A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 30

1
Napravi i žrtvenik koji će služiti za paljenje kada! Napravi ga od drveta bagrema!
2
Neka bude jedan lakat dug i jedan lakat širok, četvrtast i dva lakta visok! Njegovi rogovi neka čine jedan komad s njim!
3
Pozlati ga čistim zlatom i njegovu ploču i njegove stijene uokolo i njegove rogove! Napravi mu zlatan vijenac uokolo!
4
I napravi mu dva zlatna koluta ispod vijenca s obje strane i pričvrsti ih na obje njegove strane! Kroz njih neka se provuku poluge, da se može na njima nositi!
5
Poluge načini od drveta bagrema i pozlati ih.
6
Postavi ga pred zavjesu, što visi pred kovčegom zakona, pred pomirilištem što je nad kovčegom zakona, gdje ću se objavljivati tebi!
7
Aron neka tad na njemu pali miomirisni kad! Svako jutro, kad sprema svetiljke, neka ga pali!
8
I kad Aron podvečer postavlja svjetiljke, neka ga pali! Neka to bude vaš redoviti kad pred Gospodinom od koljena do koljena!
9
Ne smijete na njemu prinositi niti nezakonitoga kada, niti žrtve paljenice i prinose! Ne smijete ni naljev na njemu lijevati!
10
Aron neka jedanput u godini na njegovim rogovima izvrši očišćenje! Krvlju žrtve za grijeh, što se prinosi za očišćenje, neka na njemu izvrši očišćenje jedanput u godini od koljena do koljena: presvet je on Gospodinu!”
11
Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
12
”Kada pri brojenju odrediš broj sinova Izrćlovih, neka svatko da Gospodinu otkup za svoj život, kad ih se broji, da kod njihova brojenja ne dođe na njih kakva kazna!
13
Neka da svaki koji se mora podvrći brojenju ovo: pola šekela po šekelu svetišta, dvadeset gera ima šekel, pola šekela kao prilog Gospodinu!
14
Svaki koji se mora podvrći brojenju, od dvadeset godina i više, dat će prilog Gospodinu.
15
Bogataš neka ne daje više, a siromah ne manje od pola šekela, kad dajete prilog Gospodinu kao otkup za svoj život!
16
Upotrijebi otkupne novce što ih primaš od sinova Izrćlovih za službu u šatoru svjedočanstva da bude za sinove Izrćlove na spomen milostiv pred Gospodinom i za otkup vašega života!”
17
Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
18
”Napravi i umivaonicu od mjedi i mjedeno njezino podnožje za umivanje, postavi je između šatora svjedočanstva i žrtvenika i nalij u nju vode,
19
da Aron i sinovi njegovi iz nje peru svoje ruke i noge!
20
Neka se peru vodom, da ne umru kad ulaze u šator svjedočanstva, ili kad pristupaju k žrtveniku, da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodinu.
21
Tada neka tamo peru svoje ruke i noge, da ne umru! Taj propis ima vječnu valjanost za njih, za njega i njegove potomke od koljena do koljena.”
22
Još zapovjedi Gospodin Mojsiju:
23
”Uzmi sebi najboljih mirisa, naime najčistije smirne pet stotina šekela i pola toliko, dvjesta pedeset šekela mirisavoga cimeta, dvjesta pedeset šekela mirisavog iđirota
24
i pet stotina šekela (lovorike) kasije po šekelu svetišta, uz to jedan hin maslinova ulja!
25
Od toga napravi sveto ulje za pomazanje, mirisnu pomast, kakvu pravi pomastar! To neka bude sveto ulje za pomazanje!
26
Pomaži njim šator svjedočanstva i kovčeg zakona,
27
stol i sve njegove sprave, svijećnjak i njegove sprave i žrtvenik kadioni,
28
zatim žrtvenik za žrtve paljenice i sve njegove sprave i umivaonicu i njezino podnožje!
29
Tako ih imaš posvetiti, da budu presveti. Svatko tko ih dotakne, postat će svet.
30
Pomaži njim i Arona i njegove sinove i posveti mi ih tako za svećeničku službu!
31
A sinovima Izrćlovim zapovjedi ovo: Kao sveto ulje za pomazanje neka to kod vas vrijedi od koljena do koljena.
32
Ni na jedno čovječje tijelo ne smije se ono izliti! Ne smijete tako miješati nijedno drugo ulje. Jer to je sveto i mora vam vrijediti kao sveto.
33
Tko takvo ulje namiješa ili nešto od toga dade nepovlaštenom, mora se istrijebiti iz svog naroda.”
34
Još zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Uzmi sebi mirisâ, naime stakte, kadionih školjki, galbana, mirisnih trava i čista tamjana, sve u jednakim dijelovima,
35
i od toga načini kad, miris, kao pravi pomastar, posoljen, čist, za svetu uporabu!
36
Jedan dio od toga istucaj posve sitno i stavi nešto od toga pred kovčeg zakona u šatoru svjedočanstva, gdje ću ti se objavljivati. To vam ima vrijediti kao presveto.
37
Sličan kad onome koji ćeš napraviti, ne smijete sebi praviti. Taj vam mora biti kao posvećen Gospodinu.
38
Ako bi tko sebi načinio sličan kâd, da se naslađuje njegovim mirisom, neka se istrijebi iz svoga naroda!”
Izlaska 30:1
Izlaska 30:2
Izlaska 30:3
Izlaska 30:4
Izlaska 30:5
Izlaska 30:6
Izlaska 30:7
Izlaska 30:8
Izlaska 30:9
Izlaska 30:10
Izlaska 30:11
Izlaska 30:12
Izlaska 30:13
Izlaska 30:14
Izlaska 30:15
Izlaska 30:16
Izlaska 30:17
Izlaska 30:18
Izlaska 30:19
Izlaska 30:20
Izlaska 30:21
Izlaska 30:22
Izlaska 30:23
Izlaska 30:24
Izlaska 30:25
Izlaska 30:26
Izlaska 30:27
Izlaska 30:28
Izlaska 30:29
Izlaska 30:30
Izlaska 30:31
Izlaska 30:32
Izlaska 30:33
Izlaska 30:34
Izlaska 30:35
Izlaska 30:36
Izlaska 30:37
Izlaska 30:38
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40