A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jezekilja 9

1
Tada mi povika u sav glas u uši: “Približava se kazneni sud gradu. Svaki neka nosi u ruci svoje razorno oruđe!”
2
Tada dođe odjednom šest ljudi od gornjih vrata što stoje prema sjeveru. Svaki je imao u ruci razorno oruđe. Jedan čovjek bio je u njihovoj sredini, odjeven u laneno platno, s pisarskom opremom uz bedro. Dođoše i stadoše pokraj mjedenoga žrtvenika.
3
Slava Izrćlova Boga bila se podigla od keruba, na kojima je bila, i zaputila se k pragu Hrama. Tada on pozove čovjeka koji je bio odjeven u laneno platno i koji je imao pisarsku opremu uz bedro.
4
Gospodin mu zapovjedi: “Idi posred grada, posred Jeruzalema, i zabilježi Tau na čelo ljudima koji uzdišu i jadikuju zbog svih gadosti koje su se činile u njemu!”
5
A drugima reče pred mojim ušima: “Idite za njim u grad i pobijte ga! Neka vaše oko ne gleda milostivo! Nemajte milosrđa!
6
Starce, mladiće, djevojke, djecu i žene pobijte do uništenja! Ali ne dirajte ni jednoga koji nosi na sebi Tau! Počnite od moga svetišta!” Oni počeše od ljudi, starješina što su stajali pred Hramom.
7
On im zapovjedi: “Oskvrnite kuću i napunite predvorja pobijenima! Onda iziđite!” Tada iziđoše i učiniše u gradu krvoproliće.
8
Kada su tako ubijali i ja bio ostao sam, tada padoh na lice i povikah: “Ah, svemogući Gospodine, hoćeš li zatrti sav Izrćlov ostatak kad tako izlijevaš gnjev na Jeruzalem?”
9
On mi odgovori: “Krivnja Izrćlove i Judine kuća je velika, preko svake mjere. Zemlja je puna krvi i grad je pun nasilja, jer misle: Gospodin je ostavio zemlju i Gospodin ne vidi.
10
Zato moje oko ne će gledati milostivo. Ne ću imati milosrđa. Njihov ću put okrenuti na njihovu glavu.”
11
Tada čovjek koji je bio odjeven u laneno platno i koji je imao pisarsku opravu uz bedro, donese vijest: “Učinio sam kako si mi zapovjedio.”
Jezekilja 9:1
Jezekilja 9:2
Jezekilja 9:3
Jezekilja 9:4
Jezekilja 9:5
Jezekilja 9:6
Jezekilja 9:7
Jezekilja 9:8
Jezekilja 9:9
Jezekilja 9:10
Jezekilja 9:11
Jezekilja 1 / Jez 1
Jezekilja 2 / Jez 2
Jezekilja 3 / Jez 3
Jezekilja 4 / Jez 4
Jezekilja 5 / Jez 5
Jezekilja 6 / Jez 6
Jezekilja 7 / Jez 7
Jezekilja 8 / Jez 8
Jezekilja 9 / Jez 9
Jezekilja 10 / Jez 10
Jezekilja 11 / Jez 11
Jezekilja 12 / Jez 12
Jezekilja 13 / Jez 13
Jezekilja 14 / Jez 14
Jezekilja 15 / Jez 15
Jezekilja 16 / Jez 16
Jezekilja 17 / Jez 17
Jezekilja 18 / Jez 18
Jezekilja 19 / Jez 19
Jezekilja 20 / Jez 20
Jezekilja 21 / Jez 21
Jezekilja 22 / Jez 22
Jezekilja 23 / Jez 23
Jezekilja 24 / Jez 24
Jezekilja 25 / Jez 25
Jezekilja 26 / Jez 26
Jezekilja 27 / Jez 27
Jezekilja 28 / Jez 28
Jezekilja 29 / Jez 29
Jezekilja 30 / Jez 30
Jezekilja 31 / Jez 31
Jezekilja 32 / Jez 32
Jezekilja 33 / Jez 33
Jezekilja 34 / Jez 34
Jezekilja 35 / Jez 35
Jezekilja 36 / Jez 36
Jezekilja 37 / Jez 37
Jezekilja 38 / Jez 38
Jezekilja 39 / Jez 39
Jezekilja 40 / Jez 40
Jezekilja 41 / Jez 41
Jezekilja 42 / Jez 42
Jezekilja 43 / Jez 43
Jezekilja 44 / Jez 44
Jezekilja 45 / Jez 45
Jezekilja 46 / Jez 46
Jezekilja 47 / Jez 47
Jezekilja 48 / Jez 48