A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 26

1
Načini sveti šator od deset zavjesa! Neka one budu izrađene od uzvedenoga lana, od modrog i crvenog skrleta i od tamnocrvenog prediva s likovima kerubina, kako ih načini umjetnik.
2
Svaka zavjesa neka bude dvadeset i osam lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera će biti za sve zavjese.
3
Po pet zavjesa treba sastavljati zajedno.
4
Uz to načini petlje od modroga skrleta na rubu krajnje zavjese jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu krajnje zavjese drugog sastavljenog komada!
5
Pedeset petlji pričvrsti na jednu zavjesu i pedeset na rubu zavjese, što pripada drugom sastavljenom komadu, tako da petlje stoje jedna prema drugoj!
6
Uz to načini pedeset zlatnih kuka i sveži zavjese kukama jednu s drugom, tako da šator bude jedna cjelina!
7
Onda načini zavjese od kostrijeti za pokrov nad svetim šatorom! Upotrijebi za to jedanćst zavjesa!
8
Svaka zavjesa neka je trideset lakata duga i četiri lakta široka. Ista mjera će biti za jedanćst zavjesa.
9
Sastavi pet zavjesa za sebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa za sebe! Šestu zavjesu podvostruči na prednjoj strani šatora.
10
Načini pedeset petlji na rubu zadnje zavjese jednog sastavljenog komada i isto tako pedeset na rubu zadnje zavjese drugog sastavljenog komada!
11
Načini onda pedeset mjedenih kuka, utakni te kuke u petlje i sastavi tako šatorski pokrov u jednu cjelinu!
12
A što je više kod šatorskih zavjesa, polovina zavjesa što preteče, neka visi na zadnjoj strani svetoga tabora,
13
i od onoga što preteče na dužini šatorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga šatora, da ga zaklanja!
14
Uz to načini pokrov šatoru od ovnujskih koža obojenih crveno i iznad njega pokrov od koža morske krave!
15
Načini za sveti šator daske od drveta bagrema, što će stajati uspravno!
16
Svaka daska treba biti deset lakata duga, a lakat i pol široka.
17
Svaka daska mora imati po dva čepa što su među sobom svezana. Tako ćeš načiniti sve daske za šator.
18
Na daskama za sveti šator načini: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu!
19
Ispod dvadeset dasaka stavi četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod jednu dasku za dva njezina čepa.
20
Isto tako za drugu stranu svetog šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka,
21
i četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku!
22
Za zadnju stranu svetoga šatora, zapadnu stranu, načini šest dasaka!
23
Osim toga načini još dvije daske za uglove šatora na zadnjoj strani!
24
Neka budu odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta! Tako imaju biti načinjene obje. One će tvoriti oba ugla.
25
Neka bude dakle osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnćst stopica, po dvije stopice ispod svake daske!
26
Dalje trebaš načiniti prijevornice od drveta bagrema, pet za daske na jednoj strani šatora,
27
a pet prijevornica za daske na drugoj strani šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani šatora prema zapadu.
28
Srednja prijevornica treba ići sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
29
Daske okuj zlatom! Kolutove kroz koje se utaknu prijevornice načini od zlata! I prijevornice okuj zlatom!
30
Onda uredi sveti šator onako kako ti je bilo pokazano na gori!
31
Dalje, napravi zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i izvezenoga lana! Napravi ga umjetničkim radom s kerubinima.
32
Pričvrsti ga na četiri stupa od drveta bagrema, što su zlatom okovani i imaju kuke od zlata i stoje na četiri srebrne stopice!
33
Objesi zavjesu o kuke i unesi iza te zavjese kovčeg zavjeta! Zavjesa neka vam služi kao pregrada između svetinje i svetinje nad svetinjama!
34
Potom stavi pomirilište na kovčeg zakona u svetinji nad svetinjama!
35
Stol postavi izvan zavjesa, a svijećnjak prema stolu na južnoj strani šatora. Stol naime postavi na sjevernu stranu!
36
Načini i za ulaz u šator zavjesu od modrog i crvenog skrleta, tamnocrvenog prediva i lana u šarolikom radu!
37
Za tu zavjesu podigni pet stupova od drveta bagrema i okuj ih zlatom! Kuke njihove imaju biti od zlata. Salij za njih pet stopica od mjedi!
Izlaska 26:1
Izlaska 26:2
Izlaska 26:3
Izlaska 26:4
Izlaska 26:5
Izlaska 26:6
Izlaska 26:7
Izlaska 26:8
Izlaska 26:9
Izlaska 26:10
Izlaska 26:11
Izlaska 26:12
Izlaska 26:13
Izlaska 26:14
Izlaska 26:15
Izlaska 26:16
Izlaska 26:17
Izlaska 26:18
Izlaska 26:19
Izlaska 26:20
Izlaska 26:21
Izlaska 26:22
Izlaska 26:23
Izlaska 26:24
Izlaska 26:25
Izlaska 26:26
Izlaska 26:27
Izlaska 26:28
Izlaska 26:29
Izlaska 26:30
Izlaska 26:31
Izlaska 26:32
Izlaska 26:33
Izlaska 26:34
Izlaska 26:35
Izlaska 26:36
Izlaska 26:37
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40