A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izreka 16

1
čovjek se dobro spremi u srcu, a od Gospodina dolazi što jezik izgovori.
2
Neka se čovjeku učine čisti svi njegovi putovi, ipak je Gospodin onaj koji ispituje duhove.
3
Predaj Gospodinu svoja djela, i tvoji će naumi uspjeti.
4
Sve je Gospodin stvorio za određenu svrhu, pa i bezbožnika za dan nesreće.
5
Gospodinu je mrzak svaki oholica. Bez kazne ne će izići prije ili kasnije.
6
Vježbanjem u vjernoj ljubavi čisti se krivnja; strahom Gospodnjim izbjegne se zlu. \
7
Ako je čiji život mio Gospodinu, onda on s njim pomiri i njegove neprijatelje.
8
Bolje je malo s pravdom, nego velik dohodak s nepravdom.
9
Srce čovječje uredi sebi svoj put, a Gospodin upravlja njegove korake.
10
Sud je Božji na kraljevim usnama; na sudu se ne smiju ogriješiti njegova usta. \
11
Mjerila i potezi pripadaju Gospodinu; njegovo su djelo svi kameni utezi. \
12
Bezbožno činiti neka je gadno kraljevima, jer samo po pravednosti prijestolje ima opstanak.
13
Istinite se usne moraju svidjeti kralju; tko govori iskreno, toga on mora ljubiti. \
14
Gnjev je kraljev kao glasnik smrti, ali ga mudar čovjek ublaži.
15
U ljubaznom je kraljevu pogledu život; milost je njegova kao oblak kasnoga dažda. \
16
Steći mudrost daleko je bolje nego steći zlato; dobiti razboritost više vrijedi nego dobiti srebro. \
17
Put je pravednih: kloniti se zla; tko pazi na svoj put, čuva svoj život. \
18
Oholost dolazi pred pad, i oholi duh pred propast.
19
Bolje je biti ponizan malenima, nego dijeliti plijen s oholima.
20
Tko pazi na opomenu, taj dolazi do sreće; blago onome koji se uzda u Gospodina! \
21
Tko je mudra srca, slavi se kao razuman; i prijazna riječ promiče pouku. \
22
Izvor je životu mudrost za one koji je posjeduju, a pokuda luđaka je ludost.
23
Razum mudroga učini razboritim njegova usta i umnožava pouku na njegovim usnama.
24
Ljubazne su riječi med samotok, slatke duši, zdrave tijelu.
25
Poneki se put učini čovjeku ravan, a ipak su to napokon putovi k smrti.
26
Glad radnika radi za nj, jer ga tjeraju njegova usta.
27
Nevaljao čovjek iskopava samo nesreću; na njegovim usnama gori kao oganj što pali. \
28
Himben čovjek podiže nemir; klevetnik razdvaja pouzdane prijatelje. \
29
Silovit čovjek traži kako bi zaludio svojega prijatelja i kako bi ga zaveo na zao put.
30
Tko namiguje očima, taj hoće izmisliti spletke; tko stišće usne, počinio je zlobu. \
31
Sijeda je kosa časna kruna; postigne se pravednim životom. \
32
Bolji je strpljiv čovjek nego ratni junak; tko svlada samoga sebe, veći je nego osvojitelj gradova. \
33
Ždrijeb se baca u krilo haljine; ali od Gospodina dolazi sav njegov odgovor. \
Izreka 16:1
Izreka 16:2
Izreka 16:3
Izreka 16:4
Izreka 16:5
Izreka 16:6
Izreka 16:7
Izreka 16:8
Izreka 16:9
Izreka 16:10
Izreka 16:11
Izreka 16:12
Izreka 16:13
Izreka 16:14
Izreka 16:15
Izreka 16:16
Izreka 16:17
Izreka 16:18
Izreka 16:19
Izreka 16:20
Izreka 16:21
Izreka 16:22
Izreka 16:23
Izreka 16:24
Izreka 16:25
Izreka 16:26
Izreka 16:27
Izreka 16:28
Izreka 16:29
Izreka 16:30
Izreka 16:31
Izreka 16:32
Izreka 16:33
Izreka 1 / Izr 1
Izreka 2 / Izr 2
Izreka 3 / Izr 3
Izreka 4 / Izr 4
Izreka 5 / Izr 5
Izreka 6 / Izr 6
Izreka 7 / Izr 7
Izreka 8 / Izr 8
Izreka 9 / Izr 9
Izreka 10 / Izr 10
Izreka 11 / Izr 11
Izreka 12 / Izr 12
Izreka 13 / Izr 13
Izreka 14 / Izr 14
Izreka 15 / Izr 15
Izreka 16 / Izr 16
Izreka 17 / Izr 17
Izreka 18 / Izr 18
Izreka 19 / Izr 19
Izreka 20 / Izr 20
Izreka 21 / Izr 21
Izreka 22 / Izr 22
Izreka 23 / Izr 23
Izreka 24 / Izr 24
Izreka 25 / Izr 25
Izreka 26 / Izr 26
Izreka 27 / Izr 27
Izreka 28 / Izr 28
Izreka 29 / Izr 29
Izreka 30 / Izr 30
Izreka 31 / Izr 31