A A A A A
×

Hrvatska Biblija (GKS) 2010

Izlaska 20

1
Nato im dade Bog ove zapovijedi:
2
”Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji te je izveo iz egipatske zemlje, iz kuće ropstva.
3
Nemaj drugih bogova uz mene!
4
Ne pravi sebi rezana lika, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!
5
Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj im se! Jer ja Gospodin, Bog tvoj, jesam Bog revnitelj, koji kazni opačinu otaca na djeci, unučadi i praunučadi onih koji me mrze,
6
a milosrđe iskazuje do u tisućito koljeno onima koji me ljube i drže moje zapovijedi.
7
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svojega! Jer Gospodin ne će pustiti bez kazne onoga koji uzima njegovo ime uzalud.
8
Pazi na to da posvetiš subotu!
9
Šest dana radi i vrši sve svoje poslove!
10
Ali sedmi je dan odmora u čast Gospodinu, Bogu tvojemu. Tad ne smiješ raditi nikakva posla, ni ti ni tvoj sin ili tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji boravi kod tebe unutar tvojih vrata!
11
Jer u šest dana stvori Gospodin nebo i zemlju, more i sve što je u njima, ali sedmi dan on otpočinu. Zato je Gospodin blagoslovio i posvetio subotu.
12
Poštuj svog oca i svoju majku, da dugo živiš u zemlji koju će ti dati Gospodin, Bog tvoj!
13
Ne ubijaj!
14
Ne čini preljube!
15
Ne kradi!
16
Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svoga!
17
Ne želi kuće svog bližnjega! Ne želi žene svog bližnjega, ni njegova sluge, ni njegove sluškinje, ni njegova vola, ni njegova magarca, ni igdje išta što pripada tvojemu bližnjemu!”
18
Kad vidje sav narod gromove, munje, glas trube i goru gdje se dimi, prepade se narod i zadrhta i ostade stojeći u daljini.
19
Oni rekoše Mojsiju: “Govori ti s nama, i slušat ćemo! A Bog neka ne govori s nama! Inače pomrijesmo!”
20
Mojsije odvrati narodu: “Ne bojte se! Jer Bog dođe samo da vas stavi na kušnju i da strah pred njim zadrži u vama budan, da ne griješite.”
21
I dok je narod ostao stojeći u daljini, pristupi Mojsije tamnim oblacima, u kojima je bio Bog.
22
I reče Gospodin Mojsiju: “Zapovjedi sinovima Izrćlovim ovo: Vidjeli ste da sam govorio s vama s neba.
23
Ne činite sebi uza me srebrnih bogova! Ne pravite sebi zlatnih bogova!
24
Načini mi žrtvenik od zemlje i prinesi na njemu svoje žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, svoje ovce i svoja goveda. Na mjestu što ću ga svaki put odrediti za štovanje mojega imena, doći ću k tebi i blagoslovit ću te.
25
A ako mi hoćeš načiniti žrtvenik od kamenja, ne smiješ ga zidati od tesana kamenja. Jer ako ga obrađuješ svojim dlijetom, oskvrnjuješ ga.
26
Ne uzlazi k mojemu žrtveniku uza stepenice, da se ne otkrije pred njim tvoja golotinja!
Izlaska 20:1
Izlaska 20:2
Izlaska 20:3
Izlaska 20:4
Izlaska 20:5
Izlaska 20:6
Izlaska 20:7
Izlaska 20:8
Izlaska 20:9
Izlaska 20:10
Izlaska 20:11
Izlaska 20:12
Izlaska 20:13
Izlaska 20:14
Izlaska 20:15
Izlaska 20:16
Izlaska 20:17
Izlaska 20:18
Izlaska 20:19
Izlaska 20:20
Izlaska 20:21
Izlaska 20:22
Izlaska 20:23
Izlaska 20:24
Izlaska 20:25
Izlaska 20:26
Izlaska 1 / Izl 1
Izlaska 2 / Izl 2
Izlaska 3 / Izl 3
Izlaska 4 / Izl 4
Izlaska 5 / Izl 5
Izlaska 6 / Izl 6
Izlaska 7 / Izl 7
Izlaska 8 / Izl 8
Izlaska 9 / Izl 9
Izlaska 10 / Izl 10
Izlaska 11 / Izl 11
Izlaska 12 / Izl 12
Izlaska 13 / Izl 13
Izlaska 14 / Izl 14
Izlaska 15 / Izl 15
Izlaska 16 / Izl 16
Izlaska 17 / Izl 17
Izlaska 18 / Izl 18
Izlaska 19 / Izl 19
Izlaska 20 / Izl 20
Izlaska 21 / Izl 21
Izlaska 22 / Izl 22
Izlaska 23 / Izl 23
Izlaska 24 / Izl 24
Izlaska 25 / Izl 25
Izlaska 26 / Izl 26
Izlaska 27 / Izl 27
Izlaska 28 / Izl 28
Izlaska 29 / Izl 29
Izlaska 30 / Izl 30
Izlaska 31 / Izl 31
Izlaska 32 / Izl 32
Izlaska 33 / Izl 33
Izlaska 34 / Izl 34
Izlaska 35 / Izl 35
Izlaska 36 / Izl 36
Izlaska 37 / Izl 37
Izlaska 38 / Izl 38
Izlaska 39 / Izl 39
Izlaska 40 / Izl 40