A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 21

1
Ovo su pravne odredbe što ćeš im ih predložiti:
2
Ako kupiš hebrejskoga roba, neka te služi šest godina! U sedmoj godini mora se pustiti na slobodu bez otkupa.
3
Ako je došao neoženjen, neka opet ode neoženjen. Ako je bio oženjen, neka i njegova žena ide s njim!
4
Ako ga gospodar njegov oženi, i žena mu rodi sinove ili kćeri, žena sa svojom djecom mora ostati svojemu gospodaru, a on neka se pusti sam na slobodu!
5
Ako li rob izjavi: Volim svog gospodara, svoju ženu i djecu, ne ću otići na slobodu,
6
onda neka ga njegov gospodar dovede pred sud i neka ga postavi pred vrata ili pred dovratke! Ondje neka mu njegov gospodar probuši uho šilom, pa neka mu bude zauvijek rob!
7
Ako netko proda svoju kćer, da bude ropkinja, neka ona ne bude puštena na slobodu kao robovi muškarci!
8
Ne bude li po volji svom gospodinu, kojemu je predana, neka pusti da je se otkupi! A nema vlasti prodati je u tuđi narod, ako je odbaci.
9
A ako je dade svojemu sinu, neka postupa s njom po pravu kćeri!
10
Ako uzme sebi još drugu, ne smije joj prikratiti mesnu hranu, odjeću i ženidbeni život.
11
Ali ako joj to troje ne ispuni, onda ona smije slobodno otići bez odštete, bez otkupa.
12
Tko drugoga udari tako da umre, mora se kazniti smrću.
13
Ako to nije učinio namjerno, nego mu ga je Bog stavio pod ruku, odredit ću ti mjesto kamo može uteći.
14
Ali ako netko usmrti drugoga s predumišljajem i iz prijevare, odvuci ga od mojega žrtvenika, da umre!
15
Tko udari svojega oca ili svoju majku, mora se kazniti smrću.
16
Tko ugrabi čovjeka, pa ga je već prodao, ili je još u njegovoj ruci, mora se kazniti smrću.
17
Tko proklinje svojega oca ili svoju majku, mora se kazniti smrću.
18
Ako se ljudi posvađaju, pa jedan udari drugoga kamenom ili zemljanom grudom, tako da ovaj doduše ne umre, ali padne u postelju,
19
ako se pridigne i može van uz pomoć štapa, onda neka se onaj drugi, koji ga je udario, ne kazni! Samo mu mora nadoknaditi štetu i platiti troškove liječenja.
20
Udari li netko svojega roba ili svoju ropkinju štapom, tako da mu pod rukom umru, mora se to kazniti.
21
Ako li dotični još jedan ili dva dana ostane na životu, neka se ne kazni, jer se radi o njegovu vlastitu novcu.
22
Ako se posvađaju ljudi i pritom trudnu ženu tako udare da pobaci, ali nikakve daljnje štete ne bude, onda će krivac platiti novčanu globu koju mu naloži ženin muž i presude odabrani suci.
23
Ako li nastane daljnja šteta, onda moraš dati život za život,
24
oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
25
opeklinu za opeklinu, ranu za ranu, masnicu za masnicu.
26
Udari li netko svojega roba ili svoju ropkinju u oko te ga iskopa, mora ih pustiti na slobodu za njihovo oko.
27
Ako izbije zub svojemu robu ili svojoj ropkinji, mora ih pustiti na slobodu za njihov zub.
28
Ako vol ubode muža ili ženu tako da nastupi smrt, mora se kamenovati vol, ali meso njegovo neka se ne jede! Gospodar vola neka se ipak ne kazni.
29
A ako je vol već otprije bio bodač i njegov gospodar bio opomenut, a on ga ipak nije čuvao, onda se vol mora kamenovati, ako je usmrtio muža ili ženu.
30
I njegov gospodar mora se kazniti smrću. Ali ako mu se naloži novčana globa, onda mora za svoj život platiti otkup, koliko se od njega zatraži.
31
Ako ubode dječaka ili djevojku, mora se postupati s njim po istom pravu.
32
Ako vol ubode roba ili ropkinju, mora platiti njihovu gospodaru trideset srebrnjaka, a vol se mora kamenovati.
33
Ako netko ostavi otkrivenu cisternu ili ako netko iskopa cisternu pa je ne pokrije, i onda upadne u nju vol ili magarac,
34
tad vlasnik cisterne mora dati odštetu. Mora gospodara novcem namiriti. Ipak, uginula životinja ostaje njemu.
35
Ako čiji vol ubode vola komu drugomu, tako da ugine, onda oni trebaju prodati živoga vola i njegovu cijenu podijeliti. I uginulu životinju neka među sobom podijele.
36
Ali ako se znalo da je vol već otprije bio bodač, a njegov vlasnik nije ga čuvao, onda on mora kao punu odštetu dati vola za vola. Uginula će životinja njemu pripasti.
37
Tko ukrade vola ili ovcu, pa to zakolje ili proda, kao odštetu će dati pet volova za vola i četiri ovce za ovcu.
Izlaska 21:1
Izlaska 21:2
Izlaska 21:3
Izlaska 21:4
Izlaska 21:5
Izlaska 21:6
Izlaska 21:7
Izlaska 21:8
Izlaska 21:9
Izlaska 21:10
Izlaska 21:11
Izlaska 21:12
Izlaska 21:13
Izlaska 21:14
Izlaska 21:15
Izlaska 21:16
Izlaska 21:17
Izlaska 21:18
Izlaska 21:19
Izlaska 21:20
Izlaska 21:21
Izlaska 21:22
Izlaska 21:23
Izlaska 21:24
Izlaska 21:25
Izlaska 21:26
Izlaska 21:27
Izlaska 21:28
Izlaska 21:29
Izlaska 21:30
Izlaska 21:31
Izlaska 21:32
Izlaska 21:33
Izlaska 21:34
Izlaska 21:35
Izlaska 21:36
Izlaska 21:37
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40