A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 38

1
Nato podiže žrtvenik za žrtve paljenice od bagremova drveta, pet lakata dug i pet lakata širok, četvrtast i tri lakta visok.
2
Stavi mu na četiri ugla rogove. Rogovi su činili s njim jednu cjelinu. Okova ga u mjed.
3
Tad načini sve za žrtvenik potrebno posuđe: lonce, lopatice, kotliće, vilice i kliješta. Sve posuđe napravi od mjedi.
4
Načini za žrtvenik i mrežastu rešetku od mjedi ispod ophodne izbočine odozdo, sve do pola visine.
5
Sali četiri ugla mjedene rešetke za provlačenje poluge.
6
Nato načini poluge od bagremova drveta i okova ih u mjed.
7
Utakne poluge u kolutove na stranama žrtvenika, da se je mogao nositi o njima. Načini ga od dasaka, tako da je bio šupalj.
8
Tada napravi mjedenu umivaonicu i njezino podnožje od mjedi, od ogledalâ ženâ poslužiteljica, što su služile na ulazu u Šator svjedočanstva.
9
Nato postavi dvorište. Na južnoj njegovoj strani bile su zavjese dvorišta od lana sto lakata duge,
10
uz to dvadeset stupova s dvadeset stopica od mjedi. Kuke stupova uz njihove karike bile su od srebra.
11
Na sjevernoj strani bile su zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova s dvadeset njihovih stopica od mjedi. Kuke stupova i njihove karike bile su od srebra.
12
Na zapadnoj strani bile su zavjese pedeset lakata duge, uz to deset stupova s deset njihovih stopica. Kuke stupova i karike bile su od srebra.
13
Sprijeda, na istočnoj strani, bile su zavjese pedeset lakata duge.
14
Zavjese od petnćst lakata bile su na jednoj strani, uz to tri stupa s tri njihove stopice;\
15
na drugoj strani, s obje strane ulaza u dvorište, bile su isto tako zavjese od petnćst lakata, uz to tri stupa s tri njihove stopice.
16
Sve zavjese dvorišta uokolo bile su od lana.
17
Podnožja stupova bila su od mjedi, kuke stupova i karike njihove od srebra, navlaka njihovih glava također od srebra. Svi stupovi dvorišta imali su srebrne karike.
18
Zavjesa ulaza u dvorište bila je umjetnički vezena od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana, dvadeset lakata duga i pet lakata visoka po širini, u skladu sa zavjesama dvorišta.
19
četiri njihova stupa s četiri svoje stopice bili su od mjedi, kuke njihove od srebra, navlaka njihovih glava i njihove karike isto tako od srebra.
20
Sve kolje za sveti šator i dvorište uokolo bilo je od mjedi.
21
Ovo je račun za prebivalište, naime za prebivalište zakona. Uzeše ga praviti, na Mojsijevu zapovijed, leviti pod upravom Itamara, sina svećenika Arona.
22
Besalel, sin Urijin, unuk Hurov, od plemena Judina, bio je načinio sve što je bio zapovjedio Gospodin Mojsiju,
23
i s njim Oholiab, sin Ahisamakov, od plemena Danova, umjetnik-obrtnik, umjetnički tkalac i vezilac po modrom i crvenom skrletu, po tamnocrvenom predivu i lanu.
24
Svega zlata, darovanoga zlata, što ode na razne radove za svetište, iznosilo je dvadeset i devet talenata i sedam stotina i trideset šekela, po težini svetišta.
25
Srebra, što uđe kod brojenja općine, iznosilo je sto talenata i tisuću sedam stotina i sedamdeset šekela po težini svetišta.
26
Po jednu beku? polovica šekela po težini svetišta? na glavu svih onih što uđoše u brojenje, od dvadeset godina naviše, šesto tri tisuće petsto i pedeset ljudi.
27
Sto talenata srebra potrošilo se na lijevanje stopicâ za svetište i stopicâ za zavjese, sto talenata na sto stopica, na svaku stopicu jedan talenat.
28
Od tisuću sedamsto sedamdeset i pet šekela načini on kuke za stupove, prevuče njihove glave i opremi ih karikama.
29
Darovane mjedi bilo je sedamdeset talenata i dvije tisuće i četiri stotine šekela.
30
Od toga načini on stopice za vrata u Šator svjedočanstva i mjedeni žrtvenik, mjedenu rešetku i sve posuđe žrtvenika,
31
stopice u dvorištu uokolo i stopice na ulazu u dvorište, sve kolje dvorišta uokolo.
Izlaska 38:1
Izlaska 38:2
Izlaska 38:3
Izlaska 38:4
Izlaska 38:5
Izlaska 38:6
Izlaska 38:7
Izlaska 38:8
Izlaska 38:9
Izlaska 38:10
Izlaska 38:11
Izlaska 38:12
Izlaska 38:13
Izlaska 38:14
Izlaska 38:15
Izlaska 38:16
Izlaska 38:17
Izlaska 38:18
Izlaska 38:19
Izlaska 38:20
Izlaska 38:21
Izlaska 38:22
Izlaska 38:23
Izlaska 38:24
Izlaska 38:25
Izlaska 38:26
Izlaska 38:27
Izlaska 38:28
Izlaska 38:29
Izlaska 38:30
Izlaska 38:31
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40