A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 32

1
Kad vidje narod da Mojsije dugo ne silazi s gore, okupi se narod kod Arona i zatraži od njega: “Hajde! Načini nam boga koji će ići pred nama! Jer ne znamo što bi tome Mojsiju, čovjeku koji nas izvede iz egipatske zemlje.”
2
Aron im odgovori: “Poskidajte zlatne naušnice što ih nose na ušima vaše žene, sinovi i kćeri i donesite mi ih.”
3
Sav narod poskida zlatne naušnice što ih je nosio na ušima i donese ih Aronu.
4
On ih uze od njih, preli ih i načini od njih liveno tele. Tada povikaše: “Ovo je bog tvoj, Izrćle, koji te izvede iz egipatske zemlje!”
5
Kad to vidje Aron, načini žrtvenik pred njim. Tada Aron proglasi glasno: “Sutra je svetkovina u čast Gospodinu.”
6
Sutradan rano ustadoše, žrtvovaše žrtvu paljenicu i prinesoše žrtvu mirotvornu, i posjeda narod da jede i pije. Onda se digoše da plešu.
7
Ali Gospodin reče Mojsiju: “Idi, siđi dolje! Jer tvoj narod, što si ga izveo iz egipatske zemlje, čini zlo.
8
Brzo zađoše s puta što sam im ga zapovjedio. Načiniše sebi liveno tele, pokloniše mu se, prinesoše mu žrtvu i povikaše: Ovo je bog tvoj, Izrćle, koji te izvede iz egipatske zemlje!”
9
Još reče Gospodin Mojsiju: “Promatrao sam taj narod i, vjeruj mi, to je narod tvrda vrata.
10
Sad me pusti da se raspali moj gnjev na njega i da ga uništim! Ali tebe ću učiniti velikim narodom!”
11
Mojsije je gledao kako bi ublažio Gospodina, Boga svojega, pa reče: “Zašto, Gospodine, da se raspaljuje tvoj gnjev na tvoj narod, što si ga izveo iz egipatske zemlje snagom velikom i rukom jakom?
12
Zašto da mogu govoriti Egipćani: Lukavo ih izvede, da ih pomori u gorama i da ih istrijebi sa zemlje? Odvrati se od raspaljenoga svojega gnjeva, i neka ti bude žao zbog zla što si ga namijenio svojemu narodu!
13
Spomeni se Abrahama, Izaka i Izrćla, slugu svojih, kojima si se sam sobom zakleo i obećao: Umnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu tu zemlju, o kojoj sam govorio, dat ću vašim potomcima i oni će je zauvijek posjedovati.”
14
Tada se sažali Gospodinu zbog zla kojim se bio zaprijetio svom narodu.
15
Mojsije se vrati i siđe s gore s obje ploče zakona u ruci. Ploče su bile napisane na obje strane. Sprijeda i straga su bile napisane.
16
Od samoga Boga bile su ploče izrađene, i pismo je bilo pismo Božje, urezano na ploče.
17
Kad Jošua začu veliku viku naroda, reče Mojsiju: “Bojna je vika u taboru.”
18
Ali on odgovori: “Nije to pobjednička vika, a niti vika pobijeđenih. čujem samo pjevanje!”
19
Kad se približi taboru, ugleda tele i ples. Tada se Mojsije razgnjevi, baci ploče iz ruke i razbi ih pod gorom.
20
Uze tele, što su ga bili načinili, spali ga u ognju i satre ga u prah, što ga prosu u vodu, i to dade piti sinovima Izrćlovim.
21
I reče Mojsije Aronu: “Što ti učini ovaj narod te mu nanese tako tešku krivnju?”
22
Aron odvrati: “Ne ljuti se, gospodaru moj: Ti znaš sam kako je ovaj narod zao.
23
Zatražiše od mene: Načini nam boga koji će ići pred nama! Jer ne znamo što je tome Mojsiju, čovjeku koji nas izvede iz egipatske zemlje.
24
Ja im rekoh: Tko ima zlata, neka ga skine sa sebe! I dadoše mi ga, i ja ga bacih u oganj. I izađe to tele.”
25
Kad Mojsije vidje da je narod bio tako razuzdan jer mu je Aron bio popustio uzde, na zluradost njihovih neprijatelja,
26
stade Mojsije na vrata tabora i povika: “Tko je za Gospodina, ovamo k meni!” Tada se skupiše oko njega svi sinovi Levijevi.
27
Njima reče: “Ovako govori Gospodin, Bog Izrćlov: Svaki neka pripaše svoj mač uz svoje bedro! Prijeđite kroz tabor od jednih vrata do drugih, svatko neka ubije svojega brata, svojega prijatelja i svojega rođaka!”
28
Sinovi Levijevi učiniše po zapovijedi Mojsijevoj, i pogibe naroda u taj dan oko tri tisuće ljudi.
29
Tada reče Mojsije: “Napunite danas sebi ruke za Gospodina! Jer se je svaki borio protiv svoga sina i protiv svoga brata. Zato neka budete danas blagoslovljeni!”
30
Drugi dan reče Mojsije narodu: “Teško se ogriješiste. Zato ću uzići Gospodinu. Možda i izmolim oproštenje za vaše grijehe.”
31
Tako se vrati Mojsije Gospodinu i reče: “Ah, teško sagriješi ovaj narod. Načinio je sebi boga od zlata.
32
Ipak mu sada oprosti njegov grijeh! Ako ne ćeš, onda me radije izbriši iz knjige koju vodiš!”
33
Gospodin odgovori Mojsiju: “Tko se ogriješio protiv mene, samo ću njega izbrisati iz svoje knjige.
34
A sada idi i povedi narod kamo sam ti zapovjedio! Evo, moj će anđeo ići pred tobom. Ali kad dođe vrijeme pohoda, kaznit ću na njima njihov grijeh.”
35
I Gospodin je udarao narod zato jer je bio dao načiniti tele što ga napravi Aron.
Izlaska 32:1
Izlaska 32:2
Izlaska 32:3
Izlaska 32:4
Izlaska 32:5
Izlaska 32:6
Izlaska 32:7
Izlaska 32:8
Izlaska 32:9
Izlaska 32:10
Izlaska 32:11
Izlaska 32:12
Izlaska 32:13
Izlaska 32:14
Izlaska 32:15
Izlaska 32:16
Izlaska 32:17
Izlaska 32:18
Izlaska 32:19
Izlaska 32:20
Izlaska 32:21
Izlaska 32:22
Izlaska 32:23
Izlaska 32:24
Izlaska 32:25
Izlaska 32:26
Izlaska 32:27
Izlaska 32:28
Izlaska 32:29
Izlaska 32:30
Izlaska 32:31
Izlaska 32:32
Izlaska 32:33
Izlaska 32:34
Izlaska 32:35
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40