A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izreka 14

1
Mudrost i žena sagrade sebi kuću, a ludost je raskopa vlastitim rukama.
2
Tko radi pošteno, boji se Gospodina, a tko ide stranputicom, prezire ga.
3
U ustima je luđaka prut za njegovu oholost, a mudrome čovjeku usne su njegove zaštita.
4
Gdje nema volova, nema žita, a obilna je ljetina od volovske snage.
5
Istinit svjedok ne laže, a lažan svjedok iznosi laži.
6
Podsmjehivač traži mudrost, ali uzalud, u razumnomu je lako naći znanje.
7
Idi od luđaka, jer ne čuješ nikakve pametne riječi!
8
U tome je mudrost pametnoga da pazi na svoj put, a stranputica je ludost luđaka.
9
Luđaku je šala grijeh, među pravednima vlada dobar sporazum.
10
Srce samo poznaje svoju bol; u njegovu se radost ne miješa tuđin. \
11
Dom će bezbožnika propasti, a šator će pravednika procvasti.
12
Ponekad se neki put jednome čini ravan, a kraj su mu staze smrti.
13
I kod smijeha može se srce žalostiti, i veselju je kraj žalost.
14
Za svoj život odmetnik prima plaću, a tako i dobar čovjek za svoja djela.
15
Lud vjeruje svakoj riječi, a pametan pazi na svoje korake.
16
Mudar ima strahopoštovanje i kloni se zla, a lud ide preko toga i osjeća se sigurnim.
17
čovjek zajedljiv učini ludost, a razborit je strpljiv.
18
Luđaci ostaju u svojoj ludosti, a mudri se kite znanjem.
19
Pred dobrima se zli moraju prignuti, i bezbožnici moraju stajati na vratima pravednika.
20
I svojemu prijatelju mrzak je siromah, a mnogo ih je koji ljube bogataša.
21
Tko prezirno postupa s bližnjima, griješi; blago onome koji se smiluje siromahu! \
22
Ne idu li stranputicom oni koji smišljaju zlo? A koji misle na dobro, žanju ljubav i vjernost.
23
U svakom radu ima dobitka, a puste riječi donose samo gubitak.
24
Kruna je mudrih njihovo bogatstvo, a ludost luđakâ ostaje ludost.
25
Izbavitelj je života istiniti svjedok; a tko iskazuje laži, kvaritelj je. \
26
U strahu je Gospodnjem pouzdanje jakomu; i njegovoj djeci pruža zaštitu. \
27
Strah je Gospodnji izvor života; on pomaže izbjeći zamkama smrti. \
28
Na mnoštvu naroda počiva slava kraljeva; knežev je pad kad nema ljudi. \
29
Strpljiv čovjek pokazuje mnogu mudrost; čovjek zajedljiv počini ludost za ludošću. \
30
Život je tijelu srce mirno, a strast je kao crvotočina u kostima.
31
Tko pritišće siromaha, huli na njegova Stvoritelja, a poštuje ga onaj koji se smiluje siromahu.
32
Po svojoj zloći dolazi bezbožnik do pada, a pravednik ostaje još utješen i na samrti.
33
U srcu razumnoga počiva razboritost, a što je u luđakovoj nutrini, to se pokaže.
34
Pravednost podiže narod, a opačina je sramota narodima.
35
Mio je kralju razuman sluga, a njegov gnjev pogodi nevaljalca.
Izreka 14:1
Izreka 14:2
Izreka 14:3
Izreka 14:4
Izreka 14:5
Izreka 14:6
Izreka 14:7
Izreka 14:8
Izreka 14:9
Izreka 14:10
Izreka 14:11
Izreka 14:12
Izreka 14:13
Izreka 14:14
Izreka 14:15
Izreka 14:16
Izreka 14:17
Izreka 14:18
Izreka 14:19
Izreka 14:20
Izreka 14:21
Izreka 14:22
Izreka 14:23
Izreka 14:24
Izreka 14:25
Izreka 14:26
Izreka 14:27
Izreka 14:28
Izreka 14:29
Izreka 14:30
Izreka 14:31
Izreka 14:32
Izreka 14:33
Izreka 14:34
Izreka 14:35
Izreka 1 / Izr 1
Izreka 2 / Izr 2
Izreka 3 / Izr 3
Izreka 4 / Izr 4
Izreka 5 / Izr 5
Izreka 6 / Izr 6
Izreka 7 / Izr 7
Izreka 8 / Izr 8
Izreka 9 / Izr 9
Izreka 10 / Izr 10
Izreka 11 / Izr 11
Izreka 12 / Izr 12
Izreka 13 / Izr 13
Izreka 14 / Izr 14
Izreka 15 / Izr 15
Izreka 16 / Izr 16
Izreka 17 / Izr 17
Izreka 18 / Izr 18
Izreka 19 / Izr 19
Izreka 20 / Izr 20
Izreka 21 / Izr 21
Izreka 22 / Izr 22
Izreka 23 / Izr 23
Izreka 24 / Izr 24
Izreka 25 / Izr 25
Izreka 26 / Izr 26
Izreka 27 / Izr 27
Izreka 28 / Izr 28
Izreka 29 / Izr 29
Izreka 30 / Izr 30
Izreka 31 / Izr 31