A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 39

1
Od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva načiniše sjajne haljine za službu u svetištu. Isto tako načiniše sveto ruho Aronu, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
2
Oplećak načini od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana.
3
Zlato skovaše u tanke pločice i razrezaše ih u niti, da ih umjetnim vezivom uvezu u modri i crveni skrlet, u tamnocrveno predivo i u lan.
4
Načiniše dva plećna komada, što su se sklapala. Na oba kraja bio je zajedno privezan.
5
Tkanica, što je bila na njemu da se njom priveže, bila je izrađena od jednoga komada s njim i jednakim radom: od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
6
Urediše dva kamena oniksa, tako da su bila ukovana u zlato, a urezaše u njih imena sinova Izrćlovih, kako ih umije urezati pečatna umjetnost.
7
I stavi ih on na plećne komade oplećka, kao kamene spomene na sinove Izrćlove, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
8
Naprsnik načini kao oplećak umjetničkim tkalačkim radom od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana.
9
Načiniše naprsnik četvrtast, podvostručen, pedalj dug, pedalj širok, podvostručen.
10
Onda udariše po njemu četiri reda dragoga kamenja: u prvom redu karneol, topaz i smaragd,
11
u drugom redu rubin, safir i dijamant,
12
u trećem redu hijacint, ahat i ametist,
13
u četvrtom redu krizolit, oniks i jaspis. Pri njihovu ukivanju svi su bili ukovani u zlato.
14
Tih kamenova bilo je dvanćst, koliko je bilo imena sinova Izrćlovih. Bili su urezani kao pečat, svaki s imenom jednoga od dvanćst plemena.
15
Pričvrstiše onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čistoga zlata.
16
Načiniše potom dvije zlatne kopče i dvije zlatne karike na oba kraja na naprsniku.
17
Oba zlatna lančića pričvrstiše na dvije karike na krajevima naprsnika.
18
Druga oba kraja od oba lančića pričvrstiše na dvije kopče, a nju sprijeda na oba leđna komada oplećka.
19
I načiniše dvije druge zlatne karike i pričvrstiše ih na oba kraja naprsnika, na unutrašnji njegov rub, što je okrenut prema oplećku.
20
Nato načiniše još dvije zlatne karike i pričvrstiše ih na oba leđna komada oplećka, odozdo na njegovoj prednjoj strani, tamo gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.
21
Vrpcom od modroga skrleta privezaše naprsnik njegovim karikama za karike oplećka, tako da je stajao naprsnik nad tkanicom oplećka i nije se mogao pomicati od oplećka, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
22
Načiniše plašt za oplećak, tkan sav od modroga skrleta.
23
Prorez za vrat na plaštu bio je u sredini i bio je sličan prorezu na oklopu. Oko proreza za vrat bio je rub, da se ne razdre.
24
Odozdo na rubu plašta staviše šipke od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana.
25
Od čistoga zlata načiniše zvončiće i staviše zvončiće među šipke uokolo na rub plašta,
26
tako da je oko ruba plašta sve jedan zvončić dolazio za jednom šipkom, za vršenje svete službe, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
27
Košulje Aronu i njegovim sinovima načiniše od lana tkalačkim radom,
28
kapu od lana, visoke kape od lana i oko boka platnene haljine od lana,
29
i pojas od lana, modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva, umjetnički vezen, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
30
Načiniše čeonu pločicu, svetu krunu, od čistoga zlata, i napisaše na njoj, kako se urezuje pismo u pečat: “Gospodinu posvećeno”.
31
Pričvrstiše na nju vrpcu od modroga skrleta, da se veže gore za kapu, kao što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
32
Tako završi sav rad za prebivalište Šatora svjedočanstva. Sinovi Izrćlovi izvedoše to posve onako kako je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju.
33
I donesoše Mojsiju prebivalište, šator i sve njegovo posuđe, kuke, daske, prijevornice, stupove i njegove stopice
34
i pokrov od ovnujskih koža crveno obojenih, gornji pokrov od kože morske krave i unutrašnju zavjesu,
35
kovčeg zakona i njegove poluge i pomirilište,
36
stol sa svim posuđem i kruhove obličja,
37
svijećnjak od čistoga zlata i njegove svjetiljke, što su bile u jedan red poredane, i sve njegovo posuđe i ulje za rasvjetu,
38
i zlatni žrtvenik i ulje pomazanja, miomirisni kâd i zavjesu za ulaz u Šator,
39
mjedeni žrtvenik s mjedenom rešetkom, poluge i sve njegovo posuđe, umivaonicu i njezino podnožje,
40
zavjese dvorišta sa stupovima i njihovim stopicama, zavjesu za ulaz u dvorište s užetima i koljem i sve posuđe za službu u prebivalištu Šatora svjedočanstva,
41
i sjajne haljine za službu u svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovih sinova za svećeničku službu.
42
Posve onako kako je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju, izvedoše sav rad sinovi Izrćlovi.
43
Kad Mojsije razgleda čitavo djelo, vidje da ga izvedoše posve onako kao što je bio zapovjedio Gospodin. I Mojsije im dade blagoslov.
Izlaska 39:1
Izlaska 39:2
Izlaska 39:3
Izlaska 39:4
Izlaska 39:5
Izlaska 39:6
Izlaska 39:7
Izlaska 39:8
Izlaska 39:9
Izlaska 39:10
Izlaska 39:11
Izlaska 39:12
Izlaska 39:13
Izlaska 39:14
Izlaska 39:15
Izlaska 39:16
Izlaska 39:17
Izlaska 39:18
Izlaska 39:19
Izlaska 39:20
Izlaska 39:21
Izlaska 39:22
Izlaska 39:23
Izlaska 39:24
Izlaska 39:25
Izlaska 39:26
Izlaska 39:27
Izlaska 39:28
Izlaska 39:29
Izlaska 39:30
Izlaska 39:31
Izlaska 39:32
Izlaska 39:33
Izlaska 39:34
Izlaska 39:35
Izlaska 39:36
Izlaska 39:37
Izlaska 39:38
Izlaska 39:39
Izlaska 39:40
Izlaska 39:41
Izlaska 39:42
Izlaska 39:43
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40