A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 37

1
Besalel načini zatim kovčeg od drveta bagrema, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok.
2
Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i provede mu zlatan vijenac uokolo.
3
Uz to sali četiri zlatna koluta za četiri noge, dva koluta na jednoj i dva koluta na drugoj strani.
4
Tada načini poluge od bagremova drveta i pozlati ih.
5
Utaknu poluge u kolutove na stranama kovčega, tako da se je kovčeg mogao nositi.
6
Načini pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo i lakat i pol široko.
7
Uz to načini dva zlatna kerubina. Izradi ih kovanim radom tako da su činili jedan komad s oba kraja pomirilišta.
8
Jednoga kerubina s jednim krajem, drugoga kerubina s drugim krajem povezane u jedan komad s pomirilištem; tako načini oba kerubina na oba kraja.\
9
Kerubini su držali svoja krila prema gore raširena i tako su ujedno svojim krilima pokrivali pomirilište. Njihova su lica bila okrenuta jedno prema drugomu. Ujedno su lica kerubina gledala na pomirilište.
10
Onda načini stol od bagremova drveta: dva lakta dug, jedan lakat širok i lakat i pol visok.
11
Pozlati ga čistim zlatom i napravi na njemu zlatan vijenac uokolo.
12
I provede oko njega uokolo za dlan širok okvir i na tom okviru zlatan vijenac, koji se je isto tako vijao uokolo.
13
Sali za nj četiri zlatna koluta i pričvrsti kolutove na četiri strane, i to na četiri ugla uz četiri njegove noge.
14
Tik uz okvir bili su kolutovi za poluge, da se stol mogao nositi.
15
Poluge napravi od bagremova drveta i pozlati ih, da se stol mogao nositi.
16
Načini onda od čistoga zlata posuđe što je imalo stajati na stolu, njegove zdjele, kotlove, čaše, i vrčeve za prinošenje naljeva.
17
Onda načini svijećnjak od čistoga zlata. Kovanim radom izradi svijećnjak, njegovu nogu i njegovo stablo. S njim zajedno bile su iz jednoga komada njegove čaše, jabuke i cvjetovi.
18
Šest grana izlazilo je s obje strane, tri grane na svijećnjaku s jedne strane, a tri grane s druge strane.
19
Na svakoj grani bile su tri kao badem čaše slične bademovu cvijetu s pupom i cvijetom. Tako na šest grana, što su izlazile iz svijećnjaka.
20
Na samom stablu svijećnjaka bile su četiri kao badem čaše s jabukama i cvjetovima,
21
i to uvijek jabuka ispod dvije grane što su izlazile iz njega.
22
Njihove jabuke i grane bile su s njim iz jednoga komada, od čistoga zlata.
23
Onda načini uz to sedam svjetiljki, podrezače i posudice od čistoga zlata.
24
Od jednoga talenta čistoga zlata načini svijećnjak i sve njegovo posuđe.
25
Još načini žrtvenik kadioni od bagremova drveta, jedan lakat dug, jedan lakat širok, četvrtast i dva lakta visok. Njegovi su rogovi bili s njim u jednom komadu.
26
Pozlati ga čistim zlatom, njegovu ploču kao i stijene uokolo i njegove rogove. Oko njega uokolo provede zlatan vijenac.
27
Onda načini ispod vijenca na obje strane, naime, na dvije suprotne strane, dva zlatna koluta za poluge, da se je mogao nositi o njima.
28
Poluge načini od bagremova drveta i pozlati ih.
29
Onda pripravi sveto ulje pomazanja i čisti, mirisni kâd, kako ga pravi pomastar.
Izlaska 37:1
Izlaska 37:2
Izlaska 37:3
Izlaska 37:4
Izlaska 37:5
Izlaska 37:6
Izlaska 37:7
Izlaska 37:8
Izlaska 37:9
Izlaska 37:10
Izlaska 37:11
Izlaska 37:12
Izlaska 37:13
Izlaska 37:14
Izlaska 37:15
Izlaska 37:16
Izlaska 37:17
Izlaska 37:18
Izlaska 37:19
Izlaska 37:20
Izlaska 37:21
Izlaska 37:22
Izlaska 37:23
Izlaska 37:24
Izlaska 37:25
Izlaska 37:26
Izlaska 37:27
Izlaska 37:28
Izlaska 37:29
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40