pobijeni i pasti.
27
Oba kralja misle na prijevaru. Za jednim stolom sjede i lažu jedan drugome. Ali im njihovi naumi ne polaze za rukom, jer će kraj još biti u određeno vrijeme.
28
I vraća se s velikim blagom u svoju zemlju i upravlja svoju misao protiv svetoga zavjeta. Kad izvrši svoj naum, vratit će se u svoju zemlju.
29
U dogovoreno će vrijeme opet poći na jug. Ali drugi put ne će biti kao prvi put.
30
Jer će izići protiv njega lađe iz Getima. On će se uplašiti i vratiti, i sav će svoj gnjev iskaliti na svetom zavjetu. On će se opet obazreti na one koji ostavljaju sveti zavjet.
31
Vojska koju je poslao nastupit će, oskvrnut će svetište i tvrđavu, ukinut će svagdanju žrtvu i postaviti sramotnu idolsku gnjusobu.
32
Laskavim riječima privodi k otpadu one koji su se ogriješili o zavjet. Ali mnoštvo onih koji poznaju svojega Boga, ostat će tvrdog činit će pravo.
33
Razumni u narodu osvijestit će mnoge, ali će biti donekle duboko satrti mačem i plamenom, ropstvom i grabežem.
34
Ali dok budu duboko satrveni, pružit će im se malo pomoći. Tada će im se licemjerski priključiti vrlo mnogi.
35
I još neki od razumnih bit će pritisnuti, da se drugi okušaju, očiste i obijele do posljednjeg vremena, jer će za to još biti određeno vrijeme.
36
Kralj će činiti što hoće. On će se oholo podići protiv svakoga boga. Protiv Boga nad bogovima drsko će govoriti i nekažnjen ostati, dok se ne napuni mjera gnjeva, jer će se izvršiti što je zaključeno.
37
I Boga svojih otaca ne će štovati, niti će mariti za ljubimca boga žena, niti za ikojega drugog boga, jer će se dići iznad sviju.
38
Mjesto toga štovat će boga tvrđavâ, boga kojega njegovi oci nisu poznavali, štovat će zlatom, srebrom i dragim kamenjem, i drugim dragocjenostima.
39
Podići će tvrda mjesta u čast tuđemu bogu. Tko prizna ovoga, njemu će iskazati veliku čast. Podijelit će im vlast nad mnogima i dati im zemlju kao plaću.
40
U posljednje vrijeme južni će se kralj s njim sukobiti. Na njega će sjeverni kralj navaliti s kolima, konjima i mnogim lađama, i sve plaveći i potapajući provaliti u zemlje.
41
Pritom će upasti i u najkrasniju od svih zemalja. Deset tisuća će pasti. Samo će se ovi izbaviti od njega: Edom, Moab i veći dio Amonaca.
42
Tada će posegnuti rukom na zemlje. I Egipat mu ne će umaknuti.
43
Osvojit će blago u zlatu i srebru, i sve dragocjenosti Egipta. Libijanci i Kušiti u njegovoj su pratnji.
44
Tada će ga uplašiti glasovi s istoka i sa sjevera. S velikim će gnjevom izići i mnoge će pogubiti i uništiti.
45
Razapet će svoje sjajne šatore između mora i svete, krasne gore. Ipak će ga doseći njegov kraj, a da mu nitko ne donese pomoći.
Danilo 11:1
Danilo 11:2
Danilo 11:3
Danilo 11:4
Danilo 11:5
Danilo 11:6
Danilo 11:7
Danilo 11:8
Danilo 11:9
Danilo 11:10
Danilo 11:11
Danilo 11:12
Danilo 11:13
Danilo 11:14
Danilo 11:15
Danilo 11:16
Danilo 11:17
Danilo 11:18
Danilo 11:19
Danilo 11:20
Danilo 11:21
Danilo 11:22
Danilo 11:23
Danilo 11:24
Danilo 11:25
Danilo 11:26
Danilo 11:27
Danilo 11:28
Danilo 11:29
Danilo 11:30
Danilo 11:31
Danilo 11:32
Danilo 11:33
Danilo 11:34
Danilo 11:35
Danilo 11:36
Danilo 11:37
Danilo 11:38
Danilo 11:39
Danilo 11:40
Danilo 11:41
Danilo 11:42
Danilo 11:43
Danilo 11:44
Danilo 11:45
Danilo 1 / Dan 1
Danilo 2 / Dan 2
Danilo 3 / Dan 3
Danilo 4 / Dan 4
Danilo 5 / Dan 5
Danilo 6 / Dan 6
Danilo 7 / Dan 7
Danilo 8 / Dan 8
Danilo 9 / Dan 9
Danilo 10 / Dan 10
Danilo 11 / Dan 11
Danilo 12 / Dan 12