A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jezekilja 38

1
Ovako mi dođe Gospodnja riječ:
2
”Sine čovječji, upravi svoje lice na Goga u zemlji Magogu, velikog kneza Mešeka i Tubala! Prorokuj protiv njega
3
i reci: Ovako veli svemogući Gospodin: Evo, ja ću izići protiv tebe, Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala!
4
Primamit ću te i stavit ću ti kuke u čeljusti. Dovest ću ovamo tebe i svu tvoju vojsku, konje i konjanike, sve dobro opremljene, veliku četu sa štitovima i štitićima, sve koji se bore mačem.
5
Perzijanci, Kuš i Put su među njima, svi sa štitom i šljemom.
6
Gomer i sve njegove čete, kuća Togarma, krajnji sjever i sve njegove čete, mnogi su narodi s tobom.
7
Budi spreman i naoružaj se, ti i sve tvoje čete, što su se sabrale oko tebe! Stoj mi spreman na uslugu!
8
Poslije mnogo dana dobit ćeš zapovijed. Na kraju godinâ doći ćeš na jednu zemlju koja je oslobođena od sile mača i sabrana iz mnogih naroda na Izrćlove gore, što su dugo bile puste. Bila je izvedena iz naroda. Sada u njoj svi stanuju u sigurnosti.
9
Ti ćeš se podići kao bura, doći ćeš kao oblak da pokriješ zemlju, ti i sve tvoje čete, i mnogi narodi s tobom.
10
Ovako veli svemogući Gospodin: U onaj dan podići će se zle misli u tvom srcu i smišljat ćeš opak naum.
11
Mislit ćeš: Uzići ću u zemlju koja je otvorena i neutvrđena. Doći ću k onima koji žive sigurno i mirno, koji svi stanuju bez zidova i nemaju ni prijevornica ni vrata,
12
da plijenim i grabim, da stavim svoju ruku na ruševine što su opet naseljene, na narod koji je bio opet sabran iz narodâ, opet sebi stekao imanje i dobro, koji prebiva u središtu zemlje.”
13
Šeba i Dedan i taršiški trgovci, i svi njihovi prodavači kazat će ti: “Dolaziš zacijelo plijeniti. Sigurno si skupio vojsku da grabiš, da uzmeš srebro i zlato, da odneseš imanje i dobro, ukratko, da naplijeniš bogat plijen.
14
Zato prorokuj, sine čovječji, i reci Gogu: Ovako veli svemogući Gospodin: Zaista, u ono vrijeme, kad moj narod Izrćl bude mirno stanovao, ti ćeš se podići.
15
I iz svojega mjesta na krajnjem sjeveru doći ćeš i mnogi narodi s tobom, svi jašući na konjima, velika četa, silna vojska.
16
Podići ćeš se na moj narod Izrćla kao oblak, da pokriješ zemlju. Na kraju danâ dogodit će se da te dovedem protiv svoje zemlje, da me spoznaju narodi kad se pred njihovim očima pokažem kao svet na tebi, Bože!
17
Ovako veli svemogući Gospodin: Ti si onaj o kojemu sam govorio u prošle dane preko svojih slugu, Izrćlovih proroka, koji su prorokovali u one dane i godine, da ću te dovesti protiv njih.
18
U onaj dan, u koji dođe Gog protiv Izrćlove zemlje? govori svemogući Gospodin? planut će u meni moj gnjev.
19
U revnosti svojega gnjeva, u ognju svoje jarosti velim: Doista, u onaj će dan doći velik potres na Izrćlovu zemlju.
20
Pred mojim će licem zadrhtati morske ribe, nebeske ptice, poljske životinje i sve što gmiže po zemlji, i svi ljudi što žive na zemlji. Gore će se rasprsnuti, stijene će se oboriti i svi će zidovi popadati na zemlju.
21
Dozvat ću protiv njega mač po svim svojim gorama? govori svemogući Gospodin. Svaki će okrenuti svoj mač protiv drugog.
22
Sudit ću mu kugom i krvlju, pljuskom i kamenjem od tuče. Oganj i sumpor pustit ću na nj i na njegove čete, i na mnoge narode koji su s njim.
23
Tako ću se pokazati kao velik i svet, i objaviti se pred očima mnogih naroda. Tada će spoznati da sam ja Gospodin.”
Jezekilja 38:1
Jezekilja 38:2
Jezekilja 38:3
Jezekilja 38:4
Jezekilja 38:5
Jezekilja 38:6
Jezekilja 38:7
Jezekilja 38:8
Jezekilja 38:9
Jezekilja 38:10
Jezekilja 38:11
Jezekilja 38:12
Jezekilja 38:13
Jezekilja 38:14
Jezekilja 38:15
Jezekilja 38:16
Jezekilja 38:17
Jezekilja 38:18
Jezekilja 38:19
Jezekilja 38:20
Jezekilja 38:21
Jezekilja 38:22
Jezekilja 38:23
Jezekilja 1 / Jez 1
Jezekilja 2 / Jez 2
Jezekilja 3 / Jez 3
Jezekilja 4 / Jez 4
Jezekilja 5 / Jez 5
Jezekilja 6 / Jez 6
Jezekilja 7 / Jez 7
Jezekilja 8 / Jez 8
Jezekilja 9 / Jez 9
Jezekilja 10 / Jez 10
Jezekilja 11 / Jez 11
Jezekilja 12 / Jez 12
Jezekilja 13 / Jez 13
Jezekilja 14 / Jez 14
Jezekilja 15 / Jez 15
Jezekilja 16 / Jez 16
Jezekilja 17 / Jez 17
Jezekilja 18 / Jez 18
Jezekilja 19 / Jez 19
Jezekilja 20 / Jez 20
Jezekilja 21 / Jez 21
Jezekilja 22 / Jez 22
Jezekilja 23 / Jez 23
Jezekilja 24 / Jez 24
Jezekilja 25 / Jez 25
Jezekilja 26 / Jez 26
Jezekilja 27 / Jez 27
Jezekilja 28 / Jez 28
Jezekilja 29 / Jez 29
Jezekilja 30 / Jez 30
Jezekilja 31 / Jez 31
Jezekilja 32 / Jez 32
Jezekilja 33 / Jez 33
Jezekilja 34 / Jez 34
Jezekilja 35 / Jez 35
Jezekilja 36 / Jez 36
Jezekilja 37 / Jez 37
Jezekilja 38 / Jez 38
Jezekilja 39 / Jez 39
Jezekilja 40 / Jez 40
Jezekilja 41 / Jez 41
Jezekilja 42 / Jez 42
Jezekilja 43 / Jez 43
Jezekilja 44 / Jez 44
Jezekilja 45 / Jez 45
Jezekilja 46 / Jez 46
Jezekilja 47 / Jez 47
Jezekilja 48 / Jez 48