A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 29

1
Ovako ćeš postupati s njima, da mi ih posvetiš za službu svećeničku: Uzmi junca i dva ovna bez pogrješke,
2
beskvasan kruh i s uljem umiješane beskvasne kolače i uljem namazane beskvasne pogače, što ćeš ih prirediti od bijeloga pšeničnoga brašna.
3
Stavi ih u jednu košaricu i u košarici prinesi ih ovamo, uz to junca i oba ovna!
4
Neka onda Aron i njegovi sinovi dođu na ulaz u šator svjedočanstva i neka se očiste vodom!
5
Uzmi haljine i stavi na Arona košulju, plašt što pripada oplećku, i oplećak s naprsnikom! Opaši ga pojasom oplećka,
6
stavi mu kapu na glavu i na kapu pričvrsti svetu pločicu!
7
Uzmi onda ulje pomazanja, izlij mu ga na glavu i pomaži ga!
8
Nato njegove sinove dovedi i obuci im košulje!
9
Opaši ih, Arona i njegove sinove, pojasom i stavi im visoke kape na glave! Tako će im pripasti svećeništvo po vječno valjanom redu. Postavi tako Arona i njegove sinove u njihovu službu!
10
Onda dovedi junca pred šator svjedočanstva! Aron i njegovi sinovi neka polože ruke juncu na glavu!
11
Nato zakolji junca pred Gospodinom, na ulazu u šator svjedočanstva,
12
uzmi nešto od krvi junčeve i pomaži prstom rogove žrtvenika! Svu ostalu krv izlij na podnožje žrtvenika!
13
Uzmi sve salo što pokriva drob, mrežicu na jetrima i oba bubrega sa salom na njima i zapali ih na žrtveniku!
14
Junčevo meso, njegovu kožu i balegu spali izvan tabora. To je žrtva za grijeh.
15
Nato uzmi jednoga ovna! Aron i sinovi njegovi neka polože ruke na glavu ovnu!
16
Zakolji ovna, uzmi njegove krvi i poškropi njom oko žrtvenika!
17
Ovna rasijeci na dijelove, operi mu drob i noge i stavi ih uz ostale dijelove i uz njegovu glavu!
18
Onda spali svega ovna na žrtveniku! To je žrtva paljenica Gospodinu, miris ugodan, žrtva ognjena Gospodinu.
19
Nato uzmi drugoga ovna! Aron i sinovi njegovi neka opet polože ruke na glavu ovnu!
20
Zakolji ovna, uzmi nešto od njegove krvi i pomaži njom resu desnoga uha Aronu i njegovim sinovima, isto tako palac desne njihove ruke i njihov nožni palac! Preostalom krvlju poškropi žrtvenik uokolo.
21
Onda uzmi nešto od krvi što je na žrtveniku, i od ulja za pomazanje i poškropi tim Arona i njegove haljine, isto tako njegove sinove i haljine njegovih sinova, da se posvete on i njegove haljine i isto tako njegovi sinovi i haljine njegovih sinova!
22
Uzmi salo od ovna, tusti rep i salo što pokriva drob, mrežicu na jetrima i oba bubrega sa salom na njima i desno stegno, jer je to ovan posvetni,
23
zatim jedan krušac, jedan kolač s uljem pečen i jednu pogaču iz košarice s beskvasnim kruhovima, što stoji pred Gospodinom!
24
To sve daj u ruke Aronu i njegovim sinovima, i žrtvuj to Gospodinu primicanjem i odmicanjem!
25
Uzmi im to opet iz ruku i zapali na žrtveniku za žrtvu paljenicu, da bude miris ugodan pred Gospodinom; to je žrtva ognjena Gospodinu.\
26
Onda uzmi grudi posvetnoga ovna, koji je za Arona, te ih žrtvuj to što se je primicalo i odmicalo, te podizalo od posvetnog ovna Gospodinu primicanjem i odmicanjem! I neka to bude tvoj dio!
27
Grudi što su se primicale i odmicale i stegno što se je podizalo za Arona i njegove sinove, proglasi posvećenim!
28
To neka od sinova Izrćlovih dobivaju Aron i njegovi sinovi kao vječnu pristojbu! Jer je to žrtva podizanja, i kao žrtvu podizanja neka sinovi Izrćlovi daju od svojih mirotvornih žrtava, kao svoju žrtvu podizanja Gospodinu!
29
Svete Aronove haljine neka prijeđu na njegove sinove nakon njega, da se u njima pomazuju i u službu namještaju.
30
Sedam dana neka ih nosi između njegovih sinova onaj koji umjesto njega bude svećenik, kad ulazi u šator svjedočanstva da služi u svetinji.
31
Uzmi ovna posvetnoga i skuhaj njegovo meso na svetom mjestu!
32
Meso ovna i kruh što je u košarici neka jedu Aron i njegovi sinovi na ulazu u šator svjedočanstva.
33
To smiju jesti samo oni za koje se izvršila žrtva pomirenja, da bi se u svoju službu namještali i posvećivali. Ali stranac ne smije od toga jesti jer je sveto.
34
Ali ako nešto preostane do jutra od mesa posvetne žrtve i od kruha, onda spali što je preostalo! Ne smije se ništa više od toga jesti jer je sveto.
35
Postupaj s Aronom i njegovim sinovima točno onako kako sam ti zapovjedio! Posveta neka traje sedam dana.
36
Žrtvuj svaki dan junca kao žrtvu pomirenja za grijeh! Očisti žrtvenik od grijeha čineći na njemu obrede očišćenja, i pomaži ga, da ga posvetiš!
37
Sedam dana čini službu pomirenja na žrtveniku i posvećuj ga! Tako će žrtvenik postati presvet. Svatko tko se dotakne žrtvenika, postat će svet.
38
Ovo prinosi na žrtveniku: dva janjeta od godine, dan za danom bez prekida!
39
Jedno janje žrtvuj ujutro, drugo podvečer,
40
uz to desetinu efe bijeloga brašna, što je umiješano s četvrtinom hina ulja od stučenih maslina! Kao naljev ima dopasti četvrt hina vina za prvo janje.
41
Drugo janje ćeš žrtvovati podvečer. Postupaj pritom kao ujutro s prinosom i naljevom! Neka bude za miris ugodni, žrtva ognjena Gospodinu!
42
To će se kod vas prinositi kao redovita žrtva paljenica od koljena do koljena pred Gospodinom na ulazu u šator svjedočanstva, gdje vam se objavljujem, kako bih tamo govorio s tobom.
43
Tamo ću se objavljivati sinovima Izrćlovim, i svojom će se slavom posvetiti.
44
Posvetit ću šator svjedočanstva i žrtvenik. I Arona i njegove sinove posvetit ću, da mi služe kao svećenici.
45
Prebivat ću među sinovima Izrćlovim i bit ću njihov Bog.
46
Oni će spoznati da sam ja, Gospodin, Bog njihov, koji ih je izveo iz egipatske zemlje, da prebivam među njima; ja, Gospodin, Bog njihov. \
Izlaska 29:1
Izlaska 29:2
Izlaska 29:3
Izlaska 29:4
Izlaska 29:5
Izlaska 29:6
Izlaska 29:7
Izlaska 29:8
Izlaska 29:9
Izlaska 29:10
Izlaska 29:11
Izlaska 29:12
Izlaska 29:13
Izlaska 29:14
Izlaska 29:15
Izlaska 29:16
Izlaska 29:17
Izlaska 29:18
Izlaska 29:19
Izlaska 29:20
Izlaska 29:21
Izlaska 29:22
Izlaska 29:23
Izlaska 29:24
Izlaska 29:25
Izlaska 29:26
Izlaska 29:27
Izlaska 29:28
Izlaska 29:29
Izlaska 29:30
Izlaska 29:31
Izlaska 29:32
Izlaska 29:33
Izlaska 29:34
Izlaska 29:35
Izlaska 29:36
Izlaska 29:37
Izlaska 29:38
Izlaska 29:39
Izlaska 29:40
Izlaska 29:41
Izlaska 29:42
Izlaska 29:43
Izlaska 29:44
Izlaska 29:45
Izlaska 29:46
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40