A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izreka 11

1
Lažna je vaga Gospodinu mrska, a puna mu je mjera ugodna.
2
Dođe li oholost, dođe i prezir, a mudrost se zadrži kod poniznih.
3
Nedužnost vodi poštene sigurno, a nevjerne upropaštava njihova lažljivost.
4
Bogatstvo ne koristi ništa u dan srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti.
5
Nedužnome ravna put njegova pravda, a bezbožnik pada od vlastite zloće.
6
Poštene izbavlja njihova pravda, a nevjerni se hvataju u vlastitoj zloći.
7
Kad umre bezbožnik, propada njegovo nadanje; očekivanje opakoga se sruši. \
8
Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik zauzima njegovo mjesto.
9
Opak čovjek traži da pokvari bližnjega svojim jezikom, a oprezom se izbavljaju pravednici.
10
Dobru pravednika raduje se grad, a kliče nad propašću bezbožnika.
11
Grad se podiže blagoslovom poštenih ljudi, a ustima se bezbožnika uništava.
12
Bezumik postupa sa svojim bližnjim prezirno, a razuman čovjek tiho šuti.
13
Tko kao klevetnik ide naokolo, izdaje tajne, a pouzdan čovjek čuva ih tajno.
14
Gdje nema vodstva, propada narod, a dobro stoji gdje se čuju mnogi savjetnici.
15
Veoma se zlo prolazi kad se jamči za druge; tko izmiče pružanju ruke, ide sigurno. \
16
Oprezna žena je čast mužu, a žena koja prezire pravdu, prijestolje je sramote. Lijeni ljudi oskudijevaju, a radini dobivaju bogatstvo.
17
Dobrostiv čovjek čini samom sebi dobro; nemilostiv samom sebi reže meso. \
18
Bezbožnik dobiva isprazan dobitak, a sigurnu plaću onaj koji sije pravednost.
19
Tko se drži pravednosti, ide prema životu; tko čini zlo, srlja u propast. \
20
Tko je lažna srca, mrzak je Gospodinu, a tko ide nedužno, mio mu je.
21
Prije će ili kasnije zao čovjek primiti kaznu, a rod će se pravednika izbaviti.
22
U gubici svinje zlatna brnjica: to je lijepa, ali besramna žena.
23
Pravednikova želja nalazi sreću; nada je bezbožnikova nesreća. \
24
Jedan dijeli obilno i sve je bogatiji; drugi previše škrtari i sve je siromašniji. \
25
Tko čini dobro, nalazi obilnu okrepu; tko napaja druge, napaja samoga sebe. \
26
Tko ne da žita, proklinje ga narod; tko ga daje, na njegovu glavu dolazi blagoslov. \
27
Tko traži dobro, dobiva milost; tko traži zlo, ono ga snađe. \
28
Tko se uzda u svoje bogatstvo, propada; a pravednici uspijevaju kao zelene grane. \
29
Tko zapušta svoju kuću, žanje vjetar; luđak će služiti mudromu. \
30
Plod je pravednikov drvo života; mudri pridobiva srca. \
31
Ako se pravedniku plaća na zemlji, koliko prije bezbožniku i grješniku.
Izreka 11:1
Izreka 11:2
Izreka 11:3
Izreka 11:4
Izreka 11:5
Izreka 11:6
Izreka 11:7
Izreka 11:8
Izreka 11:9
Izreka 11:10
Izreka 11:11
Izreka 11:12
Izreka 11:13
Izreka 11:14
Izreka 11:15
Izreka 11:16
Izreka 11:17
Izreka 11:18
Izreka 11:19
Izreka 11:20
Izreka 11:21
Izreka 11:22
Izreka 11:23
Izreka 11:24
Izreka 11:25
Izreka 11:26
Izreka 11:27
Izreka 11:28
Izreka 11:29
Izreka 11:30
Izreka 11:31
Izreka 1 / Izr 1
Izreka 2 / Izr 2
Izreka 3 / Izr 3
Izreka 4 / Izr 4
Izreka 5 / Izr 5
Izreka 6 / Izr 6
Izreka 7 / Izr 7
Izreka 8 / Izr 8
Izreka 9 / Izr 9
Izreka 10 / Izr 10
Izreka 11 / Izr 11
Izreka 12 / Izr 12
Izreka 13 / Izr 13
Izreka 14 / Izr 14
Izreka 15 / Izr 15
Izreka 16 / Izr 16
Izreka 17 / Izr 17
Izreka 18 / Izr 18
Izreka 19 / Izr 19
Izreka 20 / Izr 20
Izreka 21 / Izr 21
Izreka 22 / Izr 22
Izreka 23 / Izr 23
Izreka 24 / Izr 24
Izreka 25 / Izr 25
Izreka 26 / Izr 26
Izreka 27 / Izr 27
Izreka 28 / Izr 28
Izreka 29 / Izr 29
Izreka 30 / Izr 30
Izreka 31 / Izr 31