A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izreka 261
Kao snijeg u ljeto, kao dažd o žetvi, tako malo pristaje čast luđaku.
2
Kao vrabac kad prhne, kao lastavica kad odleti, takva je kletva bezrazložna: ona ne stigne.
3
Bič konju, uzda magarcu, a batina luđacima po leđima!
4
Ne odgovaraj luđaku po njegovoj ludosti; inače si jednak njemu! \
5
Odgovori luđaku po njegovoj ludosti; inače on misli da je mudar! \
6
Odsijeca sebi noge, dopadne zla onaj koji šalje luđaka da mu što završi.
7
Oslabljena vise stegna hromu čovjeku; tako je i u ustima luđaka riječ mudrosti bez koristi. \
8
Kamen na praćki privezati, to znači iskazati čast luđaku.
9
Trn što padne u ruku pijanome: to je riječ mudrosti u ustima luđaka.
10
Svadljivac sve uzbuni; cjenka se s luđakom i sa svakim koji prolazi. \
11
Kao pas koji se vraća na ono što je izbljuvao, takav je luđak koji ponavlja svoju ludost.
12
Vidiš li nekoga koji misli da je mudar, onda znaj da ima više nade za luđaka nego za njega!
13
Lijenčina govori: “Lav je na putu, lav je na ulicama.”
14
Kao što se vrata okreću na svojim šarkama/stožerima, tako se lijenčina okreće na svojoj postelji.
15
Je li lijenčina svoju ruku stavio u zdjelu, preteško mu je da je prinese ustima.
16
Lijenčina misli da je mudriji od sedmorice, koji znaju razumno odgovoriti.
17
Kao onaj koji za uši hvata psa što trči mimo njega, takav je onaj koji se žesti zbog rasprave koja se na njega ne odnosi.
18
Kao mahnitac koji baca ognjene baklje i smrtonosne strijele,
19
takav je čovjek koji prevari bližnjega i onda veli: “Samo sam se šalio.”
20
Gdje nema drva, ugasi se oganj, i gdje nema klevetnika, prestane rasprava.
21
Kao što ugljen služi za žeravicu, a drvo za oganj, tako svadljiv čovjek služi za prepirke.
22
Riječi su klevetnikove kao poslastica; one prodiru u nutrinu tijela. \
23
Srebrni sjaj preko posuđa, to su usne ljubavlju užežene kod zlobna srca.
24
Usnama se pretvara mrzitelj, a u svome srcu nosi prijevaru.
25
Kad govori ljubazno, ne vjeruj mu; jer je u njegovu srcu sedam gadova. \
26
Ako se mržnja i pokriva pretvaranjem, to se ipak njezina zloba otkriva u skupštini.
27
Tko drugima jamu kopa, padne sam u nju; tko valja kamen na druge, na njega se prevali. \
28
Lažan jezik mrzi one koje je satro; laskava usta počine pogibiju. \