A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 25

1
Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2
”Zapovjedi sinovima Izrćlovim neka skupljaju za me prilog! Od svakoga koji hoće da drage volje da, uzmite za me prinos!
3
A ovo je prilog što ćete ga skupljati od njih: zlato, srebro i mjed,
4
ljubičasti i crveni skrlet, tamnocrveno predivo, lan (fino platno), kostrijet,
5
ovnujske kože crveno obojene, kože od morske krave i drvo bagrema,
6
ulje za svijećnjak, mirise za ulje pomazanja i za mirisavi kad,
7
oniksovo kamenje i drugo drago kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik.
8
Podignite mi svetište, da mogu prebivati u njihovoj sredini!
9
Sagradite mi ga posve po uzorku što ću ti ga pokazati: od svetog šatora i od sve njegove opreme!
10
Načinite kovčeg od drveta bagrema, dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok!
11
Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i odozgo mu načini zlatan vijenac uokolo!
12
Salij mu uz to četiri zlatna koluta i pričvrsti ih na četiri noge, dva koluta na jednoj strani i dva koluta na drugoj strani!
13
Načini poluge od drveta bagrema i pozlati ih!
14
Utakni poluge u kolutove na stranama kovčega, da se o njima može nositi kovčeg!
15
Poluge neka ostanu u kolutovima kovčega i neka se nikada ne izvlače!
16
U kovčeg stavi zakon što ću ti ga dati!
17
Načini onda pomirilište od čistoga zlata, dva i pol lakta dugo i lakat i pol široko!
18
Načini uz to dva zlatna kerubina! Izradi ih kovanim radom tako da čine jedan komad s oba kraja pomirilišta!
19
Jednoga kerubina načini tako da čini jedan komad s jednim krajem, a drugoga kerubina tako da čini jedan komad s drugim krajem. Postavi dakle oba kerubina na oba kraja tako da čine jedan komad s pomirilištem!
20
Kerubini neka imaju raširena krila prema gore i tako ujedno svojim krilima neka pokrivaju pomirilište! Njihova lica neka su okrenuta jedno prema drugome! Neka su ujedno lica kerubina upravljena prema pomirilištu!
21
Stavi pomirilište na kovčeg, a u kovčeg stavi zakon što ću ti ga dati!
22
Tamo ću se ja s tobom sastajati, i od pomirilišta između oba kerubina što su na kovčegu saveza, sve ću ti priopćavati što ću ti nalagati za sinove Izrćlove.
23
Načini i stol od drveta bagrema, dva lakta dug, jedan lakat širok i jedan i pol lakat visok!
24
Pozlati ga čistim zlatom i načini na njemu zlatan vijenac uokolo!
25
I načini mu uokolo za dlan širok okvir i na tom okviru napravi uokolo zlatan vijenac!
26
Salij za to četiri zlatna koluta i pričvrsti kolutove na četiri strane, i to na četiri njegove noge.
27
Tik uz okvir neka budu kolutovi, da se u njih utaknu poluge, da se tako može nositi stol.
28
Poluge načini od drveta bagrema i pozlati ih! O njima će se nositi stol.
29
Stavi mu onda njegove zdjele, čaše, posude i vrčeve, kojima će se prinositi tekuće žrtve! Načini ih od čistoga zlata!
30
Na stol neprestano postavljaj preda me kruhove obličja!
31
Načini i svijećnjak od čistoga zlata! Svijećnjak, njegova noga i njegovo stablo mora se izraditi kovanim radom. Njegove čaše, jabuke i cvjetovi trebaju biti iz jednoga komada s njim.
32
Šest grana treba izlaziti s obje strane, tri grane svijećnjaka na jednoj strani i tri grane svijećnjaka na drugoj.
33
Na svakoj grani trebaju biti tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. Tako će biti na svih šest grana što izlaze iz svijećnjaka.
34
Na samom stablu od svijećnjaka neka budu četiri kao badem čaše s jabukom i cvijetom.
35
I to će biti uvijek jabuka ispod svake dvije grane što izlaze iz njega, onda opet jabuka ispod dvije grane i onda opet jabuka ispod dvije grane, dakle ispod šest grana što iz njega izlaze.
36
Jabuke i njihove grane moraju biti s njim iz jednoga komada. Sve neka bude kovani rad iz jednoga komada od čistoga zlata!
37
Načini uz to sedam svjetiljki! Neka se postave na nj te svjetiljke tako da bacaju svoje svjetlo na prostor oko svijećnjaka!
38
I njegovi usekači i tavica moraju biti od čistoga zlata.
39
Za sve te sprave mora se potrošiti jedan talenat čistoga zlata.
40
Pripazi da to izvedeš točno po uzorku što ti je bio pokazan na gori!
Izlaska 25:1
Izlaska 25:2
Izlaska 25:3
Izlaska 25:4
Izlaska 25:5
Izlaska 25:6
Izlaska 25:7
Izlaska 25:8
Izlaska 25:9
Izlaska 25:10
Izlaska 25:11
Izlaska 25:12
Izlaska 25:13
Izlaska 25:14
Izlaska 25:15
Izlaska 25:16
Izlaska 25:17
Izlaska 25:18
Izlaska 25:19
Izlaska 25:20
Izlaska 25:21
Izlaska 25:22
Izlaska 25:23
Izlaska 25:24
Izlaska 25:25
Izlaska 25:26
Izlaska 25:27
Izlaska 25:28
Izlaska 25:29
Izlaska 25:30
Izlaska 25:31
Izlaska 25:32
Izlaska 25:33
Izlaska 25:34
Izlaska 25:35
Izlaska 25:36
Izlaska 25:37
Izlaska 25:38
Izlaska 25:39
Izlaska 25:40
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40