A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 36

1
Tako neka izvedu djelo Besalel i Oholiab i svi umjetnosti vični ljudi, kojima je Gospodin dao umjetničke mudrosti i uviđavnosti, tako da znaju izvesti sve svetištu potrebne radove točno onako kako je zapovjedio Gospodin.”
2
Nato pozva Mojsije Besalela i Oholiaba i sve umjetnosti vične ljude, kojima je bio Gospodin udijelio osjećaj za umjetnost, sve koje je na to gonilo njihovo srce, da se prihvate djela i da ga izvedu.
3
Oni primiše od Mojsija sve priloge što su ih bili donijeli sinovi Izrćlovi, da se izvedu radovi za postavljanje svetišta. Oni su mu i dalje donosili svako jutro dragovoljne priloge.
4
Tada dođoše svi umjetnici, koji su bili zaposleni na radovima za svetište, svaki od rada kojim je bio zaposlen,
5
i rekoše Mojsiju: “Narod donosi puno više nego što treba da se izvede ono što je Gospodin bio zapovjedio da se učini.”
6
Zato Mojsije dade da se oglasi zapovijed u taboru: “Ni čovjek ni žena neka više ne donose priloga za svetište!” I narod prestade donositi darove,
7
jer je bilo svega dosta da se izvede sve djelo, bilo je i previše.
8
Tako načiniše svi koji su bili umjetničkoga duha među onima što su radili, sveti šator od deset šatorskih zavjesa. Od lana, od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva, s kerubinima, umjetno vezenim, on ih načini.
9
Svaka šatorska zavjesa bila je dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera bila je za sve zavjese.
10
I sastavi po pet zavjesa zajedno.
11
Onda načini petlje od modrog skrleta na rubu zadnje zavjese jednoga sastavljenog komada, isto tako na rubu zadnje zavjese drugoga sastavljenog komada.
12
Pedeset petlji pričvrsti na jednu zavjesu i pedeset na rubu zavjese što je pripadala drugom sastavljenom komadu, tako da su petlje stajale jedna prema drugoj.
13
Uz to načini pedeset zlatnih kuka i kukama sveza zavjese jednu s drugom, tako da je svetište tvorilo jednu cjelinu.
14
Onda načini zavjese od kostrijeti za pokrov nad svetim šatorom. Jedanćst zavjesa načini za to.
15
Svaka je zavjesa bila trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista je mjera bila za svih jedanćst zavjesa.
16
Onda sastavi pet zavjesa za sebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe.
17
Na rubu zadnje zavjese jednoga sastavljenog komada načini pedeset petlji i isto tako pedeset petlji na rubu zadnje zavjese drugoga sastavljenog komada.
18
Uz to načini pedeset mjedenih kuka, da šatorski pokrov sastave u jednu cjelinu.
19
Potom načini za šatorski pokrov pokrivač od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koža morske krave.
20
Onda načini od drveta bagrema daske za sveti šator, što stoje uspravno.
21
Svaka je daska bila deset lakata duga, a lakat i pol široka.
22
Svaka je daska imala po dva čepa, što su jedan s drugim bili svezani. Tako načini sve daske za šator.
23
I to načini na daskama za sveti šator: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu.
24
Onda stavi ispod dvadeset dasaka četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod dasku za dva njezina čepa.
25
Isto tako napravi za drugu stranu svetog šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka
26
i četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku.
27
Za zadnju stranu svetoga šatora, zapadnu stranu, načini šest dasaka.
28
Osim toga načini još dvije daske za uglove šatora na zadnjoj strani.
29
One su bile odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako načini obje u dva ugla.
30
Bilo je tako osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnćst stopica, dvije stopice pod svakom daskom.
31
Onda načini prijevornice od bagremova drveta, pet za daske na jednoj strani šatora,
32
pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani šatora prema zapadu.
33
Srednju prijevornicu napravi tako da je išla sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
34
Daske okova zlatom, kolutove, kroz koje bi se utakle prijevornice, načini od zlata. I prijevornice okova zlatom.
35
Onda napravi zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana. Napravi ga s umjetno vezenim kerubinima.
36
Potom načini za nj četiri stupa od drveta bagrema i okova ih zlatom. I kuke njihove bile su od zlata. Sali za njih četiri srebrne noge.
37
Za ulaz u šator načini zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana s umjetnim vezovima
38
i pet njegovih stupova i njihove kuke. Vrhove im i pojase okova zlatom. Pet stopica bilo je od mjedi.
Izlaska 36:1
Izlaska 36:2
Izlaska 36:3
Izlaska 36:4
Izlaska 36:5
Izlaska 36:6
Izlaska 36:7
Izlaska 36:8
Izlaska 36:9
Izlaska 36:10
Izlaska 36:11
Izlaska 36:12
Izlaska 36:13
Izlaska 36:14
Izlaska 36:15
Izlaska 36:16
Izlaska 36:17
Izlaska 36:18
Izlaska 36:19
Izlaska 36:20
Izlaska 36:21
Izlaska 36:22
Izlaska 36:23
Izlaska 36:24
Izlaska 36:25
Izlaska 36:26
Izlaska 36:27
Izlaska 36:28
Izlaska 36:29
Izlaska 36:30
Izlaska 36:31
Izlaska 36:32
Izlaska 36:33
Izlaska 36:34
Izlaska 36:35
Izlaska 36:36
Izlaska 36:37
Izlaska 36:38
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40