A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Jeremija 32

1
Ovo je riječ koja dođe Jeremiji od Gospodina u desetoj godini Sidkije, Judina kralja, tj. u osamnćstoj Nabukodonozorovoj godini.
2
Tada je opkoljavala vojska babilonskog kralja Jeruzalem, i prorok je Jeremija bio zatvoren u stražarnici, u palači Judina kralja.
3
Sidkija, Judin kralj, bio ga je zatvorio prekoravajući ga: “Zašto si prorokovao: Ovako veli Gospodin: Evo, dajem ovaj grad u ruke babilonskom kralju; on će ga osvojiti\
4
i Sidkija, Judin kralj, ne će umaknuti ruci Kaldejaca, nego će zacijelo biti predan u ruke babilonskom kralju i usta u usta s njim će govoriti i oko u oko njega će vidjeti.
5
Sidkiju će odvesti u Babilon, i tamo će ostati dok ga ne pohodim, govori Gospodin. Ako se borite s Kaldejcima, ne ćete imati uspjeha.”
6
Jeremija reče ovako: Dođe mi Gospodnja riječ:
7
”Evo, Hanamel, sin tvojega strica Šaluma, doći će k tebi s molbom: Kupi moju njivu u Anatotu jer tebi pripada prvokup po pravu otkupa.”
8
Tada dođe k meni u stražarnicu, kako je Gospodin bio navijestio, Hanamel, sin mojega strica, i zamoli me: “Hajde kupi moju njivu u Anatotu, u rodnom Benjaminovu posjedu, jer tebi pripada pravo posjeda po dužnosti otkupa; kupi je dakle sebi!” Tada sam razumio da je to bila Gospodnja riječ\
9
i kupio sam njivu od Hanamela, sina svojega strica, u Anatotu i isplatio mu u novcu sedamnćst šekela srebra.
10
Napisao sam potvrdu o kupovini, zapečatio je, dao je od svjedoka potvrditi i izmjerio novce na vagi.
11
Onda sam uzeo list o kupovini, po pravu i zakonu zapečaćen i otvoren
12
i predao sam list o kupovini Baruhu, sinu Nerije, Mahsejevu sinu, pred Hanamelom, sinom mojega strica, i pred svjedocima koji su bili potpisali list o kupovini, i pred svim Judejcima što su se zadržavali u stražarnici.
13
Pred njima sam dao Baruhu nalog:
14
”Ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Uzmi ove potvrde, ovaj zapečaćeni list o kupovini i ovaj otvoreni, i stavi ih u zemljanu posudu, da se dugo sačuvaju!
15
Jer ovako veli Gospodin nad vojskama, Izrćlov Bog: Opet će se u ovoj zemlji kupovati kuće, njive i vinogradi.”
16
Nakon što sam bio predao list o kupovini Baruhu, Nerijinu sinu, pomolio sam se Gospodinu:
17
”Ah, svemogući Gospodine! Ti si stvorio nebo i zemlju svojom velikom snagom, svojom podignutom mišicom. Ništa tebi nije nemoguće.
18
Tisućama iskazuješ milost. Ali krivnju otaca vraćaš u njedra njihovoj djeci, Bože veliki, silni, koji si nazvan Gospodin nad vojskama,
19
velik u savjetu, moćan u djelima. Tvoje oči bdiju nad svim ljudskim putovima da naplatiš svakome prema njegovim putovima i prema vrijednosti njegovih djela.
20
Ti si činio znake i čudesa u Egiptu do dana današnjega i na Izrćlu i na drugim ljudima, i stekao si sebi ime kakvo je danas.
21
Ti si izveo svoj narod Izrćla iz Egipta znacima i čudesima, jakom rukom i podignutom mišicom, i velikom strahotom,
22
dao si im ovu zemlju za koju si se zakleo njihovim ocima da ćeš im je dati, zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
23
Oni uđoše u nju i zaposjedoše je, ali nisu slušali tvojih naputaka, nisu hodili po tvom zakonu i nisu činili ništa od svega što si im zapovjedio da čine. Zato si pustio da ih snađe sva ta nesreća.
24
Evo, opkopi su već došli do grada, da ga zauzmu. Od mača, gladi i kuge grad će pasti u ruke Kaldejcima koji ga opsjedaju. Što si zaprijetio, došlo je. Eto, sam vidiš!
25
I ti si mi, svemogući Gospodine, zapovjedio: Kupi sebi tu njivu za novce i uzmi svjedoke za to, premda je grad predan u ruke Kaldejcima.”
26
Tada dođe Božja riječ Jeremiji:
27
”Gle, ja sam Gospodin, Bog svega tijela. Je li mi što nemoguće?
28
Zato ovako veli Gospodin: Evo, ja dajem ovaj grad u ruke Kaldejcima i u ruke Nabukodonozoru, babilonskom kralju. On će ga zauzeti.
29
Kaldejci će doći, ovaj će grad opkoliti, ognjem će ovaj grad upaliti i spalit će ga, upravo one kuće gdje su na krovovima kadili Baalu i naljeve izlijevali drugim bogovima, da razdraže moj gnjev.
30
Jer su Izrćlovi i Judini sinovi činili od mladosti uvijek samo što mi se ne sviđa. Izrćlovi su me sinovi dražili uvijek lošim djelima svojih ruku? govori Gospodin.
31
Gnjev i srdžbu zadavao mi je ovaj grad sve od dana kad ga sazidaše do dana današnjega. I sad ga moram odbaciti ispred svojih očiju
32
za svu zloću što su je činili Izrćlovi i Judini sinovi, da razdraže moj gnjev, oni, njihovi kraljevi, njihovi knezovi, njihovi svećenici i proroci, Judini ljudi i jeruzalemski stanovnici.
33
Okrenuli su mi leđa umjesto lica. I premda sam ih dao poučavati neprestano, nisu to slušali i nisu htjeli primiti nauk.
34
Svoje gadne bogove postavili su u kuću koja nosi moje ime i time je oskvrnuše.
35
Podigli su uzvisine Baalu u dolini Ben Hinomu i žrtvovali su tamo Moleku svoje sinove i kćeri. Takvo što nisam im nikada zapovjedio i nikada mi nije palo na um da bi činili takvu gadost i Judu navodili na grijeh.”
36
A sada ovako veli Gospodin, Bog Izrćlov, za taj grad za koji kažete da će biti predan u ruke babilonskog kralja od mača, gladi i kuge:
37
Evo, ja ću ih sabrati iz svih zemalja kamo sam ih razagnao u svom gnjevu i u svojoj jarosti i velikoj ljutnji, i dovest ću ih natrag na ovo mjesto i učiniti da stanuju ovdje u miru.
38
Oni će biti moj narod, i ja ću biti njihov Bog.
39
Dat ću im jedno srce i jedan put, da me se vazda boje, na svoje spasenje i na spas svoje djece.
40
Učinit ću s njima vječni Savez i ne ću se nikada od njih odvratiti, da im činim dobro. Stavit ću im u srce strahopoštovanje preda mnom, da ne odstupe od mene.
41
Moja će radost biti u njima i ljubav ću im iskazivati, i zasadit ću ih zauvijek u ovu zemlju svim srcem i svom dušom.
42
Jer ovako veli Gospodin: “Kao što sam pustio da dođe na ovaj narod sva ta velika nesreća, tako ću donijeti na njih i sve dobro koje sam im obećao.
43
Opet će se kupovati njive u ovoj zemlji za koju vi kažete: Ona je pustinja, bez ljudi i stoke, podvrgnuta sili Kaldejaca.
44
Opet će se kupovati njive za novac, pisat će se potvrde o kupovini i pečatiti, i uzimati svjedoci u Benjaminovoj zemlji i jeruzalemskoj okolini, u Judinim gradovima, u gradovima po gorama i gradovima po nizini i u gradovima južne zemlje. Jer ja okrećem njihovu kob”, govori Gospodin.
Jeremija 32:1
Jeremija 32:2
Jeremija 32:3
Jeremija 32:4
Jeremija 32:5
Jeremija 32:6
Jeremija 32:7
Jeremija 32:8
Jeremija 32:9
Jeremija 32:10
Jeremija 32:11
Jeremija 32:12
Jeremija 32:13
Jeremija 32:14
Jeremija 32:15
Jeremija 32:16
Jeremija 32:17
Jeremija 32:18
Jeremija 32:19
Jeremija 32:20
Jeremija 32:21
Jeremija 32:22
Jeremija 32:23
Jeremija 32:24
Jeremija 32:25
Jeremija 32:26
Jeremija 32:27
Jeremija 32:28
Jeremija 32:29
Jeremija 32:30
Jeremija 32:31
Jeremija 32:32
Jeremija 32:33
Jeremija 32:34
Jeremija 32:35
Jeremija 32:36
Jeremija 32:37
Jeremija 32:38
Jeremija 32:39
Jeremija 32:40
Jeremija 32:41
Jeremija 32:42
Jeremija 32:43
Jeremija 32:44
Jeremija 1 / Jer 1
Jeremija 2 / Jer 2
Jeremija 3 / Jer 3
Jeremija 4 / Jer 4
Jeremija 5 / Jer 5
Jeremija 6 / Jer 6
Jeremija 7 / Jer 7
Jeremija 8 / Jer 8
Jeremija 9 / Jer 9
Jeremija 10 / Jer 10
Jeremija 11 / Jer 11
Jeremija 12 / Jer 12
Jeremija 13 / Jer 13
Jeremija 14 / Jer 14
Jeremija 15 / Jer 15
Jeremija 16 / Jer 16
Jeremija 17 / Jer 17
Jeremija 18 / Jer 18
Jeremija 19 / Jer 19
Jeremija 20 / Jer 20
Jeremija 21 / Jer 21
Jeremija 22 / Jer 22
Jeremija 23 / Jer 23
Jeremija 24 / Jer 24
Jeremija 25 / Jer 25
Jeremija 26 / Jer 26
Jeremija 27 / Jer 27
Jeremija 28 / Jer 28
Jeremija 29 / Jer 29
Jeremija 30 / Jer 30
Jeremija 31 / Jer 31
Jeremija 32 / Jer 32
Jeremija 33 / Jer 33
Jeremija 34 / Jer 34
Jeremija 35 / Jer 35
Jeremija 36 / Jer 36
Jeremija 37 / Jer 37
Jeremija 38 / Jer 38
Jeremija 39 / Jer 39
Jeremija 40 / Jer 40
Jeremija 41 / Jer 41
Jeremija 42 / Jer 42
Jeremija 43 / Jer 43
Jeremija 44 / Jer 44
Jeremija 45 / Jer 45
Jeremija 46 / Jer 46
Jeremija 47 / Jer 47
Jeremija 48 / Jer 48
Jeremija 49 / Jer 49
Jeremija 50 / Jer 50
Jeremija 51 / Jer 51
Jeremija 52 / Jer 52