A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 28

1
Uzmi k sebi, između sinova Izrćlovih, brata svojega Arona s njegovim sinovima, da mi služe kao svećenici: Aron i sinovi Aronovi Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar!
2
Načini svete haljine svom bratu Aronu, njemu u čast i za ukras!
3
Govori sa svim vještim ljudima, koje sam napunio umjetničkim duhom, neka načine Aronu haljine, da se može posvetiti i da mi služi kao svećenik!
4
Ovo su haljine što će ih načiniti: naprsnik, oplećak, plašt, košulja od tkanine, kapa i pojas. Neka dakle načine svete haljine tvojemu bratu Aronu i njegovim sinovima, da mi služe kao svećenici
5
i neka za to uzmu zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana!
6
Oplećak neka načine od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i uzvedenoga lana s umjetničkim vezivom!
7
Neka ima dva plećna komada, što se mogu sklopiti! Na oba njegova kraja neka se skupe zajedno!
8
Tkanica koja je na njemu neka se s njom priveže, neka mu je jednakog rada i od jednoga komada s njim, od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana!
9
Uzmi onda dva oniksa kamena i ureži u njih imena sinova Izrćlovih.
10
Šest imena na jedan kamen i ostalih šest imena na drugi kamen, po redu kojim su bili rođeni!
11
Vještinom klesarskom i rezbarskom ureži u oba kamena imena sinova Izrćlovih! Okuj ih u zlatan pleter
12
i stavi onda oba kamena na plećne komade oplećka, kao spomen kamenove na sinove Izrćlove! Aron neka nosi pred Gospodinom njihova imena na svojim ramenima za spomen!
13
Onda napravi kopče od zlata
14
i dva lančića od čistoga zlata! Opleti ih i napravi kao vrpce i pričvrsti te pletene lančiće za kopče!
15
Onda napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkim radom! Načini ga kao oplećak od zlata, modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana!
16
Neka bude četvrtast, podvostručen, pedalj dug i širok!
17
Udari po njemu drago kamenje u četiri reda uokolo! U prvom redu neka bude karneol, topaz i smaragd;\
18
u drugom redu rubin, safir i dijamant;\
19
u trećem redu hijacint, ahat i ametist;\
20
u četvrtom redu krizolit, oniks kamen i jaspis! Neka se umetnu okovani u zlato.
21
Broj kamenova neka bude dvanćst, koliko je bilo imena sinova Izrćlovih! Neka budu umjetnički urezani kao pečat, svaki s imenom jednoga od dvanćst plemena!
22
Pričvrsti onda na naprsnik, kao pletene vrpce, lančiće od čistoga zlata!
23
Napravi zato na naprsniku dvije zlatne karike i pričvrsti obje karike na oba kraja naprsnika!
24
Zatim pričvrsti oba zlatna lančića na dvije karike na krajevima naprsnika!
25
Oba druga kraja oba lančića pričvrsti na obje kopče i njih stavi sprijeda na leđne komade oplećka!
26
Tada napravi dvije druge zlatne karike i pričvrsti ih na oba kraja naprsnika, na nutrašnji njegov rub, što je okrenut prema oplećku!
27
Napravi još dvije zlatne karike i pričvrsti ih na oba leđna komada oplećka, odozdo na prednjoj njegovoj strani, tamo gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka!
28
Neka se onda priveže naprsnik svojim karikama za karike oplećka vrpcom od modroga skrleta, tako da naprsnik stoji nad tkanicom oplećka i da se ne pomiče od oplećka!
29
Neka tako nosi Aron imena sinova Izrćlovih na naprsniku Božjih presuda na svojem srcu, kad god ulazi u svetište, na vječni spomen Gospodina!
30
U naprsnik Božjih presuda stavi Urim i Tumim, da počivaju na Aronovu srcu, kad god stupi pred Gospodina! Tako neka Aron neprestano nosi pred Gospodinom na svom srcu Božje presude za sinove Izrćlove!
31
Potom načini plašt za oplećak sav od modroga skrleta.
32
U sredini neka bude prorez za vrat, i okolo proreza neka bude rub otkan! Taj prorez neka bude kao u oklopu, da se ne razdere!
33
Odozdo na njegovu rubu napravi šipke od modrog i crvenog skrleta i tamnocrvenog prediva oko ruba, i među njima uokolo zlatne zvončiće,
34
tako da se oko ruba plašta zlatni zvončići izmjenjuju sa šipcima!
35
Aron neka ga nosi, da u njemu obavlja svetu službu, da se čuje zvonjenje kada god on ulazi u svetište pred Gospodina i kada god izlazi! Inače bi morao umrijeti.
36
Onda načini pločicu od čistoga zlata i na nju ureži, kako se urezuje pismo u pečat, ove riječi: “Posvećeno Gospodinu!”
37
Pričvrsti je za vrpcu od modrog skrleta, da se može nositi na kapi! Neka stoji sprijeda na kapi
38
i neka bude na Aronovu čelu, da Aron uzme na sebe pogrješke što ih počine sinovi Izrćlovi kod prinosa svih svojih svetih darova! Neka bude neprestano na njegovu čelu, da ih tako učini milima pred Gospodinom!
39
Napravi košulju od lana i načini kapu od lana i načini pojas umjetnički vezen!
40
Za sinove Aronove napravi košulje i načini im pojaseve i visoke kape u čast i za ukras!
41
Pa tim zaodjeni svog brata Arona i njegove sinove i pomaži ih, stavi ih u njihovu službu i posveti ih, da mi služe kao svećenici!
42
Načini im lanene haljine, da pokriju golo tijelo, i neka dosežu od bedara do nogu!
43
Aron i njegovi sinovi neka ih nose kada god ulaze u šator svjedočanstva ili pristupaju k žrtveniku da obave službu u svetištu, da ne naprte krivnju na sebe i ne umru! Ta uredba ima za njega i njegove potomke vječnu valjanost.
Izlaska 28:1
Izlaska 28:2
Izlaska 28:3
Izlaska 28:4
Izlaska 28:5
Izlaska 28:6
Izlaska 28:7
Izlaska 28:8
Izlaska 28:9
Izlaska 28:10
Izlaska 28:11
Izlaska 28:12
Izlaska 28:13
Izlaska 28:14
Izlaska 28:15
Izlaska 28:16
Izlaska 28:17
Izlaska 28:18
Izlaska 28:19
Izlaska 28:20
Izlaska 28:21
Izlaska 28:22
Izlaska 28:23
Izlaska 28:24
Izlaska 28:25
Izlaska 28:26
Izlaska 28:27
Izlaska 28:28
Izlaska 28:29
Izlaska 28:30
Izlaska 28:31
Izlaska 28:32
Izlaska 28:33
Izlaska 28:34
Izlaska 28:35
Izlaska 28:36
Izlaska 28:37
Izlaska 28:38
Izlaska 28:39
Izlaska 28:40
Izlaska 28:41
Izlaska 28:42
Izlaska 28:43
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40