A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 27

1
Onda podigni žrtvenik od drveta bagrema, pet lakata dug i pet širok! Žrtvenik mora biti četvrtast i tri lakta visok.
2
Stavi mu na četiri ugla rogove! Rogovi neka čine jednu cjelinu s njim. I okuj ga u mjed!
3
I lonce za skupljanje pepela, lopatice, kotliće, vilice i kliješta, sve mu posude načini od mjedi!
4
Onda mu načini mrežastu rešetku od mjedi i stavi na rešetku četiri koluta od mjedi, na četiri njezina ugla.
5
Pričvrsti je ispod ophodnog stupnja žrtvenika odozdo, tako da rešetka dopire sve do pola visine žrtvenika!
6
Načini za žrtvenik poluge od drveta bagrema i okuj ih u mjed!
7
Te će se poluge utaknuti u kolutove, tako da budu poluge s obje strane žrtvenika, kada se nosi.
8
Načini ga od dasaka tako da bude šupalj! Kao što ti je pokazano na gori, tako trebaju načiniti.
9
Dvorište šatora načini ovako: na južnoj strani neka budu zavjese za dvorište od lana, sto lakata duge za ovu stranu!
10
Uz to dvadeset stupova s dvadeset njihovih stopica od mjedi. Kuke stupova i njihovi kolutovi neka budu od srebra!
11
Isto tako načini za sjevernu uzdužnu stranu zavjese sto lakata duge, uz to dvadeset stupova s dvadeset njihovih stopica od mjedi! Kuke stupova i njihovi kolutovi neka budu od srebra.
12
Za širinu dvorišta na zapadnoj strani zavjese će biti pedeset lakata duge, uz to deset stupova s deset njihovih stopica.
13
Širina dvorišta na istočnoj strani bit će pedeset lakata,
14
i to neka budu zavjese od petnćst lakata na jednoj strani, uz to tri stupa s tri njihove stopice;\
15
na drugoj strani isto tako zavjese od petnćst lakata, uz to tri stupa s tri njihove stopice.
16
Ulaz u dvorište neka ima zavjesu dvadeset lakata dugu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana s umjetnim vezivom, uz to četiri stupa s četiri njihove stopice.
17
Svi stupovi dvorišta uokolo neka imaju srebrne kolutove! I njihove kuke neka budu od srebra, njihove stopice od mjedi!
18
Dvorište će biti sto lakata dugo, pedeset lakata široko i pet lakata visoko. Zavjese neka budu od lana i stopice od mjedi!
19
Sve posuđe u šatoru, za svaku službu u njemu, i sve njegovo kolje, kao i sve kolje dvorišta, neka bude od mjedi!
20
Zapovjedi sinovima Izrćlovim da ti donose čistoga ulja od stučenih maslina za svijećnjak, da bi svjetiljke mogle neprestano gorjeti!
21
U šatoru svjedočanstva izvan zavjese, što je pred kovčegom sa zakonom, neka ga (svijećnjak) opremaju Aron i njegovi sinovi, da gori od večeri do jutra pred Gospodinom! Taj zakon neka ima vječnu valjanost za sinove Izrćlove od koljena do koljena!
Izlaska 27:1
Izlaska 27:2
Izlaska 27:3
Izlaska 27:4
Izlaska 27:5
Izlaska 27:6
Izlaska 27:7
Izlaska 27:8
Izlaska 27:9
Izlaska 27:10
Izlaska 27:11
Izlaska 27:12
Izlaska 27:13
Izlaska 27:14
Izlaska 27:15
Izlaska 27:16
Izlaska 27:17
Izlaska 27:18
Izlaska 27:19
Izlaska 27:20
Izlaska 27:21
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40