A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 24

1
Nato zapovjedi Bog Mojsiju: “Uziđi gore Gospodinu s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedam- deset izrćlskih starješina! Ali prinesite izdaleka svoj poklon!
2
Samo Mojsije neka pristupi Gospodinu! Oni ne smiju bliže pristupiti. A narod neka ne uzlazi s njim gore!”
3
Mojsije dođe i objavi narodu sve Gospodnje zapovijedi i sve zakone. Sav narod odgovori jednoglasno: “Sve zapovijedi, što ih dade Gospodin, držat ćemo!”
4
Mojsije napisa sve zapovijedi Gospodnje. Rano sutradan načini žrtvenik pod gorom i dvanćst kamenih spomenika za dvanćst izrćlskih plemena.
5
Naloži mladim ljudima izrćlskim da prinesu Gospodinu žrtvu paljenicu i da zakolju junce za mirotvornu žrtvu.
6
Mojsije uze polovinu krvi i uli je u žrtvene zdjele. Drugom polovinom krvi poškropi žrtvenik.
7
Tada uze knjigu zavjeta i pročita je glasno narodu. Oni se onda zakunu: “Sve što zapovjedi Gospodin rado ćemo činiti i ispunjavati!”
8
I Mojsije uze krv, poškropi njom narod i reče: “Ovo je krv saveza što ga Gospodin s vama sklopi na temelju svih ovih zapovijedi.”
9
Nato uziđoše na goru Mojsije, Aron, Nadab, Abihu i sedamdeset izrćlskih starješina.
10
Tamo ugledaše Boga Izrćlova i pod njegovim nogama priliku što je nalikovala na ploče od safira i razlijevala vedar sjaj kao nebo.
11
Ali on ne pruži svoju ruku prema izabranicima sinova Izrćlovih. Oni su, štoviše, smjeli Boga gledati. Nato su pribivali žrtvenoj gozbi i žrtvenom piću.
12
Tad zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Uziđi k meni na goru i ostani tamo! Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima, što ih napisah, da se pouče u njima.”
13
Mojsije krenu sa svojim slugom Jošuom. Prije nego Mojsije uziđe na goru Božju,
14
zapovjedi starješinama: “čekajte nas ovdje, dok se ne vratimo k vama! Imate Arona i Hura uza se. Tko bude imao kakvu razmiricu, neka se obrati njima!”
15
Dok je Mojsije uzlazio na goru, pokri je oblak,
16
i slava Gospodnja spusti se na goru Sinaj. Šest dana pokrivao ju je oblak. Sedmoga dana pozva on Mojsija iz oblaka.
17
Očima sinova Izrćlovih prikaza se slava Gospodnja kao oganj što sažiže, na vrhuncu gore.
18
Mojsije pođe unutra, usred oblaka, kad je bio posve uzišao na goru. četrdeset dana i četrdeset noći osta Mojsije na gori.
Izlaska 24:1
Izlaska 24:2
Izlaska 24:3
Izlaska 24:4
Izlaska 24:5
Izlaska 24:6
Izlaska 24:7
Izlaska 24:8
Izlaska 24:9
Izlaska 24:10
Izlaska 24:11
Izlaska 24:12
Izlaska 24:13
Izlaska 24:14
Izlaska 24:15
Izlaska 24:16
Izlaska 24:17
Izlaska 24:18
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40