A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izreka 26

1
Kao snijeg u ljeto, kao dažd o žetvi, tako malo pristaje čast luđaku.
2
Kao vrabac kad prhne, kao lastavica kad odleti, takva je kletva bezrazložna: ona ne stigne.
3
Bič konju, uzda magarcu, a batina luđacima po leđima!
4
Ne odgovaraj luđaku po njegovoj ludosti; inače si jednak njemu! \
5
Odgovori luđaku po njegovoj ludosti; inače on misli da je mudar! \
6
Odsijeca sebi noge, dopadne zla onaj koji šalje luđaka da mu što završi.
7
Oslabljena vise stegna hromu čovjeku; tako je i u ustima luđaka riječ mudrosti bez koristi. \
8
Kamen na praćki privezati, to znači iskazati čast luđaku.
9
Trn što padne u ruku pijanome: to je riječ mudrosti u ustima luđaka.
10
Svadljivac sve uzbuni; cjenka se s luđakom i sa svakim koji prolazi. \
11
Kao pas koji se vraća na ono što je izbljuvao, takav je luđak koji ponavlja svoju ludost.
12
Vidiš li nekoga koji misli da je mudar, onda znaj da ima više nade za luđaka nego za njega!
13
Lijenčina govori: “Lav je na putu, lav je na ulicama.”
14
Kao što se vrata okreću na svojim šarkama/stožerima, tako se lijenčina okreće na svojoj postelji.
15
Je li lijenčina svoju ruku stavio u zdjelu, preteško mu je da je prinese ustima.
16
Lijenčina misli da je mudriji od sedmorice, koji znaju razumno odgovoriti.
17
Kao onaj koji za uši hvata psa što trči mimo njega, takav je onaj koji se žesti zbog rasprave koja se na njega ne odnosi.
18
Kao mahnitac koji baca ognjene baklje i smrtonosne strijele,
19
takav je čovjek koji prevari bližnjega i onda veli: “Samo sam se šalio.”
20
Gdje nema drva, ugasi se oganj, i gdje nema klevetnika, prestane rasprava.
21
Kao što ugljen služi za žeravicu, a drvo za oganj, tako svadljiv čovjek služi za prepirke.
22
Riječi su klevetnikove kao poslastica; one prodiru u nutrinu tijela. \
23
Srebrni sjaj preko posuđa, to su usne ljubavlju užežene kod zlobna srca.
24
Usnama se pretvara mrzitelj, a u svome srcu nosi prijevaru.
25
Kad govori ljubazno, ne vjeruj mu; jer je u njegovu srcu sedam gadova. \
26
Ako se mržnja i pokriva pretvaranjem, to se ipak njezina zloba otkriva u skupštini.
27
Tko drugima jamu kopa, padne sam u nju; tko valja kamen na druge, na njega se prevali. \
28
Lažan jezik mrzi one koje je satro; laskava usta počine pogibiju. \
Izreka 26:1
Izreka 26:2
Izreka 26:3
Izreka 26:4
Izreka 26:5
Izreka 26:6
Izreka 26:7
Izreka 26:8
Izreka 26:9
Izreka 26:10
Izreka 26:11
Izreka 26:12
Izreka 26:13
Izreka 26:14
Izreka 26:15
Izreka 26:16
Izreka 26:17
Izreka 26:18
Izreka 26:19
Izreka 26:20
Izreka 26:21
Izreka 26:22
Izreka 26:23
Izreka 26:24
Izreka 26:25
Izreka 26:26
Izreka 26:27
Izreka 26:28
Izreka 1 / Izr 1
Izreka 2 / Izr 2
Izreka 3 / Izr 3
Izreka 4 / Izr 4
Izreka 5 / Izr 5
Izreka 6 / Izr 6
Izreka 7 / Izr 7
Izreka 8 / Izr 8
Izreka 9 / Izr 9
Izreka 10 / Izr 10
Izreka 11 / Izr 11
Izreka 12 / Izr 12
Izreka 13 / Izr 13
Izreka 14 / Izr 14
Izreka 15 / Izr 15
Izreka 16 / Izr 16
Izreka 17 / Izr 17
Izreka 18 / Izr 18
Izreka 19 / Izr 19
Izreka 20 / Izr 20
Izreka 21 / Izr 21
Izreka 22 / Izr 22
Izreka 23 / Izr 23
Izreka 24 / Izr 24
Izreka 25 / Izr 25
Izreka 26 / Izr 26
Izreka 27 / Izr 27
Izreka 28 / Izr 28
Izreka 29 / Izr 29
Izreka 30 / Izr 30
Izreka 31 / Izr 31