A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 35

1
Nato sabra Mojsije svu općinu sinova Izrćlovih i reče im: “Ovo je zapovjedio Gospodin da činite:
2
Šest dana smije se raditi. Ali sedmi dan mora vam biti svet, blagdan, dan odmora u čast Gospodinu. Tko bi radio taj dan, kaznit će se smrću.
3
U subotu ne smijete ložiti ognja ni u jednom od svojih stanova.”
4
Još zapovjedi Mojsije cijeloj općini sinova Izrćlovih: “Ovo je zapovjedio Gospodin:
5
Dajte od onoga što posjedujete prilog za Gospodina! Svatko koga njegovo srce na to ponuka, neka donese kao prilog za Gospodina zlato, srebro i mjed,
6
modri i crveni skrlet, tamnocrveno predivo, lan i kostrijet,
7
ovnujske kože crveno obojene, kože od morske krave i drvo bagrema,
8
ulje za svijećnjak i mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kâd,
9
oniksovo kamenje i drago kamenje za okivanje na oplećak i naprsnik!
10
Svi koji su među vama vješti u umjetnosti, neka dođu i neka sve postave što ja zapovjedio Gospodin:
11
svetište i njegov šatorski pokrov i povrh njega gornji pokrov, njegove kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice,
12
kovčeg i njegove poluge, pomirilište i unutrašnju zavjesu,
13
stol, njegove poluge i sve njegove sprave i kruh obličja,
14
svijećnjak za rasvjetu i njegove sprave i svjetiljke i ulje za svijećnjak,
15
žrtvenik kadioni i njegove poluge, ulje pomazanja i kâd miomirisni, zavjesu od vrata za ulaz u svetište,
16
žrtvenik za žrtve paljenice i njegovu rešetku od mjedi, njegove poluge i sve njegove sprave, umivaonicu i njezino podnožje,
17
zavjesu za dvorište, njegove stupove i njihove stopice, zastor za ulaz u dvorište,
18
kolje za svetište i kolje za dvorište s njihovim užetima,
19
sjajne haljine za službu u svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine njegovim sinovima za svećeničku službu!”
20
Nato ode sva općina sinova Izrćlovih od Mojsija.
21
Tada dođe svatko koga je na to ponukalo njegovo srce, i svatko tko se za to osjećao potaknut, donese prilog Gospodinu za gradnju šatora svjedočanstva, za svu službu u njemu i za sveto ruho.
22
Dođoše ljudi i žene. Svi, koje je srce na to nagnalo, donesoše narukvice, naušnice, prstenje, ogrlice, zlatninu svake vrste. Svatko tko je bio obećao Gospodinu kakav dar u zlatu
23
i svi koji su imali modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva, lana, kostrijeti, ovnujskih koža crveno obojenih i koža od morske krave, prinesoše.
24
Tko god htjede dati kakav dar u srebru i mjedi, prinese dar Gospodinu, i svaki koji je imao bagremova drveta za gradnju, prinese.
25
Sve žene vješte u umjetnosti prele su svojim rukama i donosile što ispredoše: modri i crveni skrlet, tamnocrveno predivo i lan.
26
Druge žene, koje su se osjećale potaknute na to svojom umjetničkom vještinom, prele su kostrijet.
27
Knezovi donesoše oniksovo kamenje i drugo drago kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik,
28
uz to mirise i ulje za svijećnjak, ulje za pomazanja i za miomirisni kâd.
29
Svi ljudi i žene, koje ponuka njihovo srce da što pridonesu za čitavo djelo što ga je Gospodin bio zapovjedio preko Mojsija da bude napravljeno, pridonesoše. Kao dragovoljan dar donesoše to Gospodinu sinovi Izrćlovi.
30
Nato reče Mojsije sinovima Izrćlovim: “Evo, Gospodin po imenu pozva Besalela, sina Urije, unuka Hurova, od plemena Judina,
31
i napuni ga duhom Božjim, umjetničkom mudrošću, uviđavnošću, razumom i svakom vještinom,
32
da izradi nacrt, da izvede radove u zlatu, srebru i mjedi,
33
da kleše i ukiva kamen, da reže drvo, ukratko, da obavlja svakovrsne radove.
34
Ali mu udijeli i da pouči druge, njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova.
35
Napuni ih umjetničkim duhom, da izvedu radove svake vrste, kako ih izrađuje umjetnički obrtnik, tkalac i vezilac po modrom i crvenom skrletu, po tamnocrvenom predivu i lanu, pa i obični tkalac, svi oni, koji izvode radove svake vrste i pronalaze umjetna djela.
Izlaska 35:1
Izlaska 35:2
Izlaska 35:3
Izlaska 35:4
Izlaska 35:5
Izlaska 35:6
Izlaska 35:7
Izlaska 35:8
Izlaska 35:9
Izlaska 35:10
Izlaska 35:11
Izlaska 35:12
Izlaska 35:13
Izlaska 35:14
Izlaska 35:15
Izlaska 35:16
Izlaska 35:17
Izlaska 35:18
Izlaska 35:19
Izlaska 35:20
Izlaska 35:21
Izlaska 35:22
Izlaska 35:23
Izlaska 35:24
Izlaska 35:25
Izlaska 35:26
Izlaska 35:27
Izlaska 35:28
Izlaska 35:29
Izlaska 35:30
Izlaska 35:31
Izlaska 35:32
Izlaska 35:33
Izlaska 35:34
Izlaska 35:35
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40